Welbeschouwd: ”Keert u tot Hem die slaat”

Opinie

„Te midden van al die schrikkelijke gebeurtenissen die rondom ons henen plaats hebben, en waardoor zoo vele streken en gewesten met verwoesting en verslagenheid getroffen worden, laten wij niet vergeten, geliefde medemenschen en medezondaren!, dat er een stem van den hemel is gegeven, die tot in het diepste onzer zielen behoort door te dringen. Van Hem, die na Zijnen wille doet met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en daar is niemand die Zijne hand afslaan of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij?, – van Hem hebben wij eene plegtige oproeping tot nadenken…”