Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Heerser

„Laat hun weten dat God Heerser is in Jakob…”

Psalm 59:14

Ook in Psalm 59 bidt David God om hulp tegen al diegenen die tegen hem zijn en als honden om hem heen cirkelen.

De Statenvertalers denken dat met de vijanden van David in deze psalm koning Saul en zijn mannen worden bedoeld. De ”heidenen” in vers 6 noemen ze in de kanttekeningen dan ook bastaard-Israëlieten. Oftewel: ze noemen zich wel Israëlieten, maar ze zijn het niet. Daarom bidt David God om hun te laten weten wie de Heerser is in Jakob: God, de Heere, de Verbondsgod.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties