Fusie NGK-GKV

De generale synode van GKV en de landelijke vergadering van de NGK vergaderen. Op de agenda staat onder meer de kerkorde van de nieuw te vormen Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK).

Alle artikelen met deze tag