Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Erfzonde

  Als er een kind geboren wordt, heeft dat kind erfzonde. Dat is bij iedereen zo. Maar als dat kind sterft, gaat dat kind dan verloren ondanks dat het zelf niet gezondigd heeft?

  Er kunnen vragen zijn, waar je lang over loopt te tobben. Misschien is er in je familie wel een baby’tje gestorven. Nooit had het een verkeerd woord gezegd, nooit was er een jaloerse blik in zijn ogen. En toch was het een zondig kindje, zo is je altijd geleerd. Dan komen er indringende vragen op je af. Ging dit kindje verloren? Je ging misschien nadenken over al die baby’s die in andere landen sterven. Hoeveel zijn dat er elk uur? Wat een vragen!

  Ik zie aan je vraag dat je in elk geval wilt vasthouden aan Gods Woord. Blijf dat altijd doen. Inderdaad zijn alle baby’s onrein door de erfzonde (Job 14:4, Rom. 5:12), terwijl God te rein is om het kwade te zien (Hab. 1:13). We lezen dat de Heere voor de geboorte van twee jongetjes al zei: „Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat” (Rom. 9:13). Als we ons (zondige!) gevoel laten spreken, zeggen we: Dat is niet eerlijk! Die tegenwerping lezen we ook al in de Bijbel. Met het antwoord erop (Rom. 9:14).

  Hoe moeten we omgaan met zulke moeilijke vragen? Laat ze bij de Heere liggen. Hij is veel wijzer en rechtvaardiger dan wij. Bid verder veel of de Heere in Zijn grondeloze barmhartigheid kinderen in genade wil aanzien (zie het gebed in het Doopformulier).

  Vraag de Heere ook of jij ontdekt mag worden aan je eigen erfzonde (Ps. 51:7). Dan wordt het een wonder dat de Heere je afzonderde door de doop, je bracht onder de prediking van het Woord, je nog het leven geeft, zodat je het Woord mag horen en bekeerd kunt worden.

  En, godvrezende ouders, die worstelden met het zielenheil van hun kindje, hoeven niet te wanhopen. Voor hen ligt er troost in de God van het verbond (Dordtse Leerregels I,17).

   

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (31)

  «  1  2  3 
  toms
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:460

  Goed artikel inderdaad!!!

   

  Toms

   Toms... de vakantie is om dus zal ik meer reacties plaatsen
  «  1  2  3