Fijn dat u belangstelling
hebt voor RD.nl

Vandaag is het zondag. Een wekelijkse rustdag, die wij houden op de zondag, is een opdracht en een geschenk van God. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Daarbij is de zondag voor christenen ook een wekelijkse echo van de Paaszondag, waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Redenen voor ons om vandaag onze site niet te actualiseren.

Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.

Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

Woord op zondag

Advent (2)

„En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht.”

Lukas 1:50

Barmhartigheid. Dat is een kernwoord in de adventstijd. Maria zingt ervan en later Zacharias ook. Zou hij Maria misschien hebben horen zingen?

God denkt aan Zijn barmhartigheid, zegt Maria. En Zacharias stemt na de geboorte van Johannes met haar in: God denkt barmhartig aan Zijn verbond.

Ontferming, zo vertalen andere Bijbelvertalers het woord dat in de Statenvertaling met barmhartigheid wordt vertaald.

God is intens geraakt als Hij denkt aan Zijn verbond met Israël, Zijn volk.

Kerkdiensten bij u in de buurt, in Nederland of op uw vakantieadres

Kerkelijke en theologische publicaties