Quiz: Wat weet jij van religie?

Het Pew Research Center te Washington voerde een onderzoek onder bijna 11.000 Amerikanen uit naar hun kennis van religie. beeld Marco Sweering/CatharijneConvent

Het Amerikaanse Pew Research Center heeft een online quiz opgesteld over religies. Het is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de religieuze kennis van Amerikanen.

De quiz bestaat uit vijftien (Engelse) vragen over de verschillende wereldgodsdiensten. Zo moet de deelnemer aangeven welke Bijbelse figuur betrokken was bij de uittocht van Israël uit Egypte, of met welke religieuze traditie het kabbalisme verbonden is.

Wie de quiz heeft afgerond, kan de eigen score vergelijken met die van Amerikaanse bevolkingsgroepen die Pew heeft bevraagd op hun kennis van religie. Het toonaangevende Amerikaanse onderzoeksbureau legde in februari een kleine 11.000 Amerikanen 32 vragen voor, waarvan de vijftien quizvragen deel uitmaken.

Atheïsten

Uit de onderzoeksresultaten, die vorige week werden gepresenteerd, blijkt dat de gemiddelde Amerikaanse volwassene in staat is om minder dan de helft (14 van de 32 vragen) correct te beantwoorden. Minder dan 1 procent van de ondervraagden hadden alle vragen goed.

Atheïsten, agnosten, Joden en evangelicale protestanten blijken de meeste kennis te hebben over religies. Hoger opgeleiden en mensen met diverse religieuze sociale contacten beantwoordden meer vragen goed dan bijvoorbeeld jongvolwassenen en etnische minderheden.

Over christendom en de islam blijken de ondervraagden het meest te weten. Zo weten acht op de tien ondervraagden dat met Pasen de opstanding van Jezus wordt gevierd, of wat de drie-eenheid betekent. Zo’n zes op de tien Amerikanen weten dat ramadan de islamitische vastenmaand is.

De kennis over Jodendom, boeddhisme en hindoeïsme ligt een stuk lager. Slechts drie op de acht ondervraagden weten op welke dag de Joodse sabbat begint. Zo’n 15 procent van de Amerikanen weet dat de Veda’s heilige geschriften van hindoes zijn.

Welvaartsevangelie

De helft van de rooms-katholieke Amerikanen denkt –in tegenstelling tot wat hun kerk leert– dat brood en wijn in de eucharistie slechts symbolen zijn van het lichaam van Christus. Een op de vijf Amerikanen weet dat het protestantisme leert dat redding alleen door het geloof te krijgen is. De helft van de ondervraagden gaf aan niet zeker te weten wat het welvaartsevangelie (”prosperity gospel”) inhoudt. Christenen die minstens eens per week een kerkdienst bezoeken, beantwoordden meer vragen over het christendom correct (tien van de veertien) dan degenen die zelden tot nooit een kerkdienst bezoeken (zeven van de veertien).

De onderzoekers hebben de vragen bewust een verschillende moeilijkheidsgraad gegeven, om duidelijke verschillen onder de ondervraagden in beeld te krijgen.

Het is de tweede keer dat Pew een dergelijke studie uitvoert onder de Amerikaanse bevolking. Een eerder onderzoek vond plaats in 2010.