Jongeren als verbinders, schakelaars en ontkoppelaars

Opinie

Reformatorische jongeren nemen heel verschillende houdingen aan ten opzichte van de Bijbel en het daaraan ontleende gedachtegoed. Op grond van gesprekken met jongeren komt dr. W. Fieret tot een driedeling: verbinders, schakelaars en ontkoppelaars.