Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Gezien

„Ik heb U in het heiligdom aanschouwd…”

Psalm 63:3

Het is een lied van groot verlangen, die 63e psalm. Je proeft als het ware het heimwee van David. Verlangen naar de tempel, naar het heiligdom. Om daar iets van God te zien. Of is dat woordje ”zien” te plat en te vlak? Aanschouwen, zeggen de Statenvertalers. Dat is wat anders dan zien en veel meer dan kijken. Het is schouwen met de ogen van een ziener. Het is God aanschouwen. Niet met de ogen, maar met de oren. Horen dat Hij een God is Die de ongerechtigheid verzoent.

Om Jezus’ wil.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties