Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Vergeten (2)

Psalm 77:10

„Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten?”

Asaf is bang dat God veranderd is en dat Zijn goedertierenheid en Zijn genade eindig waren.

Maar dan is het, net als in Psalm 73, het heiligdom dat hem zijn verkeerde denkwijze doet inzien. Hij ziet ineens hoe Gods weg een weg is die over heilige grond gaat. Grond waarop een onheilig mens helemaal niet komen kan. Dus hoe zou een zondaar Gods wezen en Zijn intenties kunnen narekenen?

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties