Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Advent (2)

„Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten…”

Psalm 67:2

Advent is de tijd waarin we uitzien naar het Licht Dat komen zal in een duistere wereld, verloren in schuld. Het is een tijd van inkeer, maar vooral ook van verwachting. God zal Zijn belofte vervullen. Hij zal Zijn wereld niet in duisternis laten wegzinken. Er komt licht.

Licht tot verlichting van heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël, zingt Simeon.

Advent is de tijd waarin christenen bidden of God het licht van Zijn gelaat wil laten schijnen. Want zonder dat licht rest niets dan de dood.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties