Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Advent (1)

„En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heere.”

Lukas 1:46

Opvallend dat Maria haar lofzang niet zingt direct nadat de engel haar heeft verteld dat ze de moeder van Jezus zal worden. Ze begint pas te zingen nadat ze begroet is door haar nicht Elisabet. Een begroeting waarin Elisabet, vervuld van de Heilige Geest, alles bevestigt wat Maria van de engel gehoord heeft. Alles wat je van de Heere gezegd is, zal volbracht worden, roept Elisabet haar toe „met grote stem”. Er is geen twijfel mogelijk.

En dan begint Maria te zingen. Ze zingt de lof van God, haar Zaligmaker, haar Bevrijder.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties