Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Heil

Psalm 3:9

Psalm 3 is een psalm die David geschreven heeft toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. De koning is in grote nood. En in plaats dat zijn vrienden hem helpen, zeggen ze dat hij geen heil heeft bij God. God zal David niet helpen, zeggen ze daarmee eigenlijk. In plaats dat ze hem steunen, vallen ze hem openlijk af.

„Heil”, vertalen de Statenvertalers. „Redding”, mag je ook zeggen.

Van mensen heeft David geen redding te verwachten. Maar van God wel, omdat het heil van de Heere is. Het is van die God, Die Zich de God van Israël noemt en beloofd heeft Zijn volk te zegenen met vrede.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties