Voorpagina 17 mei 2000

Vier onderzoeken naar vuurwerkramp Enschede

Grote verwarring
over aantal vermisten

Van onze binnenlandredactie
ENSCHEDE – Over het aantal vermisten na de vuurwerkramp in Enschede heerst grote verwarring. Vijf dagen na de ramp staan nog altijd tussen de 200 en 300 mensen op de lijst van vermisten. Officieel zijn zestien doden geteld. Het aantal gewonden is opgelopen tot 944. Dat komt volgens de gemeente door nagekomen opgaven van huisartsen.

Burgemeester Mans van Enschede noemde vanmorgen de onduidelijkheid over het aantal vermisten zijn grootste zorg. „Het blijft voor ons een groot probleem om een juist beeld te krijgen.” Twaalf Amsterdamse rechercheurs en acht mensen van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) helpen de gemeente om de lijst van vermisten te schonen. Het team heeft ervaring opgedaan met de Bijlmerramp.

Van de 944 gewonden liggen er nog veertig in het ziekenhuis, van wie vijf op de afdeling intensive care. Van zes van de zestien overledenen is de identiteit achterhaald. Het rampenidentificatieteam (RIT) zoekt in het puin verder naar resten van mensen. Het RIT heeft ongeveer eenderde van de rampterrein onderzocht. De hevige regenval van gisteravond en vanmorgen bemoeilijkt het onderzoek.

Gisteren is de ring van het rampgebied verkleind. Bewoners van het vrijgegeven gebied konden naar hun huizen terugkeren. Anderen mochten op een afstand met een speciaal busje langs hun verwoeste bezittingen rijden.

Sabotage
Er worden vier onderzoeken gestart naar aanleiding van de ramp in Enschede: twee door Justitie, een door het kabinet en een door een onderzoekscommissie.

Het openbaar ministerie in Almelo begint twee gerechtelijke vooronderzoeken. Justitie gaat na of het bedrijf SE Fireworks, waar de explosie plaatshad, de voorschriften in de vergunningen heeft overtreden. En omdat Justitie sabotage niet uitsluit, richt het andere onderzoek zich op onbekenden die mogelijk de brand of ontploffing hebben veroorzaakt.

Het kabinet laat de Inspectie milieuhygiëne en de Inspectie ruimtelijke ordening beginnen met een onderzoek naar alle 71 bedrijven in Nederland die zich op een of andere manier bezighouden met vuurwerk. Dat staat in een brief die gisteravond aan de Tweede Kamer is gestuurd. De inspecties bekijken welke soorten en hoeveelheden ontplofbare stoffen bedrijven in huis (mogen) hebben, of ze de juiste vergunningen hebben en wie daarbij adviseerde.

De vroegere Nationale Ombudsman en huidig lid van de Raad van State mr. dr. M. Oosting gaat een onafhankelijke en deskundige commissie leiden die de gebeurtenis onder de loep neemt.

Afpersing
Bij de afgifte van vergunningen voor SE Fireworks speelde een majoor van de Koninklijke Landmacht een dubieuze rol. Majoor C. stond aan het hoofd van het Bureau Adviseur Milieuvergunningen. Anonieme bronnen uit de vuurwerkbranche verklaren in het weekblad Vrij Nederland dat de militair zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing en tegen betaling vergunningen regelde. Justitie in Arnhem is een onderzoek naar hem gestart. Defensie heeft zijn dossier overhandigd.

Onduidelijkheid
De gemeente Enschede maakte gisteravond bekend dat S. E. Fireworks sinds 1999 een vergunning had voor de opslag van vuurwerk in veertien zeecontainers.

Eerder meldde wethouder Helder dat het bedrijf slechts drie containers mocht hebben. Vorig jaar kreeg het bedrijf zelfs nog een vergunning om nog meer vuurwerk op te slaan: 158.000 kilo. Een bewoner protesteerde vanwege de ligging in een woonwijk vergeefs tegen de uitbreiding. De gemeente stelde dat planologische aspecten niet konden worden meegenomen in de milieuvergunning. De gemeente had plannen om het bedrijventerrein te verplaatsen naar buiten de stad. Helder zei gisteravond dat de ramp van zaterdag aanleiding is „om te kijken of de spelregels die we hanteren wel deugen.”

Uit Nederland en ook vanuit het buitenland komen veel blijken van medeleven voor de getroffenen in Enschede. Op de condoleancesite op internet kwamen binnen een etmaal ruim 6000 reacties binnen. Ook worden giften, collectes en andere inzamelingsacties aangekondigd, onder meer door provincies, kerken, ondernemers uit Twente en zes banken op Curaçao.

Zie ook:
Bewoners klagen over slechte informatiestroom

In legertruck naar nieuwe toekomst

Enig bezit: een speelgoedauto

Pronk: Vuurwerk niet in woonwijken

Lid van Raad van State zal onderzoek naar ramp leiden

Deskundige „onthutst” over bedrijf

Verzekering bedrijf niet toereikend