Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Tweeling

„God zal Zijn goedertierenheid en Zijn waarheid zenden.”

Psalm 57:4

Na de paastijd pakken we de draad in het Boek der Psalmen weer op en lezen we Psalm 57. Een lied waarin dichter David tot twee keer toe zingt over Gods goedertierenheid en waarheid. ”Chesed” en ”emet”, staat er in het Hebreeuws. Een taaltweeling die heel vaak voorkomt in het Oude Testament. De vertaling is niet eenduidig. Goedertierenheid en waarheid, goedheid en trouw, vriendschap en trouw, liefde en trouw. Het kan allemaal. Gods goedertierenheid en trouw is groter dan we in woorden zeggen kunnen.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties