Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Sterkte

„Van U, o mijn Sterkte, zal ik psalmzingen…”

Psalm 59:18

Aan het einde van deze psalm, waarin David God bidt om zijn vijanden te straffen, is er ineens een heel andere toon. In de laatste twee verzen zingt David over Gods goedertierenheid en hulp.

De klaagzang scharniert naar een lofzang.

Het gaat niet meer over de honden die op hem loeren en over de vijanden die hem willen ombrengen, maar over de Heere als zijn Toevlucht en Sterkte.

„God van mijn goedertierenheid” (vers 11). God, mijn Vriend, vertalen sommigen zelfs.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties