Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  „Bijbel eist radicale afwijzing popmuziek"

  Eerst luisteren, dan in gesprek gaan en vervolgens de Bijbelse boodschap aan hun hart leggen. Ds. Kaptein en dr. Post weten geen betere manier om met refojongeren over pop­muziek te praten. „Je hoeft niet direct te zeggen dat ze alle verkeerde cd’s moeten weggooien. Probeer hen jaloers te maken op een leven met de Heere.”

  Ze hebben beiden opgroeiende kinderen en gaan daarnaast vanwege hun betrokkenheid bij het jeugdwerk veel met jongeren om. Ds. K. J. Kaptein en dr. S. D. Post blikken onder de parasol in de tuin van de Lunterense pastorie terug op de popserie in deze krant. Wat hun is opgevallen?

  „Bij mij blijft hangen”, reageert ds. Kaptein, „dat 60 procent van de jongeren geen kwaad ziet in popmuziek en dat tegelijk 60 procent zegt dat je niet naar deze muziek luistert als je bekeerd bent. Wat zit daarachter? Ten diepste de gedachte dat het heerlijk is om onbekeerd te zijn. Dan kun je een heleboel dingen blijven doen die bekeerde mensen niet meer doen.”

  Volgens de pastor leven refojongeren in twee werelden. „Wat ze zondags horen, staat ver bij hun doordeweekse bed vandaan. Ik vrees overigens dat dit niet alleen voor jongeren geldt. Ook ouderen denken vaak: Natuurlijk heb ik als onbekeerd mens mijn grenzen, maar daarbinnen kan er veel.”

  Post: „We hebben in de gereformeerde gezindte met elkaar een soort derde wereld gecreëerd. We zijn niet van de wereld, ook niet van de Kerk met een hoofdletter, maar we zijn refo. Volwassenen combineren die levensstijl met geld verdienen, aandelen, luxe en vakanties. Voor jongeren kan de refostijl best samengaan met popmuziek. Ze geloven, maar onderscheiden zich in weinig dingen van de wereld. Dat stelt ons als ouderen voor de vraag: Laten wij jongeren wel zien wat het is om van Christus te zijn?”

  Jongeren voelen zich beter begrepen door popzangers dan door de dominee, blijkt uit gesprekken.
  Ds. Kaptein: „Schokkend, maar ik begrijp het wel. Popzangers komen met onderwerpen uit het dagelijkse leven. In de kerk horen jongeren, als het goed is, een boodschap die haaks staat op hun natuurlijke leven. Tegelijk vraag ik me af: Zien wij jongeren zoals ze werkelijk zijn?”

  Post: „Popzangers weten precies wat jongeren willen en spelen daar heel slim op in. Ten diepste zit daar de duivel achter.”

  Kun je zeggen: Popmuziek is van de duivel?
  Ds. Kaptein: „Het is in ieder geval een machtig wapen in handen van de duivel.”

  Post: „Er zijn twee werelden: de wereld van God en die van de vorst der duisternis. In 2 Korinthe 6 staat: Wat heeft Christus met Belial? Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God, dus behoort het tot de wereld van de duivel. Dat is radicaal, tegelijk Bijbels.”

  Ds. Kaptein: „Radicaal zijn hoeft niet automatisch te betekenen dat je daardoor jongeren kwijtraakt. Als de dingen in een open sfeer gezegd worden, nemen jongeren ze vaak wel aan.”

  Wat moet de kerk doen om jongeren beter te bereiken?
  Post: „Laten zien dat jongeren welkom zijn. Een voorbeeld: als er een gemeenteavond is, laat hen dan met hun muziekinstrumenten meewerken in de kerk. Doe daar niet krampachtig over. Zie jongeren als specialisten op hun eigen terrein, bijvoorbeeld als het over popmuziek gaat. Dat doet de wereld ook. Luister naar hun verhaal, stel vragen en ga met hen in gesprek. Soms moet je zelfs een beetje met hen meebewegen om hen vast te houden. We zijn zo snel geneigd dingen af te wijzen als die maar iets afwijken van het gewone. Waarom? Om daarmee de degelijke gemeente te zijn. Is dat belangrijker dan de zorg voor onze jongeren?”

  Ds. Kaptein: „Als we jongeren niet op een positieve manier met goede muziek in aanraking brengen, doet de duivel het met popmuziek.”

  Refojongeren vinden dat popmuziek, zeker de softe variant, best samen kan gaan met een christelijk leven.
  Ds. Kaptein: „Christus zegt: „Gaat in door de enge poort.” Dat betekent strijd. Strijd tegen verleiding en verzoeking. Popmuziek is zo’n verleiding, omdat deze muziek uitgaat van waarden en normen die haaks staan op Gods Woord.”

  Post: „Wie popmuziek bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt. De Bijbel is er helder in: Indien uw oog u ergert, ruk het uit. Het is beter met één oog in het Koninkrijk van God in te gaan dan er twee te hebben en buitengesloten te worden.”

  Ds. Kaptein: „Ik ken jongeren die zeggen: „Als er maar niet gevloekt wordt en er geen al te schunnige taal in voorkomt, dan heb ik geen moeite met popliedjes.” Leg daar de psalmen eens naast: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” Doen popzangers dat?”

  Wat kunnen ouders, jeugdwerkers, ambtsdragers doen om jongeren van popmuziek af te houden?
  Post: „Vooropgesteld: alleen een leven met de Heere bewaart voor het kwade. Maar we zouden onze jongeren wel veel meer kunnen wijzen op de betekenis van hun doop. Toen heeft de Heere gezegd: „Je bent van Mij, je bent heilig.” Dat vraagt om concrete, Bijbelse keuzes in het leven.”

  Ds. Kaptein: „Spreken en preken we vaak niet te beschouwend over deze dingen? Ik zeg het zondags wel eens tegen de gemeente, soms ook speciaal tegen jongeren: Wat een voorrecht dat je in de kerk zit; in het voorhof van de Heere.”

  Post: „Precies. Onze oudvaders hadden meer dan wij het vertrouwen dat de Heere het gebruik van de middelen wil zegenen. Ik denk in dit verband weer aan een tekst uit 2 Korinthe 6: „Raakt niet aan hetgeen onrein is en Ik zal ulieden aannemen en Ik zal u tot een Vader zijn.” Durven we dat nog zo te zeggen tegen onze jongeren?”

  Wat is uw boodschap aan jongeren die veel naar popmuziek luisteren?
  Post: „Stel hun de vraag: Wil je bekeerd worden? Dan moet je breken met popmuziek. Wil je niet bekeerd worden? Blijf dan in de wereld leven. Maar wees niet dubbelhartig door te zeggen dat je als christen best naar popmuziek kunt luisteren. Je kunt als jongere gewoon keuzes maken. Welke boeken neem ik mee uit de bibliotheek? Welke cd’s koop ik?”

  Ds. Kaptein: „Er is op dit punt veel valse lijdelijkheid. Zo van: Bekeerd worden? Dat zal mij wel niet gebeuren. Zo’n houding is funest.”

  Post: „Er is een opwekking nodig. We zijn tegen dit, we zijn tegen dat, je zou er moedeloos van worden. Er is veel gelatenheid in reformatorische kring. Waar jongeren behoefte aan hebben, is authenticiteit, trouw en liefde. Daar moeten we met hen over praten en doorpraten.”

  U hebt refojongeren op bezoek die naar popmuziek luisteren. Wat zegt u tegen hen?
  Ds. Kaptein: „De Heere vraagt niet een deel van je hart, want dan heeft de duivel het nog. Hij vraagt alles. Je hart, je handen, je voeten, alles. Ben je verslaafd aan pop? De liefde van de Heere kan banden verbreken. Lees Psalm 103 eens. Ik zou niet direct tegen hen zeggen: Gooi alle verkeerde cd’s vandaag nog weg. Ik zou hen eerst proberen jaloers te maken op een leven met de Heere. Dat is pas écht leven.”

  Post: „Ik zou de jongeren aansporen de Bijbel te lezen. Ook het Oude Testament. Het volk Israël dient keer op keer de afgoden; God is geduldig en genadig. Onze jongeren zijn door hun doop met het volk Israël onderweg naar het beloofde land. De duivel doet niet anders dan een geweldige leugen over hun leven uitspannen. God zegt: „Dit is de weg, wandel daarin.” Zijn Woord is de enige boodschap die dient tot eeuwig behoud.”

  Dit is het vijfde en laatste deel in een serie over jongeren en popmuziek.


  Naam: ds. K. J. Kaptein
  Woonplaats: Lunteren
  Leeftijd: 39
  Functie: hersteld hervormd predikant, voorzitter van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie

  Naam: dr. S. D. Post
  Woonplaats: Gorinchem
  Leeftijd: 52
  Functie: heeft eigen adviesbureau, bestuurslid van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

  Reacties (27)

  «  1  2 
  LovedbyGod
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:205

  Duidelijk artikel. Maaaar, er staat eigenlijk gewoon in dat idereen die popmuziek luistert niet bekeerd is en daar ben ik het niet mee eens. Ik vind sowieso dat we niet moeten oordelen wie wel of niet bekeerd is en of je wel of niet uitverkozen bent, want dat weet God allemaal wel. Hoe kun je nou zomaar zeggen dat als je popmuziek luistert je eigenlijk naar de duivel luistert? Er zijn genoeg liedjes zonder vloeken en zulke dingen allemaal meer, dat weet ik zeker. Wat ik wel jammer vind is dat veel mensen zeggen zoals al ergens eerder in een reactie stond, dat ze denken dat het allemaal wel goed is wat er gezongen word omdat ze geen of haast geen Engels kunnen. Je moet je dan juist gaan verdiepen in songteksten en kijk4en of ze fout zijn of niet, er zijn genoeg site's voor. En gebruik desnoods een vertaalmachine ofzo, dan weet je gewoon zeker of het fout is wat je luistert! Muziek met een boodschap of gewoon leuke popmuziek over liefde etc. heb ik geen problemen mee.

  smurfje
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:1570

   D0 M@@ GW00N D@$ @L GK GN0G!!!
  JustMe
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:2

  Eerlijk gezegd vind ik het allemaal wel erg aangedikt. Het is echt niet zo dat elk liedje dat geen christelijke aard heeft per definitie verkeerd is. Als dat wel zo is, moet je ook andere dingen aan de kant laten staan; als je bijvoorbeeld veel tijd besteed aan een hobby, is dat dan ook verkeerd? Want die tijd besteed je dan ook niet aan Christus en het lijkt me niet dat als je bv. graag zwemt, je kunt zeggen dat je dat tot eer van God doet. Alles wordt in deze serie een beetje van 1 kant bekeken en ik vind de meeste artikelen dus eenzijdig en niet bepaald aansprekend. Ik krijg steeds meer het gevoel dat de jongeren niet écht serieus worden genomen..

  Warner
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

   

  LovedbyGod
  correspondent schreef op maandag 29 juni 2009 - 08:56

  Duidelijk artikel. Maaaar, er staat eigenlijk gewoon in dat idereen die popmuziek luistert niet bekeerd is en daar ben ik het niet mee eens. Ik vind sowieso dat we niet moeten oordelen wie wel of niet bekeerd is en of je wel of niet uitverkozen bent, want dat weet God allemaal wel. Hoe kun je nou zomaar zeggen dat als je popmuziek luistert je eigenlijk naar de duivel luistert? Er zijn genoeg liedjes zonder vloeken en zulke dingen allemaal meer, dat weet ik zeker. Wat ik wel jammer vind is dat veel mensen zeggen zoals al ergens eerder in een reactie stond, dat ze denken dat het allemaal wel goed is wat er gezongen word omdat ze geen of haast geen Engels kunnen. Je moet je dan juist gaan verdiepen in songteksten en kijk4en of ze fout zijn of niet, er zijn genoeg site's voor. En gebruik desnoods een vertaalmachine ofzo, dan weet je gewoon zeker of het fout is wat je luistert! Muziek met een boodschap of gewoon leuke popmuziek over liefde etc. heb ik geen problemen mee.


  k denk irder da als je bekirt ben da je dan alles tot ZYN ir wilt doen en dat je dan niet mir nar pop gat luistere, k weet nie hoe jij erovr denk mar k heb nie egt t gevoel dat GOD door pop wordt gepreze! en eigelijk moet alles wa je doet tot ZIJN ir zyn, k zie t zelf ok wl dak egt hil erg darin te kort kom mar als je de BIJBEL egt probir na te leve dan denk k da pop dar nie in past, jij??? wrom ben je gesgape?t is all1 genadetyd en die moe je ok zo benutte, die pop enzo is dor de mens ingestelt en egt nie dor GOD!!!denk je da je dor pop te luistere egt je genadetyd goe gebruikt? dagt t nie!!! wij mensen, christenen, refos gebruiken t altyd zo ongevir verkirt, wat zyn we nou egt bezig met HEM in vergelijking met(laten we by t onderwerp blijve)pop!!!

  Warner
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

   

  Hanniballie
  stagiair schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 14:46

  @Kruimeltje, ik luister kritisch naar popmuziek en daarom luister ik lang niet alles dus idd..teksten die haaks staan op de bijbel zijn verkeerd en luister ik niet. Maar echt waar...er is popmuziek die qua inhoud echt onschuldig is.

  @97HOIHOIHOI97
  Denk je dat de buurlanden van Israël geen cimbel hadden? Denk je dat de instrumenten van Israël heel anders waren dan hun buurlanden?

  Nee, maar de inhoud was anders want die prees God. En dat is precies het verschil tussen gewone muziek en gospelmuziek. Het gaat om de inhoud niet om de vorm. Dat geldt voor zoveel. Ook om je eigen leven. Het gaat niet om de uiterlijke schijn, maar om de binnenkant.

  Als je op de EOJD bent geweest, weet je dat de sfeer daar heel anders is dan bij gewone concerten. Dat verschil is cker wel te zien, ongelovigen zien iig wel dat op de EOJD een hele sfeer heerst. Voor hen is wel te zien dat iedereen daar gericht is op God.

  Wat eerbiedig is, is cultureel bepaald. Jouw argumenten zijn puur gevoelsmatig en niet bijbels onderbouwd. Waarom moet jouw muzieksmaak of sociale achtergrond maatgevend zijn hoe anderen God eren?

  Er is wel degelijk onderscheid tussen gospelmuziek en gewone muziek, tussen de EOJD en gewone concerten/disco's. Iedereen die er geweest is beaamt dat, dus wees niet te snel veroordelend over het geloofsleven van anderen en hun aanbidden van God. God is zo groot, Hij moet niet in een hokje gestopt worden van reformatorisch nederland.


  ovr da gospel, zit je dan nie te digt by de verwereldlijking, als refo/christen moet je je als vreemdeling zijn op aarde, niet ermee verward raken, wrom zou je pop of in dit geval gospel luisteren, kun je dan niet beter de bijbelse opdr8 naleve: bid zonder ophoude, dan gebruik je je genadetyd vil beter!!!

  Annemarije92
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:30

  Goed gezegd, zelf luister ik veel gospel. Daar wordt ook altijd haaks op gestaan in onze refogezindte, maar dat is oneerlijk. De gospelzangers loven God, anders ben je geen gospelzanger (evangeliezanger)! Neem nu Michael W. Smith, waarom wordt er op hem zoveel kritiek geleverd? Het enige wat hij wil met zijn liedjes is de wereld vertellen over God. Maar...zijn boodschap is vaak wel incompleet. Hij spreekt heel veel over liefde, zoals eigenlijk alle gospelzangers, maar het schuldenaar worden voor God laat hij maar een beetje naar voren komen. Daarom vind ik: luister gospel aan de ene kant, maar leg de bijbel er naast. Dan heb je een compleet beeld.

  Daarom, laten we misschien juist gospel aanmoedigen!!! Als jongeren de boodschap van gospel opmerken, gaat de popmuziek de deur uit, dat geloof ik echt. De instrumenten waarmee de muziek wordt gebracht, moeten niet de bron van discussie zijn want in de Bijbel werden alle soorten instrumenten gebruikt. De vraag moet zijn: wat is de boodschap? En dan is popmuziek af te keuren.

   Wat is verdraagzaamheid ook alweer? :s
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  Helemaal met je eens dat je als christen een vreemdeling bent op deze aarde en dat je doel is God dienen.

  Maar als mens mag je hier op aarde ook gewoon leven en genieten van de mooie dingen in deze wereld als voedsel, natuur, kunst en muziek. Dit moet met mate zijn en God moet de nummer 1 zijn in je leven.

  Door het luisteren van popmuziek raak ik niet verward met de wereld. Dat gevaar kan erin zitten als je alles maar luistert, maar ik selecteer op wat ik luister.

  Wat betreft gospelmuziek, die muziek is gemaakt tot eer van God en daarmee kan ik juist God aanbidden. God is niet gebonden aan één (sub)cultuur zoals het vijftig of honderd jaar geleden bepaald is. Wij mogen God dienen met eerbied zoals we zijn. Dat betekent niet dat alles kan, maar ook niet dat een refo zijn maatstaven kan opleggen aan andere christenen. Het gaat om ons geloof in Jezus als Zaligmaker.

  Of je nu wel of geen popmuziek luistert, dat is geen maatstaf over hoe verstrikt je bent in deze wereld.

  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

  Ik citeer even een paar dingen:

   

  Tegelijk vraag ik me af: "Zien wij jongeren zoals ze werkelijk zijn?”

  Tsja dominee, geen woorden maar daden. Je mag je als dominee inderdaad wel eens achter oren gaan krabben als popartiesten meer te zeggen hebben. In de kerk waar ik lid van ben zijn ze keihard. Als je achteruit gaat in ledental doe je het gewoon fout. Los ervan of dit nu goed of niet goed is, dit soort radicaliteit is alleen al bewonderenswaardig.

   

  „Popzangers weten precies wat jongeren willen en spelen daar heel slim op in. Ten diepste zit daar de duivel achter.”

  Er zit inderdaad vaak een gedachte achter. Kijk naar Britney Spears, Michaël Jackson, The Stones.....vele hardrockbands...

  Het is ook een vorm van exhibitionisme die muzikanten nu eenmaal vaak hebben. Als ze een liedje hebben dan willen ze hem laten horen en liefst zo vaak mogelijk. God heeft muzikanten een gave gegeven en daarbij zit ook de drang om dat te laten zien. Daarbij ken ik nogal wat artiesten in het clubcircuit en zij denken echt er niet over na hoe ze de jongeren kunnen verleiden. De vraag is: waar sta je?

   

  Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God, dus behoort het tot de wereld van de duivel. Dat is radicaal, tegelijk Bijbels.

  Daar heb je hem weer, de tekst uit maleachi die zich beklaagt dat mensen geen kennis hebben. Als eerder opgemerkt: De lichte muziek (pop) is van oorsprong ontstaan uit de religieuze muziek van de Amerikaanse Negerslaven.

   

  „Wie popmuziek bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt"

  Oei!!! Dit is een hele harde opmerking. Ik kan stevig uit de hoek komen in dit onderwerp, maar zo stevig ben ik nog niet geweest. Wij hebben ons ook te gedragen YORD, geinterviewde ambtsdragers dus ook.

  Ik ken sowieso al een aantal christenmuzikanten waarvan ik ZEKER weet dat ze bekeerde christenen zijn.


  Ben je verslaafd aan pop?

  Nee, ik kan heel makkelijk zonder. Dat geldt voor alle muziek die ik speel en luister. Ik spring alleen op de bres voor gopede muziek, of dat nu licht of klassiek is, dat maakt me niets uit.

   

  Dan tenslotte, ik heb nu vijf artikelen gelezen maar wat mij opgevallen is dat er weinig aandacht wordt besteedt aan de 'popidolen' van de Gereformeerde Gezindte die met stuiterende orgeltoccata's de psalmen misvormen en op de Wegwijs beurs signeersessies houden. Kan ik hieruit concluderen dat als je je met de psalm melodieën bezighoudt je niets kan gebeuren, ook al denk je ongeveer hetzelfde als menig tienerster? (Dit is mij namelijk overkomen toen ik ooit eens op de WEGWIJS beurs rondwandelde en een collega tegen kwam.)

  Sorry, dit moest ik even kwijt

  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  Music68
  verslaggever schreef op maandag 29 juni 2009 - 23:11

  Ik citeer even een paar dingen:

   

  Tegelijk vraag ik me af: "Zien wij jongeren zoals ze werkelijk zijn?”

  Tsja dominee, geen woorden maar daden. Je mag je als dominee inderdaad wel eens achter oren gaan krabben als popartiesten meer te zeggen hebben. In de kerk waar ik lid van ben zijn ze keihard. Als je achteruit gaat in ledental doe je het gewoon fout. Los ervan of dit nu goed of niet goed is, dit soort radicaliteit is alleen al bewonderenswaardig.

   

  „Popzangers weten precies wat jongeren willen en spelen daar heel slim op in. Ten diepste zit daar de duivel achter.”

  Er zit inderdaad vaak een gedachte achter. Kijk naar Britney Spears, Michaël Jackson, The Stones.....vele hardrockbands...

  Het is ook een vorm van exhibitionisme die muzikanten nu eenmaal vaak hebben. Als ze een liedje hebben dan willen ze hem laten horen en liefst zo vaak mogelijk. en daarbij zit ook de drang om dat te laten zien. Daarbij ken ik nogal wat artiesten in het clubcircuit en zij denken echt er niet over na hoe ze de jongeren kunnen verleiden. De vraag is: waar sta je?

   

  Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God, dus behoort het tot de wereld van de duivel. Dat is radicaal, tegelijk Bijbels.

  Daar heb je hem weer, de tekst uit maleachi die zich beklaagt dat mensen geen kennis hebben. Als eerder opgemerkt: De lichte muziek (pop) is van oorsprong ontstaan uit de religieuze muziek van de Amerikaanse Negerslaven.

   

  „Wie popmuziek bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt"

  Oei!!! Dit is een hele harde opmerking. Ik kan stevig uit de hoek komen in dit onderwerp, maar zo stevig ben ik nog niet geweest. Wij hebben ons ook te gedragen YORD, geinterviewde ambtsdragers dus ook.

  Ik ken sowieso al een aantal christenmuzikanten waarvan ik ZEKER weet dat ze bekeerde christenen zijn.


  Ben je verslaafd aan pop?

  Nee, ik kan heel makkelijk zonder. Dat geldt voor alle muziek die ik speel en luister. Ik spring alleen op de bres voor gopede muziek, of dat nu licht of klassiek is, dat maakt me niets uit.

   

  Dan tenslotte, ik heb nu vijf artikelen gelezen maar wat mij opgevallen is dat er weinig aandacht wordt besteedt aan de 'popidolen' van de Gereformeerde Gezindte die met stuiterende orgeltoccata's de psalmen misvormen en op de Wegwijs beurs signeersessies houden. Kan ik hieruit concluderen dat als je je met de psalm melodieën bezighoudt je niets kan gebeuren, ook al denk je ongeveer hetzelfde als menig tienerster? (Dit is mij namelijk overkomen toen ik ooit eens op de WEGWIJS beurs rondwandelde en een collega tegen kwam.)

  Sorry, dit moest ik even kwijt


   

  Tsjonge das een heel verhaal;) Maar de hoezo doe je het fout? Wij als mensen zijnde doen het nooit goed. De waarheid is niet zo aantrekkelijk om te horen. Het is niet zo mooi om te horen dat je alles verzondigd heb. Het is ook niet zo mooi om te horen dat je je oude leventje over boord moet gooien. Mensen willen niet aan de waarheid. Niemand!! Wij zoeken altijd uitvluchten.

  'Een gave gegeven'... Zeker daar ben ik het helemaal met je eens. Maar hoe gebruik je die gaven? Je kunt ze ook misbruiken. Lees de popliedjes maar na.. ze gaan bijna allemaal over liefde, sex enz. Staat dat in 1 lijn met de Bijbel?

   

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  IWillLoveYou
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:372

   

  maj
  redacteur schreef op dinsdag 30 juni 2009 - 10:53

   

  Music68
  verslaggever schreef op maandag 29 juni 2009 - 23:11

  Ik citeer even een paar dingen:

   

  Tegelijk vraag ik me af: "Zien wij jongeren zoals ze werkelijk zijn?”

  Tsja dominee, geen woorden maar daden. Je mag je als dominee inderdaad wel eens achter oren gaan krabben als popartiesten meer te zeggen hebben. In de kerk waar ik lid van ben zijn ze keihard. Als je achteruit gaat in ledental doe je het gewoon fout. Los ervan of dit nu goed of niet goed is, dit soort radicaliteit is alleen al bewonderenswaardig.

   

  „Popzangers weten precies wat jongeren willen en spelen daar heel slim op in. Ten diepste zit daar de duivel achter.”

  Er zit inderdaad vaak een gedachte achter. Kijk naar Britney Spears, Michaël Jackson, The Stones.....vele hardrockbands...

  Het is ook een vorm van exhibitionisme die muzikanten nu eenmaal vaak hebben. Als ze een liedje hebben dan willen ze hem laten horen en liefst zo vaak mogelijk. en daarbij zit ook de drang om dat te laten zien. Daarbij ken ik nogal wat artiesten in het clubcircuit en zij denken echt er niet over na hoe ze de jongeren kunnen verleiden. De vraag is: waar sta je?

   

  Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God, dus behoort het tot de wereld van de duivel. Dat is radicaal, tegelijk Bijbels.

  Daar heb je hem weer, de tekst uit maleachi die zich beklaagt dat mensen geen kennis hebben. Als eerder opgemerkt: De lichte muziek (pop) is van oorsprong ontstaan uit de religieuze muziek van de Amerikaanse Negerslaven.

   

  „Wie popmuziek bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt"

  Oei!!! Dit is een hele harde opmerking. Ik kan stevig uit de hoek komen in dit onderwerp, maar zo stevig ben ik nog niet geweest. Wij hebben ons ook te gedragen YORD, geinterviewde ambtsdragers dus ook.

  Ik ken sowieso al een aantal christenmuzikanten waarvan ik ZEKER weet dat ze bekeerde christenen zijn.


  Ben je verslaafd aan pop?

  Nee, ik kan heel makkelijk zonder. Dat geldt voor alle muziek die ik speel en luister. Ik spring alleen op de bres voor gopede muziek, of dat nu licht of klassiek is, dat maakt me niets uit.

   

  Dan tenslotte, ik heb nu vijf artikelen gelezen maar wat mij opgevallen is dat er weinig aandacht wordt besteedt aan de 'popidolen' van de Gereformeerde Gezindte die met stuiterende orgeltoccata's de psalmen misvormen en op de Wegwijs beurs signeersessies houden. Kan ik hieruit concluderen dat als je je met de psalm melodieën bezighoudt je niets kan gebeuren, ook al denk je ongeveer hetzelfde als menig tienerster? (Dit is mij namelijk overkomen toen ik ooit eens op de WEGWIJS beurs rondwandelde en een collega tegen kwam.)

  Sorry, dit moest ik even kwijt


   

  Tsjonge das een heel verhaal;) Maar de hoezo doe je het fout? Wij als mensen zijnde doen het nooit goed. De waarheid is niet zo aantrekkelijk om te horen. Het is niet zo mooi om te horen dat je alles verzondigd heb. Het is ook niet zo mooi om te horen dat je je oude leventje over boord moet gooien. Mensen willen niet aan de waarheid. Niemand!! Wij zoeken altijd uitvluchten.

  'Een gave gegeven'... Zeker daar ben ik het helemaal met je eens. Maar hoe gebruik je die gaven? Je kunt ze ook misbruiken. Lees de popliedjes maar na.. ze gaan bijna allemaal over liefde, sex enz. Staat dat in 1 lijn met de Bijbel?

   


  @ maj: Ik ben het helemaal met jou eens! Het staat haaks op de Bijbel!!

  @music68: Ik moet toch weer reageren op jou reactie...
  kijk... je kunt wel cynisch gaan doen over degenen die dit stukje geschreven hebben, maar eigelijk breng je daar ook je mening niet in naar voren. Ik weet zeker: Als je bekeerd bent, luister je er niet naar!! dat weet ik voor 100 % zeker. Ik denk dat jij diep in je hart ook wel weet dat het echt verkeerd is. Net als dat stukje van Bart Bolier... jij reageerde daar echt fanatiek op. Ik heb toen al een quote geplaatst.. kweet niet of je die gezien hebt, maar zal het voor de anderen ook nog een keer zeggen: Als er iemand uit ervaring spreekt dat het fout is, en dat het niet naar Gods wil is, dan zit gelijk iedereen op het dak! "Omdat hij 'toevallig' bekeerd is geworden, kan hij het makkelijk zeggen!" Nou 'toevallig' is het helemaal niet zo makkelijk!!

  Ik stel voor dat je even heel goed nadenkt... en EERLIJK bent!!

  liefs...

   ik zal u nooit vergeten!!(L)
  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

   

  kruimeltje
  correspondent schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 12:27

   

  Hanniballie
  stagiair schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 11:55

  Quote uit artikel: Leg daar de psalmen eens naast: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” Doen popzangers dat?”

  Gospelartiesten iig wel dus fijn dat daar geen problemen mee zijn!

  Maar met bovenstaande vraag zou je ook geen 'liesje had een lammetje' of welk oud-nederlands liedje dan ook meer mogen zingen want dat is ook niet expliciet tot eer van God.

  Mij lijkt dit de verkeerde vraag. Het moet zijn: Leef jezelf tot eer van God? En dan moet je zien of wat jij doet tot eer is van Hem.

   

  je hebt wel een beetje gelijk, maar met 'Liesje had een lammetje' daag je God niet uit, met popmuziek wel, dat blijkt duidelijk als je de teksten wat kritischer bekijkt...!!!
   

  Daarmee scheer je alle popmuziek over een kam. Dat vind ik onterecht.
  Er is popmuziek waar ik absoluut niet naar luister, inderdaad vanwege de teksten. Maar er is ook veel popmuziek dat wat mij betreft prima door de beugel kan.
  Overigens zit er nog veel (soorten) muziek tussen pop en psalmen in - denk bijv. aan singersongwriters, zangers/zangeressen en bandjes die wel in God geloven, maar dat niet expliciet in hun muziek uiten.

  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

   

  IWillLoveYou
  redacteur schreef op dinsdag 30 juni 2009 - 13:47

   

  maj
  redacteur schreef op dinsdag 30 juni 2009 - 10:53

   

  Music68
  verslaggever schreef op maandag 29 juni 2009 - 23:11

  Ik citeer even een paar dingen:

   

  Tegelijk vraag ik me af: "Zien wij jongeren zoals ze werkelijk zijn?”

  Tsja dominee, geen woorden maar daden. Je mag je als dominee inderdaad wel eens achter oren gaan krabben als popartiesten meer te zeggen hebben. In de kerk waar ik lid van ben zijn ze keihard. Als je achteruit gaat in ledental doe je het gewoon fout. Los ervan of dit nu goed of niet goed is, dit soort radicaliteit is alleen al bewonderenswaardig.

   

  „Popzangers weten precies wat jongeren willen en spelen daar heel slim op in. Ten diepste zit daar de duivel achter.”

  Er zit inderdaad vaak een gedachte achter. Kijk naar Britney Spears, Michaël Jackson, The Stones.....vele hardrockbands...

  Het is ook een vorm van exhibitionisme die muzikanten nu eenmaal vaak hebben. Als ze een liedje hebben dan willen ze hem laten horen en liefst zo vaak mogelijk. en daarbij zit ook de drang om dat te laten zien. Daarbij ken ik nogal wat artiesten in het clubcircuit en zij denken echt er niet over na hoe ze de jongeren kunnen verleiden. De vraag is: waar sta je?

   

  Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God, dus behoort het tot de wereld van de duivel. Dat is radicaal, tegelijk Bijbels.

  Daar heb je hem weer, de tekst uit maleachi die zich beklaagt dat mensen geen kennis hebben. Als eerder opgemerkt: De lichte muziek (pop) is van oorsprong ontstaan uit de religieuze muziek van de Amerikaanse Negerslaven.

   

  „Wie popmuziek bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt"

  Oei!!! Dit is een hele harde opmerking. Ik kan stevig uit de hoek komen in dit onderwerp, maar zo stevig ben ik nog niet geweest. Wij hebben ons ook te gedragen YORD, geinterviewde ambtsdragers dus ook.

  Ik ken sowieso al een aantal christenmuzikanten waarvan ik ZEKER weet dat ze bekeerde christenen zijn.


  Ben je verslaafd aan pop?

  Nee, ik kan heel makkelijk zonder. Dat geldt voor alle muziek die ik speel en luister. Ik spring alleen op de bres voor gopede muziek, of dat nu licht of klassiek is, dat maakt me niets uit.

   

  Dan tenslotte, ik heb nu vijf artikelen gelezen maar wat mij opgevallen is dat er weinig aandacht wordt besteedt aan de 'popidolen' van de Gereformeerde Gezindte die met stuiterende orgeltoccata's de psalmen misvormen en op de Wegwijs beurs signeersessies houden. Kan ik hieruit concluderen dat als je je met de psalm melodieën bezighoudt je niets kan gebeuren, ook al denk je ongeveer hetzelfde als menig tienerster? (Dit is mij namelijk overkomen toen ik ooit eens op de WEGWIJS beurs rondwandelde en een collega tegen kwam.)

  Sorry, dit moest ik even kwijt


   

  Tsjonge das een heel verhaal;) Maar de hoezo doe je het fout? Wij als mensen zijnde doen het nooit goed. De waarheid is niet zo aantrekkelijk om te horen. Het is niet zo mooi om te horen dat je alles verzondigd heb. Het is ook niet zo mooi om te horen dat je je oude leventje over boord moet gooien. Mensen willen niet aan de waarheid. Niemand!! Wij zoeken altijd uitvluchten.

  'Een gave gegeven'... Zeker daar ben ik het helemaal met je eens. Maar hoe gebruik je die gaven? Je kunt ze ook misbruiken. Lees de popliedjes maar na.. ze gaan bijna allemaal over liefde, sex enz. Staat dat in 1 lijn met de Bijbel?

   


  @ maj: Ik ben het helemaal met jou eens! Het staat haaks op de Bijbel!!

  @music68: Ik moet toch weer reageren op jou reactie...
  kijk... je kunt wel cynisch gaan doen over degenen die dit stukje geschreven hebben, maar eigelijk breng je daar ook je mening niet in naar voren. Ik weet zeker: Als je bekeerd bent, luister je er niet naar!! dat weet ik voor 100 % zeker. Ik denk dat jij diep in je hart ook wel weet dat het echt verkeerd is. Net als dat stukje van Bart Bolier... jij reageerde daar echt fanatiek op. Ik heb toen al een quote geplaatst.. kweet niet of je die gezien hebt, maar zal het voor de anderen ook nog een keer zeggen: Als er iemand uit ervaring spreekt dat het fout is, en dat het niet naar Gods wil is, dan zit gelijk iedereen op het dak! "Omdat hij 'toevallig' bekeerd is geworden, kan hij het makkelijk zeggen!" Nou 'toevallig' is het helemaal niet zo makkelijk!!

  Ik stel voor dat je even heel goed nadenkt... en EERLIJK bent!!

  liefs...

  Naar mijn mening kan dat niet; jij kunt niet voor iedereen weten en/of bepalen wat men in een bepaalde situatie wel of niet doet.
   

  «  1  2