Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Advent (1)

„Hij doe Zijn aanschijn
aan ons lichten…”

Psalm 67:2

Dit lied zet de luiken als het ware open naar de wereld. Naar álle volkeren, álle heidenen, álle natiën. In die zin is het een echt adventslied.

Het is dan ook opvallend te noemen dat juist in deze psalm de dichter een zin uit de hogepriesterlijke zegen citeert. Want dat is de zegen die de hogepriester volgens Numeri 6 alleen op het volk Israël mocht leggen. Maar in Psalm 67 wordt die zegen van God over álle volken afgebeden. „God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe zijn aanschijn aan ons lichten.”

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties