Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Totdat

„Totdat ik in Gods heiligdommen inging.”

Psalm 73:17

Asaf rukt zich als het ware los van z’n vragen en overdenkingen over die wonderlijke tegenstellingen op aarde en gaat de tempel binnen. Want waar kun je met je vragen beter naartoe dan naar de plaats waar het altaar staat? Waar God laat zien dat er verzoening nodig én mogelijk is. Waar zonden bedekt worden. Waar te horen is dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Dat het mensen op aarde wel allemaal voor de wind lijkt te gaan, maar dat leven zonder God uiteindelijk ook een leven zonder hoop en zonder toekomst is.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties