Dordrecht wil echte fietsstad worden

Het inwonersaantal van Dordrecht zit in de lift. Om de stad aantrekkelijk te houden, wil de gemeente inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken. ChristenUnie/SGP-wethouder Rik van der Linden: „De stad heeft zo’n schaal dat de fiets een uitstekend vervoermiddel is.” Foto: de Grote Kerk in Dordrecht. beeld ANP, Lex van Lieshout

Dordrecht nam de afgelopen jaren al een groot aantal maatregelen om het fietsen te bevorderen. Maar het college wil nu dat Dordt een echte fietsstad wordt. Het blijft daarom investeren in fietsveiligheid, -comfort en doorstroming en wil dat de raad daarvoor 1,8 miljoen euro beschikbaar stelt.

Steeds meer inwoners pakken de fiets, weet gemeentevoorlichter Jonne van Bochove. „Uit onderzoek blijkt dat het aandeel van de fiets in het verkeer de afgelopen jaren is gestegen van 21 naar 27 procent. Dan hebben we het niet over het aantal inwoners dat fietst, maar om het aantal fietsbewegingen.”

De gemeente is blij met die stijging, maar rust zeker niet op haar lauweren. „We blijven het fietsen stimuleren. Het is onze ambitie dat in 2024 zeker dertig procent van de verkeersbewegingen met de fiets gebeurt.”

Wethouder Rik van der Linden (CU/SGP) is een warm pleitbezorger van het fietsen. Hij wijst erop dat Dordrecht nu 120.000 inwoners telt en groeiambities heeft. „Om de stad aantrekkelijk te houden, is het heel belangrijk goed bereikbaar te blijven. Daarbij denken we –naast de auto– aan openbaar vervoer en waterbus, maar met name de fiets is een interessant alternatief.”

E-bikes

Ook al omdat Dordrecht volgens kenners prima ‘befietsbaar’ is. „De stad heeft zo’n schaal dat de fiets een uitstekend vervoermiddel is. Van het centrum ben je zo in de wijken en ook een ritje naar het buitengebied is goed te doen.”

Om het fietsen te promoten, nam de gemeente de afgelopen jaren een serie maatregelen. „We gebruiken vaak het voorbeeld van de spaken in een wiel”, zegt voorlichter Van Bochove. „Met elkaar zorgen ze ervoor dat het wiel draait. Zo proberen we als gemeente op verschillende manieren het fietsen te bevorderen.”

Eerder werd samen met provincie en Staatsbosbeheer het toeristisch fietsen gepromoot. In de nota ”Dordt fietst verder” –de afgelopen jaren de leidraad voor het gemeentelijk beleid– gaat het vooral om de fietsveiligheid in de stad. Met aandacht voor kruispunten, de aanleg van vrijliggende fietspaden, de instellingen van verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen en het aanwijzen van routes waar rekening wordt gehouden met het toenemend aantal e-bikes. „En als er steeds meer mensen gebruik maken van de fiets moet je ook zorgen voor voldoende stallingen.”

De 1,8 miljoen euro die het college nu van de gemeenteraad wil, moet vooral worden gebruikt om concrete knelpunten aan te pakken. De Brouwersdijk is zo’n bottleneck. De straat staat in de top twintig van verkeersonveilige situaties.

Ondanks alle fysieke maatregelen staat of valt het succes van het project met de mentaliteit van de inwoners, beseft Van Bochove. „Gedragsverandering is belangrijk. Dat proberen we op allerlei manieren te bereiken. Onlangs hoorde ik tijdens een overleg met werkgevers dat een autodealer zijn medewerkers stimuleert om met de fiets naar het werk te komen. Kijk, dan zijn we op de goede weg.”