Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Opstaan

„God zal opstaan…”

Psalm 68:2

Over die eerste woorden van Psalm 68 mag zeker niet heen gelezen worden. De God van Israël is namelijk, met eerbied gesproken, geen God Die het leven op Zijn aarde maar op z’n beloop laat. Nee, Hij is een God Die opstaat, Die opstandig is als het gaat om kwaad en onrecht. De kanttekenaren bij de Statenvertaling schrijven: „Als God Zich (om zo te spreken) maar begint te reppen, zo is het met al het woeden der vijanden gedaan.”

En wie zou als christen als het gaat over het opstaan van God niet denken aan de opstanding van
Jezus Christus uit de doden?

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties