Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Wederkeer

„Keer weder tot ons…”

Psalm 60:3

Het perspectief in deze psalm wisselt voortdurend. Eerst is er de klacht over het feit dat God Zijn volk verlaten heeft en het gebed of Hij tot hen wil wederkeren. Vanaf vers 8 wordt God de lof gebracht voor de overwinning die Hij Israël op de vijanden gegeven heeft. En aan het slot van de psalm belijdt David de onmacht van mensen, van wie geen heil te verwachten is.

„Keer weder tot ons”, luidt het slot van vers 3. Maar in de kanttekeningen schrijven de Statenvertalers dat het gebed ook als een geloofsbelijdenis gelezen mag worden: „Gij zult weder tot ons keren.”

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties