Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Verhoor mij

„Hoor, Heere, mijn stem als ik roep…”

Psalm 27:7

Wezenzondag. Zo wordt de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wel genoemd. De Heere Jezus is naar de hemel gevaren en de discipelen voelen zich alleen en verweesd.

Officieel heeft deze wezenzondag in de kerkelijke liturgie de naam ”Zondag Exaudi”, waarbij ”exaudi” Latijns is voor het woordje ”hoor” in Psalm 27:7. Na de hemelvaart van Jezus vragen Zijn volgelingen God om hun gebed te (ver)horen en om te zien naar hun omstandigheden. Alleen zijn ze, verlaten. En daarom is er dat gebed: „Wees mij genadig en antwoord mij.”

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties