IRS-ontmoetingsdag: Rooms-katholieken missen ware zicht op Jezus Christus

Roberto Goroni. beeld Gerrit van Dijk
4

Rooms-katholieken in Italië wordt het ware zicht op Jezus Christus ontnomen, door de focus op Maria en allerlei heiligen, aldus Roberto Goroni. „Omdat ik door Gods wonderlijke leiding naar Nederland kwam en het rooms-katholicisme inwisselde voor het protestantse geloof, voel ik me niet alleen rijk, ik bén ook rijk.”

Goroni zei dit zaterdag op de ontmoetingsdag van de stichting In de Rechte Straat (IRS) in Gorinchem, met als thema ”Ik voel me nu zo rijk”.

Na de openingsmeditatie door IRS-voorzitter dr. M. Klaassen over de Parel van grote waarde vertelde de geboren Italiaan Goroni over zijn overgang van het rooms-katholicisme naar het protestantisme. „Mijn ouders waren serieuze en praktiserende katholieken die altijd de mis bijwoonden, maar thuis bidden of in de Bijbel lezen was er niet bij.”

Pas toen hij misdienaar werd, ging Goroni in de Bijbel lezen. „In de kleedkamer waar de misdienaren zich moesten verkleden, lag altijd een Bijbel die was opengeslagen bij de passage die gelezen moest worden. Voordat de priester kwam, las ik als negenjarige jongen dat Bijbelgedeelte.” Zo kwam Goroni in aanraking met enkele Bijbelverhalen.

Eens las hij Jezus’ uitspraak dat een geloof als een mosterdzaadje genoeg is om een hele berg op te tillen en te verplaatsen. „Ons huis had uitzicht op de bergen en aan de andere kant ervan konden wij de zee zien. Wat heb ik gebeden of die berg verplaatst mocht worden.”

Goroni kreeg bewondering voor het geloof van de Nederlanders toen hij eens hoorde dat Nederland geen bergen kende, die naar hij dacht door het gelovig gebed waren opgeheven. Hij vertelde over Gods besturing toen hij tijdens een vakantie een Nederlands meisje leerde kennen. Trouwen was alleen mogelijk als hij protestants zou worden. Via zijn schoonouders kwam hij in contact met IRS. Goroni ziet het als Gods leiding dat hij met zijn kennis van het Italiaans en het rooms-katholicisme betrokken wordt bij een nieuw IRS-project gericht op evangelisatie in Italië.

Desgevraagd ging Goroni uitvoeriger in op zijn levensverhaal. „Mijn ouders waren serieuze rooms-katholieken, maar al het religieuze leven speelde zich af in de kerk. Op de basisschool en de middelbare school kreeg ik godsdienstlessen van priesters.”

Hij noemde het wat ironisch dat hij juist „in het hol van de leeuw”, namelijk tijdens de mis, de Bijbel begon te lezen. „Eens stak ik als jongetje mijn vinger in de eucharistiewijn, die immers in bloed veranderd moest zijn. Het was een grote heiligschennis, maar ik voelde dat het gewoon wijn was en geen bloed. Een schokkende ontdekking, die ik nooit durfde te vertellen.”

Goroni brak uiteindelijk met het rooms-katholicisme vanwege zijn huwelijk. „Na mijn huwelijk werd ik lid van de hervormde gemeente in Lelystad. Voor het Italiëproject van de IRS ben ik gevraagd vanwege mijn kennis van het Italiaans en mijn rooms-katholieke achtergrond. Ik zou nu graag theologie willen studeren om aan de verblinde Italianen het Evangelie te brengen.”

IRS-Kenniscentrum

Tijdens de ontmoetingsdag werd een nieuw initiatief van IRS aangekondigd: de oprichting van het IRS-Kenniscentrum. Hans ten Klooster, directeur van IRS, sprak de wens uit dat dit nieuwe centrum zal uitgroeien tot dé vraagbaak over Reformatie, reformatoren en de verhouding protestantisme en rooms-katholicisme. In de overwegend protestantse landen alsook in de vanouds overwegend rooms-katholieke landen is veel veranderd en IRS wil daar op inspelen. Hans van Hoof, digitaal expert van de Erdee Media Groep, zal medewerking verlenen aan dit centrum. Als voormalig rooms-katholiek kent Van Hoof het rooms-katholicisme van binnenuit. Zijn expertise verkreeg hij onder meer door het opzetten van de EMG-database Digibron.