Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Pasen heeft haast

„En gaat haastelijk heen…”

Mattheüs 28:7

Voor een doorsnee Nederlander duurt het paasfeest twee dagen. Maar volgens de kerkelijke kalender duurt het eigenlijk acht dagen en wordt het feest pas op de zondag ná Pasen afgesloten. ”Beloken Pasen” wordt die zondag genoemd. En ”beloken” moet dan gelezen worden als het voltooid deelwoord van ”beluiken”, het tegengestelde van ”ontluiken”.

De vrouwen bij het graf krijgen van de engel een opdracht. Ze moeten snel naar de discipelen gaan om hun te vertellen dat Jezus is opgestaan. De boodschap van Pasen kan geen uitstel lijden. Omdat iedereen moet weten dat kruis én graf leeg zijn.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties