Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Zorgen

Psalm 55:23

„Werp uw zorg op de Heere…”

De 55e psalm wordt niet heel vaak gezongen en is bij velen vooral bekend vanwege vers 23. Een Bijbelwoord dat we graag op een kaart zetten om iemand te bemoedigen. Dat is, als het niet te gemakkelijk gebeurt, niet verkeerd. Maar dit vers staat wel in een context. En die context is vol van klagen en roepen tot God. Van tieren zelfs (vers 3 en 18). ’s Avonds, ’s morgens en ’s middags roept David tot God. Oftewel: de hele dag, want voor een Jood begint de nieuwe dag bij zonsondergang van de vorige. Roepen tot God om verlossing van álles wat benauwt, is niet on-Bijbels.

En: God hoort.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties