„Wat als de wereld vandaag toch vergaat?”

Vergaat de wereld op 23 september? beeld AFP

Vergaat de wereld op 23 september? Of is het teken aan de sterrenhemel het begin van de grote verdrukking? „Als we zondagmorgen wakker worden en we zien dat de voorspelling niet uitgekomen is, zullen nog meer mensen spotten met het christelijk geloof.”

Al maandenlang circuleren er profetieën die de 23e september aanwijzen als het begin van de eindtijd. Zaterdag is er een bijzondere samenstand van de zon, de maan en de planeet Jupiter. Bovendien zal het sterrenbeeld Leeuw samen met drie planeten een ‘kroon’ van twaalf sterren vormen op het hoofd van het sterrenbeeld Maagd. En dat is, volgens de Amerikaanse auteur David Meade, zonder twijfel de vervulling van het teken uit Openbaring 12: „En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”

Vergaat de wereld op 23 september?

Meade, die zich astronoom noemt, wijst erop dat er 33 dagen geleden een totale zonsverduistering was. Tegen de Washington Post geeft Meade aan dat dit getal een grote betekenis heeft in de Bijbel: Jezus is 33 jaar geworden en de naam Elohim komt 33 keer voor in de Bijbel. Na de zonsverduistering en de recente orkanen en aardbevingen begint nu een zeven jaar durende verdrukking vol rampen en onheil, gevolgd door een duizendjarig vrederijk.

Media in de VS namen deze boodschap massaal over. Fox News zette erboven: Christelijke doemdenkers beweren dat de wereld volgende week vergaat. De Washington Post: De wereld zoals we die kennen, zal vergaan –opnieuw– als u deze Bijbelse bewering over de oordeelsdag gelooft.

Intussen heeft Meade de datum aangepast. Hij wijst nu op 15 oktober: dan schampt de planeet Nibiru langs de aarde en veroorzaakt grote chaos. Het verhaal over die geheimzinnige planeet doet al jaren de ronde en is door de NASA uitvoerig ontkracht. Toch zijn er twee miljoen websites over deze botsing. Een Youtube-video over de ramp is inmiddels 3,8 miljoen keer bekeken.

yt

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Karikatuur

„Nepnieuws”, zegt de Amerikaanse hoogleraar Ed Stetzer, directeur van het Billy Graham Center for Evangelism. Hij wijst erop dat Meade geen wetenschapper is en dat dit soort valse profetieën krachtig weersproken moet worden. „Als gelovigen worden we geroepen om te strijden tegen nepnieuws.” De samenstand van planeten en sterren is de afgelopen 1000 jaar al vier keer voorgekomen. Getallen in de Bijbel hebben zeker betekenis, zegt Stetzer, maar ze mogen niet misbruikt worden voor het doen van zulke voorspellingen.

Ook de Amerikaanse filosoof dr. Jim Denison betreurt de „gruwelijke karikatuur van het christendom” die nu is ontstaan: het idee dat veel christenen denken dat de eindtijd nu aanbreekt. „Als we zondagmorgen wakker worden en we zien dat de voorspelling niet uitgekomen is, zullen nog meer mensen spotten met het christelijk geloof. Maar dat is de cultuur waarin we leven. Jezus komt terug en deze wereld gaat voorbij. In plaats van de toekomst te voorspellen, moeten we ons erop voorbereiden. In feite zal de Zoon des Mensen komen op een tijdstip dat u het niet verwacht. Wat als dat vandaag zou zijn?”