Cijfers wijzen op belang verantwoorde verslavingszorg

Recent werden de uitkomsten van een onderzoek naar verslaving in de reformatorische gezindte gepubliceerd. Die resultaten maakten veel los, ook in de reguliere media. Onderzoeker Jolanda de Vries en ouderling ir. K. J. Nipius (GG), die ook nauw betrokken was bij het onderzoek, willen de bewustwording in de reformatorische gezindte stimuleren.

Verslaving in de reformatorische wereld moet bespreekbaar worden. Niet op basis van vooroordelen, maar van cijfers.

Eind vorige week en begin deze week werd de uitkomst van het onderzoek naar verslaving in de gereformeerde gezindte naar buiten gebracht, door onder andere het ND en RD. Ook reguliere media, waaronder de NOS, pikten het op. Dit bracht een golf van reacties op gang, waaronder op Twitter. Deze reacties zijn in belangrijke mate emotioneel gekleurd. De vele berichten laten zien dat verslaving een onderwerp is wat veel mensen raakt. Dat zagen we eerder al in de respons van het onderzoek en wordt nu opnieuw bevestigd.

ANP-72138094Problematiek verslaving niet meer te ontkennen

Wat in de media nauwelijks aandacht kreeg, was de achtergrond van het onderzoek. Waarom is dit onderzoek uitgevoerd? Wie was de opdrachtgever en wat was de doelstelling? Waarom een onderzoek laten doen naar iets waarvan van te voren bekend is dat de uitkomsten pijn kunnen doen? Iedereen kan bedenken dat er negatieve berichtgeving kan komen bij een onderzoek naar verslaving in de kerk. Dan moet het doel toch wel heel belangrijk zijn.

Schaamte

Zoals al aangegeven, is verslaving een onderwerp wat leeft en veel reacties losmaakt. Het is ook een onderwerp waar veel vooroordelen over zijn. Van het uiterste dat dit in onze achterban eigenlijk niet speelt tot extreem hoog alcoholgebruik onder refojongeren. In de kerken kwamen eerder al signalen dat verslaving onder gemeenteleden voorkwam. Er was echter geen zicht op de omvang van deze problemen. Mogelijk werd dit ook bemoeilijkt door de schaamte rond dit onderwerp en de emoties die het oproept. In de loop van de tijd groeide de behoefte om de omvang van de verslavingsproblematiek objectief in kaart te brengen.

Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan verantwoorde verslavingszorg voor mensen uit de reformatorische kerken en om het onderwerp beter bespreekbaar te maken, op basis van feiten en niet op basis van vooroordelen. Daarnaast willen we mensen die kampen met een verslaving (beter) kunnen helpen. Ook willen we met het onderzoek bereiken dat mensen die worstelen met verslaving erkenning en herkenning ontvangen, zodat ze makkelijker de weg vinden naar het pastoraat en de hulpverlening.

Om dit te kunnen doen, is het belangrijk de cijfers te weten. Welke problemen rond verslaving spelen het meest? Waar lopen mensen tegenaan?

We hopen dat de cijfers mensen die worstelen met hun verslaving een steun in de rug geven om dit bespreekbaar te maken. Hoewel het kan voelen dat je de enige bent, ben je dit niet.

De auteur is onderzoeker bij het Kennisinstituut christelijke ggz (KICG), een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop en Eleos.