Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Doorzoeken

Psalm 64:7

„Ten uiterste doorzoeken zij wat te doorzoeken is…”

Het zijn de Statenvertalers die in de kanttekeningen bij Psalm 64:7 het woord ”doorsnuffelen” noemen. Omdat het precies aangeeft wat de vijanden van David doen. Ze schieten hun boze woordpijlen op hem af en doen ondertussen niets anders dan snuffelen in zijn leven om zo te proberen hun roddels en leugens een aannemelijke onderbouwing te geven.

Maar God hoeft hun harten niet te doorzoeken, omdat Hij weet wat daar leeft. En Hij is het Die de rechtvaardigen redt.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties