Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Lijdenstijd (6)

„En zie, twee mannen
spraken met Hem, welke waren Mozes en Elia.”

Lukas 9:30

Mozes en Elia, de wet en de profeten, komen even terug op aarde om met de Heere Jezus te spreken over het werk dat Hij moet volbrengen. In Hem en in de weg die Hij gaan zal, van lijden, sterven én opstanding ten derden dage, wordt alles vervuld wat voorzegd is. Het is alsof de vertegenwoordigers van het Oude Testament Hem hier met de vinger aanwijzen en zeggen: Déze is het. „Wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken” (Jes. 25:9).

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties