Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Ouderdom (3)

„Gij zult mij (…) rondom vertroosten…”

Psalm 71:21

Dit lied van een onbekende dichter lijkt in het begin toch iets van een klaagzang te krijgen. Maar ook in deze psalm is er een kanteling. De dichter belijdt dat God hem weer levend zal maken en hem zal ophalen uit de afgronden der aarde. Of, anders gezegd: als alles troosteloos en hopeloos lijkt en als er steeds weer verdriet is om geliefden die sterven, is God Degene Die kracht geeft. Sterker: Hij is het Die rondom vertroost. De Statenvertalers melden daarbij in de kanttekeningen: „Gij zult mij van alle kanten troost laten ervaren.”

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties