Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Vergeten (1)

Psalm 77:10

„Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten?”

Asaf twijfelt. Vooral aan God. Hij vraagt zich in slapeloze nachten af hoe God, de God van Israël, toch zo veranderd kan zijn. Hij lijkt niet meer goedgunstig en Zijn goedertierenheid lijkt niet meer te bestaan. Bijzonder eigenlijk om te lezen dat Asaf niet aan zichzelf twijfelt, zoals in Psalm 73, maar aan God.

„Zou God Zijn genâ vergeten? Nooit meer van ontferming weten?”

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties