Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Dorst

„Mijn ziel dorst naar U…”

Psalm 63:2

„Een psalm van David, als hij was in de
woestijn van Judea.”

Dat inleidende regeltje in dit lied mag niet overgeslagen worden als vers 2 gelezen wordt, waar het gaat over het dorsten naar God. David, die in de woestijn ongetwijfeld bij tijden sterk verlangt naar water, wil ermee zeggen dat God voor hem is wat water is voor een woestijnreiziger. Onmogelijk is het om in de woestijn te overleven zonder water. Zo is voor David het leven zonder God –zonder zíjn God zoals er staat– onmogelijk en ondenkbaar. Zonder Gods nabijheid is zelfs het leven dood.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties