Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Erfzonde

  Als er een kind geboren wordt, heeft dat kind erfzonde. Dat is bij iedereen zo. Maar als dat kind sterft, gaat dat kind dan verloren ondanks dat het zelf niet gezondigd heeft?

  Er kunnen vragen zijn, waar je lang over loopt te tobben. Misschien is er in je familie wel een baby’tje gestorven. Nooit had het een verkeerd woord gezegd, nooit was er een jaloerse blik in zijn ogen. En toch was het een zondig kindje, zo is je altijd geleerd. Dan komen er indringende vragen op je af. Ging dit kindje verloren? Je ging misschien nadenken over al die baby’s die in andere landen sterven. Hoeveel zijn dat er elk uur? Wat een vragen!

  Ik zie aan je vraag dat je in elk geval wilt vasthouden aan Gods Woord. Blijf dat altijd doen. Inderdaad zijn alle baby’s onrein door de erfzonde (Job 14:4, Rom. 5:12), terwijl God te rein is om het kwade te zien (Hab. 1:13). We lezen dat de Heere voor de geboorte van twee jongetjes al zei: „Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat” (Rom. 9:13). Als we ons (zondige!) gevoel laten spreken, zeggen we: Dat is niet eerlijk! Die tegenwerping lezen we ook al in de Bijbel. Met het antwoord erop (Rom. 9:14).

  Hoe moeten we omgaan met zulke moeilijke vragen? Laat ze bij de Heere liggen. Hij is veel wijzer en rechtvaardiger dan wij. Bid verder veel of de Heere in Zijn grondeloze barmhartigheid kinderen in genade wil aanzien (zie het gebed in het Doopformulier).

  Vraag de Heere ook of jij ontdekt mag worden aan je eigen erfzonde (Ps. 51:7). Dan wordt het een wonder dat de Heere je afzonderde door de doop, je bracht onder de prediking van het Woord, je nog het leven geeft, zodat je het Woord mag horen en bekeerd kunt worden.

  En, godvrezende ouders, die worstelden met het zielenheil van hun kindje, hoeven niet te wanhopen. Voor hen ligt er troost in de God van het verbond (Dordtse Leerregels I,17).

   

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (31)

  «  1  2  3  »  
  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Trijntje
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 11:53

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 21:55

   

  Music68
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 17:44

  beetje opmerkelijk dat het laatste een citaat is uit de Dordtse leerregels. Dat is toch niet de Bijbel?

  voor mij ligt de term erfonde meer in de term uit de tien geboden 'de misdaad dervaderen bezocht tot in het vierde geslacht aan de kinderen' Oftewel, zonden waarin iemand leeft komen terug tot in wel vier geslachten.

   

  Er zijn kerken die daar ook naar kijken. Als iemand in zonde leeft, waar en bij wie in de familie kotm deze zonde dan ook voor. Er zijn zelfs programma's te volgen die deze erfzonde teniet doet....dat lijkt onbijbels, maar ik wil hiermee zeggen dat in het programma iemand wordt geleerd te zien dat er door het bloed van Christus je van alle zonden gereinigd kan worden.


  De Dortse Leerregels is een van de Formulieren van Enigheid. Die onderstrepen de Bijbel juist. Als je denk dat je het beter weet...

  En door het bloed van Christus kun je zeker van je zonden gereinigd worden. Maar er bestaat wel degelijk erfzonde. 'Wij zijn in zonde geboren en ontvangen'.

  Zou je misschien willen proberen om te accepteren en te resepecteren dat er christenen zijn die niet geloven in het bestaan van erfzonde? Bedankt.
  Zowel christenen die dat wel geloven als christenen die dat niet geloven zijn christenen en baseren zich op de Bijbel.
   


  christenen die nietin de erfzonde geloven baserenzich NIET op de Bijbel, want Gods Woord zegt toch heel duidelijk dat er wel degelijk erfzonde is en wij het allemaal hebben zie de Bijbelteksten die Ds de Heer ook in zijn beantwoording op deze vraag neergezet heeft! je kunt je dan wel afvragen zijn het dan ware christenen?

  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

   

  OranjeBarret
  correspondent schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 17:08

   

  Trijntje
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 11:53

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 21:55

   

  Music68
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 17:44

  beetje opmerkelijk dat het laatste een citaat is uit de Dordtse leerregels. Dat is toch niet de Bijbel?

  voor mij ligt de term erfonde meer in de term uit de tien geboden 'de misdaad dervaderen bezocht tot in het vierde geslacht aan de kinderen' Oftewel, zonden waarin iemand leeft komen terug tot in wel vier geslachten.

   

  Er zijn kerken die daar ook naar kijken. Als iemand in zonde leeft, waar en bij wie in de familie kotm deze zonde dan ook voor. Er zijn zelfs programma's te volgen die deze erfzonde teniet doet....dat lijkt onbijbels, maar ik wil hiermee zeggen dat in het programma iemand wordt geleerd te zien dat er door het bloed van Christus je van alle zonden gereinigd kan worden.


  De Dortse Leerregels is een van de Formulieren van Enigheid. Die onderstrepen de Bijbel juist. Als je denk dat je het beter weet...

  En door het bloed van Christus kun je zeker van je zonden gereinigd worden. Maar er bestaat wel degelijk erfzonde. 'Wij zijn in zonde geboren en ontvangen'.

  Zou je misschien willen proberen om te accepteren en te resepecteren dat er christenen zijn die niet geloven in het bestaan van erfzonde? Bedankt.
  Zowel christenen die dat wel geloven als christenen die dat niet geloven zijn christenen en baseren zich op de Bijbel.
   


  christenen die nietin de erfzonde geloven baserenzich NIET op de Bijbel, want Gods Woord zegt toch heel duidelijk dat er wel degelijk erfzonde is en wij het allemaal hebben zie de Bijbelteksten die Ds de Heer ook in zijn beantwoording op deze vraag neergezet heeft! je kunt je dan wel afvragen zijn het dan ware christenen?


  Pardon?! Denk aub goed na voordat je wat typt! Wie ben jij om te kunnen beslissen wie een 'ware christen' is en wie niet. Ik geloof dat alleen God dat kan.

  Ik geloof in God, Jezus en de Heilige Geest. Ik ben christen. Maar ik geloof niet in het bestaan van erfzonde. Simpelweg omdat ik dat niet in de Bijbel terugvindt.

  Veroordeel mij niet. Maar accepteer en respecteer me aub.

  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

   

  maj
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 15:54

   

  Trijntje
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 11:53

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 21:55

   

  Music68
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 17:44

  beetje opmerkelijk dat het laatste een citaat is uit de Dordtse leerregels. Dat is toch niet de Bijbel?

  voor mij ligt de term erfonde meer in de term uit de tien geboden 'de misdaad dervaderen bezocht tot in het vierde geslacht aan de kinderen' Oftewel, zonden waarin iemand leeft komen terug tot in wel vier geslachten.

   

  Er zijn kerken die daar ook naar kijken. Als iemand in zonde leeft, waar en bij wie in de familie kotm deze zonde dan ook voor. Er zijn zelfs programma's te volgen die deze erfzonde teniet doet....dat lijkt onbijbels, maar ik wil hiermee zeggen dat in het programma iemand wordt geleerd te zien dat er door het bloed van Christus je van alle zonden gereinigd kan worden.


  De Dortse Leerregels is een van de Formulieren van Enigheid. Die onderstrepen de Bijbel juist. Als je denk dat je het beter weet...

  En door het bloed van Christus kun je zeker van je zonden gereinigd worden. Maar er bestaat wel degelijk erfzonde. 'Wij zijn in zonde geboren en ontvangen'.

  Zou je misschien willen proberen om te accepteren en te resepecteren dat er christenen zijn die niet geloven in het bestaan van erfzonde? Bedankt.
  Zowel christenen die dat wel geloven als christenen die dat niet geloven zijn christenen en baseren zich op de Bijbel.
   


  ik accepteer dat wel. Maar dat neemt niet weg dat dat dan een dwaalleer is. Ook al geloof je in Christus op dat punt zit je gewoon fout. En als jij dat dat ook wil accepteren. Bedankt. Jij weet het echt niet altijd beter.


  Vooropgesteld: ik zal nooit beweren dat ik iets beter weet.
  Ik begrijp gewoon niet dat een christen meent over een ander te kunnen oordelen, zelfs te zeggen dat ze een 'dwaalleer' aanhangt. Hoe kan dat? Ik geloof dat alleen God dat kan. Ongelooflijk. Echt ontzettend kwetsend. Ik kan slechts hopen dat je dat inziet.

  _Faith_Hope_Love_
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:39

  Weten jullie trouwens dat de joden die toch het hele OT hebben, ook niet in de erfzonde geloven?

  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  Trijntje
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 21:50

   

  maj
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 15:54

   

  Trijntje
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 11:53

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 21:55

   

  Music68
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 17:44

  beetje opmerkelijk dat het laatste een citaat is uit de Dordtse leerregels. Dat is toch niet de Bijbel?

  voor mij ligt de term erfonde meer in de term uit de tien geboden 'de misdaad dervaderen bezocht tot in het vierde geslacht aan de kinderen' Oftewel, zonden waarin iemand leeft komen terug tot in wel vier geslachten.

   

  Er zijn kerken die daar ook naar kijken. Als iemand in zonde leeft, waar en bij wie in de familie kotm deze zonde dan ook voor. Er zijn zelfs programma's te volgen die deze erfzonde teniet doet....dat lijkt onbijbels, maar ik wil hiermee zeggen dat in het programma iemand wordt geleerd te zien dat er door het bloed van Christus je van alle zonden gereinigd kan worden.


  De Dortse Leerregels is een van de Formulieren van Enigheid. Die onderstrepen de Bijbel juist. Als je denk dat je het beter weet...

  En door het bloed van Christus kun je zeker van je zonden gereinigd worden. Maar er bestaat wel degelijk erfzonde. 'Wij zijn in zonde geboren en ontvangen'.

  Zou je misschien willen proberen om te accepteren en te resepecteren dat er christenen zijn die niet geloven in het bestaan van erfzonde? Bedankt.
  Zowel christenen die dat wel geloven als christenen die dat niet geloven zijn christenen en baseren zich op de Bijbel.
   


  ik accepteer dat wel. Maar dat neemt niet weg dat dat dan een dwaalleer is. Ook al geloof je in Christus op dat punt zit je gewoon fout. En als jij dat dat ook wil accepteren. Bedankt. Jij weet het echt niet altijd beter.


  Vooropgesteld: ik zal nooit beweren dat ik iets beter weet.
  Ik begrijp gewoon niet dat een christen meent over een ander te kunnen oordelen, zelfs te zeggen dat ze een 'dwaalleer' aanhangt. Hoe kan dat? Ik geloof dat alleen God dat kan. Ongelooflijk. Echt ontzettend kwetsend. Ik kan slechts hopen dat je dat inziet.


  Kijk Trijntje: het is ook niet mijn bedoeling om een ander te kwetsen. Maar mag ik je een vraag stellen? Op welke gegevens uit de Bijbel baseer jij jouw mening dat de erfzonde niet bestaat? En waarom mag ik niet zeggen of je wel of niet een dwaalleer aan hang? Ik baseer me op de Bijbel. En miss is de mijne dan wel anders dan de jouwe..

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

   

  maj
  redacteur schreef op woensdag 18 februari 2009 - 08:41


  Kijk Trijntje: het is ook niet mijn bedoeling om een ander te kwetsen. Maar mag ik je een vraag stellen? Op welke gegevens uit de Bijbel baseer jij jouw mening dat de erfzonde niet bestaat? En waarom mag ik niet zeggen of je wel of niet een dwaalleer aan hang? Ik baseer me op de Bijbel. En miss is de mijne dan wel anders dan de jouwe..

  Op de vragen die jij stelt heb ik in eerdere reacties al antwoord gegeven, dus misschien is het evrstandig om goed te lezen

  Ik geloof niet in erfzonde, omdat ik dat niet in de Bijbel zie staan. Ik ken de verschillende teksten waar veel christenen het op baseren, maar zoals ik al eerder uitgelegd heb zie ik dat daar niet zo staan. Bijv. over Rom. 5:12 - Er staat, zoals ik het zie, dat door 1 mens de zonde in de wereld is gekomen en door die zonde (de zonde van Adam) de dood, en die dood is tot alle mensen doorgegaan; niet die zonde (wat niet betekent dat mensen niet zondigen). Ik lees inderdaad op verschillende plaatsen in de Bijbel dat mensen zondig zijn, constant de neiging hebben tot zondigen en dat ook doen, maar nergens zie ik staan dat zij erfelijk belast zijn met zonde. En het woordje erfzonde komt niet eens in de Bijbel voor.

  Waarom je niet mag zeggen dat ik een dwaalleer heb? Ik heb niet gezegd dat je dat niet mag, dat moet je zelf weten, maar ik begrijp niet waarom een christen voor God zou willen spelen. En al helemaal niet waarom een christen een ander wil veroordelen en kwetsen. Volgens mij is het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest geen 'leer', maar een geloof. Alle christenen geloven daarin.

  Graag zou ik je nog op Romeinen 14 willen wijzen, waarin heel duidelijk beschreven staat hoe je volgens Gods Woord dient om te gaan met mensen die anders doen/denken dan jij.
  Zoals vers 10: Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan
  En vers 13: Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren.
  En vers 22: Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging

  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  Trijntje
  redacteur schreef op woensdag 18 februari 2009 - 10:40

   

  maj
  redacteur schreef op woensdag 18 februari 2009 - 08:41


  Kijk Trijntje: het is ook niet mijn bedoeling om een ander te kwetsen. Maar mag ik je een vraag stellen? Op welke gegevens uit de Bijbel baseer jij jouw mening dat de erfzonde niet bestaat? En waarom mag ik niet zeggen of je wel of niet een dwaalleer aan hang? Ik baseer me op de Bijbel. En miss is de mijne dan wel anders dan de jouwe..

  Op de vragen die jij stelt heb ik in eerdere reacties al antwoord gegeven, dus misschien is het evrstandig om goed te lezen

  Ik geloof niet in erfzonde, omdat ik dat niet in de Bijbel zie staan. Ik ken de verschillende teksten waar veel christenen het op baseren, maar zoals ik al eerder uitgelegd heb zie ik dat daar niet zo staan. Bijv. over Rom. 5:12 - Er staat, zoals ik het zie, dat door 1 mens de zonde in de wereld is gekomen en door die zonde (de zonde van Adam) de dood, en die dood is tot alle mensen doorgegaan; niet die zonde (wat niet betekent dat mensen niet zondigen). Ik lees inderdaad op verschillende plaatsen in de Bijbel dat mensen zondig zijn, constant de neiging hebben tot zondigen en dat ook doen, maar nergens zie ik staan dat zij erfelijk belast zijn met zonde. En het woordje erfzonde komt niet eens in de Bijbel voor.

  Waarom je niet mag zeggen dat ik een dwaalleer heb? Ik heb niet gezegd dat je dat niet mag, dat moet je zelf weten, maar ik begrijp niet waarom een christen voor God zou willen spelen. En al helemaal niet waarom een christen een ander wil veroordelen en kwetsen. Volgens mij is het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest geen 'leer', maar een geloof. Alle christenen geloven daarin.

  Graag zou ik je nog op Romeinen 14 willen wijzen, waarin heel duidelijk beschreven staat hoe je volgens Gods Woord dient om te gaan met mensen die anders doen/denken dan jij.
  Zoals vers 10: Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan
  En vers 13: Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren.
  En vers 22: Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging


  Kijk Trijntje, ik heb echt respect voor mensen die anders doen/denken. Maar ik mag wel kritiek hebben . En ik mag ook kritisch kijken naar de meningen van anderen. Die mag ik naast Gods Woord leggen en die gaan vergelijken. daarmee wil ik nog niet zeggen dat jij een volkomen verkeerd persoon bent. Ik zeg dat je op sommige punten verkeerd zit omdat de Bijbel daar duidelijk anders over spreekt.

   

  Ik speel niet voor God. Ik leg de lat langs Gods Woord. Sorry als ik je gekwetst heb. Dat was totaal niet mijn bedoeling geweest. Maar 1 ding is zeker.. er zullen straks velen aan de hemelpoort staan die er niet in mogen gaan. En die toch hebben gedacht Christen te zijn. Daarmee veroordeel ik jou niet. En ik zeg niet dat dat voor jou geld. Want ik heb veel verkeerde dingen en ik zeg veel dingen ook fout.

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

  JIJ VINDT dat ik op bepaalde punten verkeerd zit...dat is wat anders. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij nog steeds niet duidelijk is waarom jij wel in erfzonde gelooft (dus waar jij het wel duidelijk beschreven ziet staan, hoe jij bep. verzen als zodanig interpreteert).
  Gelukkig geloof ik in God en doe ik mijn best Zijn Weg te volgen. Ik ken Zijn genade. Daardoor lukt het me soms om bepaalde kwetsende opmerkingen, zoals die van jou, te negeren...Soms.

  Ik ben blij dat je nu iets genuanceerder lijkt te zijn en dat je me niet hebt willen kwetsen  
  Ik hoop dan ook dat jij (maar ook anderen en ook zeker ik zelf), bij volgende reacties er rekening mee zult houden dat niet iedereen hetzelfde denkt/gelooft, dat een soort van oordeel uitspreken ('dwaalleer' etc) kwetsend is en dat het prettiger is als een mening ook echt als mening verwoord wordt en niet als feit.

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Trijntje
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 21:43

   

  OranjeBarret
  correspondent schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 17:08

   

  Trijntje
  redacteur schreef op dinsdag 17 februari 2009 - 11:53

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 21:55

   

  Music68
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 17:44

  beetje opmerkelijk dat het laatste een citaat is uit de Dordtse leerregels. Dat is toch niet de Bijbel?

  voor mij ligt de term erfonde meer in de term uit de tien geboden 'de misdaad dervaderen bezocht tot in het vierde geslacht aan de kinderen' Oftewel, zonden waarin iemand leeft komen terug tot in wel vier geslachten.

   

  Er zijn kerken die daar ook naar kijken. Als iemand in zonde leeft, waar en bij wie in de familie kotm deze zonde dan ook voor. Er zijn zelfs programma's te volgen die deze erfzonde teniet doet....dat lijkt onbijbels, maar ik wil hiermee zeggen dat in het programma iemand wordt geleerd te zien dat er door het bloed van Christus je van alle zonden gereinigd kan worden.


  De Dortse Leerregels is een van de Formulieren van Enigheid. Die onderstrepen de Bijbel juist. Als je denk dat je het beter weet...

  En door het bloed van Christus kun je zeker van je zonden gereinigd worden. Maar er bestaat wel degelijk erfzonde. 'Wij zijn in zonde geboren en ontvangen'.

  Zou je misschien willen proberen om te accepteren en te resepecteren dat er christenen zijn die niet geloven in het bestaan van erfzonde? Bedankt.
  Zowel christenen die dat wel geloven als christenen die dat niet geloven zijn christenen en baseren zich op de Bijbel.
   


  christenen die nietin de erfzonde geloven baserenzich NIET op de Bijbel, want Gods Woord zegt toch heel duidelijk dat er wel degelijk erfzonde is en wij het allemaal hebben zie de Bijbelteksten die Ds de Heer ook in zijn beantwoording op deze vraag neergezet heeft! je kunt je dan wel afvragen zijn het dan ware christenen?


  Pardon?! Denk aub goed na voordat je wat typt! Wie ben jij om te kunnen beslissen wie een 'ware christen' is en wie niet. Ik geloof dat alleen God dat kan.

  Ik geloof in God, Jezus en de Heilige Geest. Ik ben christen. Maar ik geloof niet in het bestaan van erfzonde. Simpelweg omdat ik dat niet in de Bijbel terugvindt.

  Veroordeel mij niet. Maar accepteer en respecteer me aub.


  ik veroordeel jou niet, jij gelooft anders, en ik accepteer het wel als jij niet in de erfzonde gelooft. en ik beslis zeker NIET wie een ware christen is! dat doet God alleen, maar een ware christen kun je wel herkennen hoe hij/zij is!  

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Trijntje
  redacteur schreef op woensdag 18 februari 2009 - 12:13

  JIJ VINDT dat ik op bepaalde punten verkeerd zit...dat is wat anders. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij nog steeds niet duidelijk is waarom jij wel in erfzonde gelooft (dus waar jij het wel duidelijk beschreven ziet staan, hoe jij bep. verzen als zodanig interpreteert).
  Gelukkig geloof ik in God en doe ik mijn best Zijn Weg te volgen. Ik ken Zijn genade. Daardoor lukt het me soms om bepaalde kwetsende opmerkingen, zoals die van jou, te negeren...Soms.

  Ik ben blij dat je nu iets genuanceerder lijkt te zijn en dat je me niet hebt willen kwetsen  
  Ik hoop dan ook dat jij (maar ook anderen en ook zeker ik zelf), bij volgende reacties er rekening mee zult houden dat niet iedereen hetzelfde denkt/gelooft, dat een soort van oordeel uitspreken ('dwaalleer' etc) kwetsend is en dat het prettiger is als een mening ook echt als mening verwoord wordt en niet als feit.


  Hoe zie jij dan Job 14:4 (uit de Statenvertaling) en als een kind geen erfzonde heeft bijv. een baby die geboren is heeft geen zonde dus zonder zonde, en als dat kind ouder wordt en het doet een zonde heeft dat kind opeens gezondigt hoe verklaar je dat in jou opzicht?

  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

   

  OranjeBarret
  correspondent schreef op woensdag 18 februari 2009 - 14:01

   

  Trijntje
  redacteur schreef op woensdag 18 februari 2009 - 12:13

  JIJ VINDT dat ik op bepaalde punten verkeerd zit...dat is wat anders. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij nog steeds niet duidelijk is waarom jij wel in erfzonde gelooft (dus waar jij het wel duidelijk beschreven ziet staan, hoe jij bep. verzen als zodanig interpreteert).
  Gelukkig geloof ik in God en doe ik mijn best Zijn Weg te volgen. Ik ken Zijn genade. Daardoor lukt het me soms om bepaalde kwetsende opmerkingen, zoals die van jou, te negeren...Soms.

  Ik ben blij dat je nu iets genuanceerder lijkt te zijn en dat je me niet hebt willen kwetsen  
  Ik hoop dan ook dat jij (maar ook anderen en ook zeker ik zelf), bij volgende reacties er rekening mee zult houden dat niet iedereen hetzelfde denkt/gelooft, dat een soort van oordeel uitspreken ('dwaalleer' etc) kwetsend is en dat het prettiger is als een mening ook echt als mening verwoord wordt en niet als feit.


  Hoe zie jij dan Job 14:4 (uit de Statenvertaling) en als een kind geen erfzonde heeft bijv. een baby die geboren is heeft geen zonde dus zonder zonde, en als dat kind ouder wordt en het doet een zonde heeft dat kind opeens gezondigt hoe verklaar je dat in jou opzicht?

  Ik begrijp eerlijk gezegd je vraag niet (vanaf 'en als een kind geen')
   

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Trijntje
  redacteur schreef op woensdag 18 februari 2009 - 15:47

   

  OranjeBarret
  correspondent schreef op woensdag 18 februari 2009 - 14:01

   

  Trijntje
  redacteur schreef op woensdag 18 februari 2009 - 12:13

  JIJ VINDT dat ik op bepaalde punten verkeerd zit...dat is wat anders. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij nog steeds niet duidelijk is waarom jij wel in erfzonde gelooft (dus waar jij het wel duidelijk beschreven ziet staan, hoe jij bep. verzen als zodanig interpreteert).
  Gelukkig geloof ik in God en doe ik mijn best Zijn Weg te volgen. Ik ken Zijn genade. Daardoor lukt het me soms om bepaalde kwetsende opmerkingen, zoals die van jou, te negeren...Soms.

  Ik ben blij dat je nu iets genuanceerder lijkt te zijn en dat je me niet hebt willen kwetsen  
  Ik hoop dan ook dat jij (maar ook anderen en ook zeker ik zelf), bij volgende reacties er rekening mee zult houden dat niet iedereen hetzelfde denkt/gelooft, dat een soort van oordeel uitspreken ('dwaalleer' etc) kwetsend is en dat het prettiger is als een mening ook echt als mening verwoord wordt en niet als feit.


  Hoe zie jij dan Job 14:4 (uit de Statenvertaling) en als een kind geen erfzonde heeft bijv. een baby die geboren is heeft geen zonde dus zonder zonde, en als dat kind ouder wordt en het doet een zonde heeft dat kind opeens gezondigt hoe verklaar je dat in jou opzicht?

  Ik begrijp eerlijk gezegd je vraag niet (vanaf 'en als een kind geen')
   


  je hebt wel gelijk, ik heb de vraag niet goed beschreven maar laat ik het hier bij houden, hoe verklaar jij Job14:4 dan? (Statenvertaling)

  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

  Beste Trijntje,

   

  Sorry voor mijn enigzins late reactie. Maar door privé omstandigheden kon het niet eerder reageren.

  Ps 51:7 'Zie ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen''.

   

  Rom 5:19 'Gelijk door de ongehoorzaamheid van die éne mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Éen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

   

  Adam was het hoofd van het werkverbond. Doordat hij is gevallen is ons ook de zonde toegerekend die hij heeft bedreven (niet dat ik of jij het anders zouden gedaan hebben dan hij) Adam was het hoofd en wij (de hele mensheid) waren daarbij inbegrepen. Er is dus sprake van schuld. Omdat wij gevallen zijn hebben wij schuld en die schuld werkt smet. Die kleeft ons allen aan. De smet is: de oude mens (als hij niet bekeerd is), de geestelijke doodstaat waarin de mens ligt, het verduisterde verstand etc.

   

  'Adam gewon ook kinderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat staat ergens in Genesis.

  En net zoals Oranjebarret zegt: Job 14: 4 'Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet een.

   

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  IkBenWieIkBen
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2239

  Goed artikel jaah!

  IkBenWieIkBen
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2239

  Ja

  maj
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 21:55

   

  Music68
  redacteur schreef op maandag 16 februari 2009 - 17:44

  beetje opmerkelijk dat het laatste een citaat is uit de Dordtse leerregels. Dat is toch niet de Bijbel?

  voor mij ligt de term erfonde meer in de term uit de tien geboden 'de misdaad dervaderen bezocht tot in het vierde geslacht aan de kinderen' Oftewel, zonden waarin iemand leeft komen terug tot in wel vier geslachten.

   

  Er zijn kerken die daar ook naar kijken. Als iemand in zonde leeft, waar en bij wie in de familie kotm deze zonde dan ook voor. Er zijn zelfs programma's te volgen die deze erfzonde teniet doet....dat lijkt onbijbels, maar ik wil hiermee zeggen dat in het programma iemand wordt geleerd te zien dat er door het bloed van Christus je van alle zonden gereinigd kan worden.


  De Dortse Leerregels is een van de Formulieren van Enigheid. Die onderstrepen de Bijbel juist. Als je denk dat je het beter weet...

  En door het bloed van Christus kun je zeker van je zonden gereinigd worden. Maar er bestaat wel degelijk erfzonde. 'Wij zijn in zonde geboren en ontvangen'.


   

  Jaa!

  «  1  2  3  »