Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Al de dagen

„En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen…”

Mattheüs 28:20

Na Zijn opstanding is Jezus veertig dagen door Zijn discipelen gezien en heeft Hij met hen gesproken over de zaken die het koninkrijk Gods aangaan (Handelingen 1:3). Wat die gesprekken precies inhielden, vermeldt de Bijbel niet. Maar ongetwijfeld heeft Hij Zijn discipelen verteld dat Zijn regering niet stopt met Zijn Hemelvaart. Daarom geeft Hij ze nog een laatste bemoediging: „Ik ben met ulieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”

Ik ben. Daarin klinkt een echo door van de Naam die God aan Mozes bekend maakte: Ik ben er. Altijd.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties