Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Lijdenstijd (7)

„En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem.”

Lukas 9:35

Mozes en Elia wijzen naar Jezus als de Gezondene van God. Maar als een wolk de mannen op de Tabor overschaduwt, worden de discipelen bang. Dan klinkt er een stem uit de wolk. Het is God de Vader Zelf Die spreekt. „Deze is Mijn geliefde Zoon”, zegt Hij. Jezus is de Uitverkorene, de Uitgelezene, zeggen andere vertalingen. God wijst Jezus, Zijn geliefde Zoon, nog één keer aan, zou je kunnen zeggen. En dan wordt het stil. Tot de paasmorgen.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties