Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  „Bijbel eist radicale afwijzing popmuziek"

  Eerst luisteren, dan in gesprek gaan en vervolgens de Bijbelse boodschap aan hun hart leggen. Ds. Kaptein en dr. Post weten geen betere manier om met refojongeren over pop­muziek te praten. „Je hoeft niet direct te zeggen dat ze alle verkeerde cd’s moeten weggooien. Probeer hen jaloers te maken op een leven met de Heere.”

  Ze hebben beiden opgroeiende kinderen en gaan daarnaast vanwege hun betrokkenheid bij het jeugdwerk veel met jongeren om. Ds. K. J. Kaptein en dr. S. D. Post blikken onder de parasol in de tuin van de Lunterense pastorie terug op de popserie in deze krant. Wat hun is opgevallen?

  „Bij mij blijft hangen”, reageert ds. Kaptein, „dat 60 procent van de jongeren geen kwaad ziet in popmuziek en dat tegelijk 60 procent zegt dat je niet naar deze muziek luistert als je bekeerd bent. Wat zit daarachter? Ten diepste de gedachte dat het heerlijk is om onbekeerd te zijn. Dan kun je een heleboel dingen blijven doen die bekeerde mensen niet meer doen.”

  Volgens de pastor leven refojongeren in twee werelden. „Wat ze zondags horen, staat ver bij hun doordeweekse bed vandaan. Ik vrees overigens dat dit niet alleen voor jongeren geldt. Ook ouderen denken vaak: Natuurlijk heb ik als onbekeerd mens mijn grenzen, maar daarbinnen kan er veel.”

  Post: „We hebben in de gereformeerde gezindte met elkaar een soort derde wereld gecreëerd. We zijn niet van de wereld, ook niet van de Kerk met een hoofdletter, maar we zijn refo. Volwassenen combineren die levensstijl met geld verdienen, aandelen, luxe en vakanties. Voor jongeren kan de refostijl best samengaan met popmuziek. Ze geloven, maar onderscheiden zich in weinig dingen van de wereld. Dat stelt ons als ouderen voor de vraag: Laten wij jongeren wel zien wat het is om van Christus te zijn?”

  Jongeren voelen zich beter begrepen door popzangers dan door de dominee, blijkt uit gesprekken.
  Ds. Kaptein: „Schokkend, maar ik begrijp het wel. Popzangers komen met onderwerpen uit het dagelijkse leven. In de kerk horen jongeren, als het goed is, een boodschap die haaks staat op hun natuurlijke leven. Tegelijk vraag ik me af: Zien wij jongeren zoals ze werkelijk zijn?”

  Post: „Popzangers weten precies wat jongeren willen en spelen daar heel slim op in. Ten diepste zit daar de duivel achter.”

  Kun je zeggen: Popmuziek is van de duivel?
  Ds. Kaptein: „Het is in ieder geval een machtig wapen in handen van de duivel.”

  Post: „Er zijn twee werelden: de wereld van God en die van de vorst der duisternis. In 2 Korinthe 6 staat: Wat heeft Christus met Belial? Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God, dus behoort het tot de wereld van de duivel. Dat is radicaal, tegelijk Bijbels.”

  Ds. Kaptein: „Radicaal zijn hoeft niet automatisch te betekenen dat je daardoor jongeren kwijtraakt. Als de dingen in een open sfeer gezegd worden, nemen jongeren ze vaak wel aan.”

  Wat moet de kerk doen om jongeren beter te bereiken?
  Post: „Laten zien dat jongeren welkom zijn. Een voorbeeld: als er een gemeenteavond is, laat hen dan met hun muziekinstrumenten meewerken in de kerk. Doe daar niet krampachtig over. Zie jongeren als specialisten op hun eigen terrein, bijvoorbeeld als het over popmuziek gaat. Dat doet de wereld ook. Luister naar hun verhaal, stel vragen en ga met hen in gesprek. Soms moet je zelfs een beetje met hen meebewegen om hen vast te houden. We zijn zo snel geneigd dingen af te wijzen als die maar iets afwijken van het gewone. Waarom? Om daarmee de degelijke gemeente te zijn. Is dat belangrijker dan de zorg voor onze jongeren?”

  Ds. Kaptein: „Als we jongeren niet op een positieve manier met goede muziek in aanraking brengen, doet de duivel het met popmuziek.”

  Refojongeren vinden dat popmuziek, zeker de softe variant, best samen kan gaan met een christelijk leven.
  Ds. Kaptein: „Christus zegt: „Gaat in door de enge poort.” Dat betekent strijd. Strijd tegen verleiding en verzoeking. Popmuziek is zo’n verleiding, omdat deze muziek uitgaat van waarden en normen die haaks staan op Gods Woord.”

  Post: „Wie popmuziek bewust aan de hand houdt, moet er niet op rekenen dat hij bekeerd wordt. De Bijbel is er helder in: Indien uw oog u ergert, ruk het uit. Het is beter met één oog in het Koninkrijk van God in te gaan dan er twee te hebben en buitengesloten te worden.”

  Ds. Kaptein: „Ik ken jongeren die zeggen: „Als er maar niet gevloekt wordt en er geen al te schunnige taal in voorkomt, dan heb ik geen moeite met popliedjes.” Leg daar de psalmen eens naast: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” Doen popzangers dat?”

  Wat kunnen ouders, jeugdwerkers, ambtsdragers doen om jongeren van popmuziek af te houden?
  Post: „Vooropgesteld: alleen een leven met de Heere bewaart voor het kwade. Maar we zouden onze jongeren wel veel meer kunnen wijzen op de betekenis van hun doop. Toen heeft de Heere gezegd: „Je bent van Mij, je bent heilig.” Dat vraagt om concrete, Bijbelse keuzes in het leven.”

  Ds. Kaptein: „Spreken en preken we vaak niet te beschouwend over deze dingen? Ik zeg het zondags wel eens tegen de gemeente, soms ook speciaal tegen jongeren: Wat een voorrecht dat je in de kerk zit; in het voorhof van de Heere.”

  Post: „Precies. Onze oudvaders hadden meer dan wij het vertrouwen dat de Heere het gebruik van de middelen wil zegenen. Ik denk in dit verband weer aan een tekst uit 2 Korinthe 6: „Raakt niet aan hetgeen onrein is en Ik zal ulieden aannemen en Ik zal u tot een Vader zijn.” Durven we dat nog zo te zeggen tegen onze jongeren?”

  Wat is uw boodschap aan jongeren die veel naar popmuziek luisteren?
  Post: „Stel hun de vraag: Wil je bekeerd worden? Dan moet je breken met popmuziek. Wil je niet bekeerd worden? Blijf dan in de wereld leven. Maar wees niet dubbelhartig door te zeggen dat je als christen best naar popmuziek kunt luisteren. Je kunt als jongere gewoon keuzes maken. Welke boeken neem ik mee uit de bibliotheek? Welke cd’s koop ik?”

  Ds. Kaptein: „Er is op dit punt veel valse lijdelijkheid. Zo van: Bekeerd worden? Dat zal mij wel niet gebeuren. Zo’n houding is funest.”

  Post: „Er is een opwekking nodig. We zijn tegen dit, we zijn tegen dat, je zou er moedeloos van worden. Er is veel gelatenheid in reformatorische kring. Waar jongeren behoefte aan hebben, is authenticiteit, trouw en liefde. Daar moeten we met hen over praten en doorpraten.”

  U hebt refojongeren op bezoek die naar popmuziek luisteren. Wat zegt u tegen hen?
  Ds. Kaptein: „De Heere vraagt niet een deel van je hart, want dan heeft de duivel het nog. Hij vraagt alles. Je hart, je handen, je voeten, alles. Ben je verslaafd aan pop? De liefde van de Heere kan banden verbreken. Lees Psalm 103 eens. Ik zou niet direct tegen hen zeggen: Gooi alle verkeerde cd’s vandaag nog weg. Ik zou hen eerst proberen jaloers te maken op een leven met de Heere. Dat is pas écht leven.”

  Post: „Ik zou de jongeren aansporen de Bijbel te lezen. Ook het Oude Testament. Het volk Israël dient keer op keer de afgoden; God is geduldig en genadig. Onze jongeren zijn door hun doop met het volk Israël onderweg naar het beloofde land. De duivel doet niet anders dan een geweldige leugen over hun leven uitspannen. God zegt: „Dit is de weg, wandel daarin.” Zijn Woord is de enige boodschap die dient tot eeuwig behoud.”

  Dit is het vijfde en laatste deel in een serie over jongeren en popmuziek.


  Naam: ds. K. J. Kaptein
  Woonplaats: Lunteren
  Leeftijd: 39
  Functie: hersteld hervormd predikant, voorzitter van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie

  Naam: dr. S. D. Post
  Woonplaats: Gorinchem
  Leeftijd: 52
  Functie: heeft eigen adviesbureau, bestuurslid van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

  Reacties (27)

  1  2  »  
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  Quote uit artikel: Leg daar de psalmen eens naast: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” Doen popzangers dat?”

  Gospelartiesten iig wel dus fijn dat daar geen problemen mee zijn!

  Maar met bovenstaande vraag zou je ook geen 'liesje had een lammetje' of welk oud-nederlands liedje dan ook meer mogen zingen want dat is ook niet expliciet tot eer van God.

  Mij lijkt dit de verkeerde vraag. Het moet zijn: Leef jezelf tot eer van God? En dan moet je zien of wat jij doet tot eer is van Hem.

   

  kruimeltje
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:136

   

  Hanniballie
  stagiair schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 11:55

  Quote uit artikel: Leg daar de psalmen eens naast: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” Doen popzangers dat?”

  Gospelartiesten iig wel dus fijn dat daar geen problemen mee zijn!

  Maar met bovenstaande vraag zou je ook geen 'liesje had een lammetje' of welk oud-nederlands liedje dan ook meer mogen zingen want dat is ook niet expliciet tot eer van God.

  Mij lijkt dit de verkeerde vraag. Het moet zijn: Leef jezelf tot eer van God? En dan moet je zien of wat jij doet tot eer is van Hem.

   

  je hebt wel een beetje gelijk, maar met 'Liesje had een lammetje' daag je God niet uit, met popmuziek wel, dat blijkt duidelijk als je de teksten wat kritischer bekijkt...!!!
   

  wj18
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:76

  Post: „Laten zien dat jongeren welkom zijn. Een voorbeeld: als er een gemeenteavond is, laat hen dan met hun muziekinstrumenten meewerken in de kerk. Doe daar niet krampachtig over. Zie jongeren als specialisten op hun eigen terrein, bijvoorbeeld als het over popmuziek gaat. Dat doet de wereld ook. Luister naar hun verhaal, stel vragen en ga met hen in gesprek. Soms moet je zelfs een beetje met hen meebewegen om hen vast te houden. We zijn zo snel geneigd dingen af te wijzen als die maar iets afwijken van het gewone. Waarom? Om daarmee de degelijke gemeente te zijn. Is dat belangrijker dan de zorg voor onze jongeren?”

  Hier slaat Post de spijker op zn kop. De kerk is zo krampachtig overal in dat ze altijd achter de feiten aanloopt. Dat was met internet en tv zo en ook met popmuziek. Als het kalf verdronken is dempt men de put....

  margroet
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2881

  ohkeyy,,, goed artikel

   B3VA is the best..
  GJH
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:20

  Een heel verhaal, maar ik zie geen enkel argument waarom popmuziek nu precies zo verkeerd is. "Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God" is geen inhoudelijk argument, maar een persoonlijke overtuiging.

  "Popmuziek is zo’n verleiding, omdat deze muziek uitgaat van waarden en normen die haaks staan op Gods Woord."

   

  Ook dat is geen argument, maar een persoonlijke overtuiging. Muziek is een middel waarmee je iets uitdrukt, je kunt niet het hele middel weggooien als de inhoud in sommige gevallen niet deugt. Wordt klassieke muziek ook als 'van de duivel' beoordeeld omdat veel componisten (b.v. Mozart) er niet bepaald een christelijke leefwijze op nahielden?

   

  Nou ja, één argument kan ik er wel uithalen: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” is volgens ds. Kaptein de reden waarom popmuziek fout is, omdat popmuziek dit juist niet doet.

   

  Maar mag je dan wel naar een mooi schilderij kijken, als het geen expliciet christelijke boodschap heeft (b.v. een schilderij van een landschap)? Mag je een concert van Beethoven bijwonen? Mag je je een goede maaltijd laten smaken? Mag je überhaupt ergens van genieten als je het niet direct kunt verbinden aan de stelregel "alles wat adem heeft, love de Heer"? Mag je God niet dankbaar zijn dat je op een verantwoorde manier kunt genieten van goede dingen?

  97HOIHOIHOI97
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:471

   

  Hanniballie
  stagiair schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 11:55

  Quote uit artikel: Leg daar de psalmen eens naast: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” Doen popzangers dat?”

  Gospelartiesten iig wel dus fijn dat daar geen problemen mee zijn!

  Maar met bovenstaande vraag zou je ook geen 'liesje had een lammetje' of welk oud-nederlands liedje dan ook meer mogen zingen want dat is ook niet expliciet tot eer van God.

  Mij lijkt dit de verkeerde vraag. Het moet zijn: Leef jezelf tot eer van God? En dan moet je zien of wat jij doet tot eer is van Hem.

   

   

  Even over wat je zei dat Gospe wel mag:

  ( ik ben tegen gospel)

  in ps 150 staat natuurlijk weldat je Hem mag loven met de cimbel, maar dat was inIsraël, en daar haden ze een hele andere cultuurd dan in Nederland. En ik denk dat het er in Israël heel wat eerbiediger aan toe ging dan in Nederland. Ik heb eens een filmpje bekeken van zo'n jongerendag en ik zag geen verschil...  eerst dacht ik: wat is dit voor raars, een disco of zo? Maar toen was het die eo jongerendag! Er is dus geen onderscheid! en dat moet! Je moet kunnen zien of het van God is of van de wereld, en dat iser niet bij de Eojongerendag! Als je er zo naar kijkt dan. Er waren ook een soort ballonnen... Net een stadion!! Nee, ik ben hier fel optegen!!!


   

   everyoneweb.com/christelijkforum
  kruimeltje
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:136

   

  GJH
  bezorger schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 12:32

  Een heel verhaal, maar ik zie geen enkel argument waarom popmuziek nu precies zo verkeerd is. "Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God" is geen inhoudelijk argument, maar een persoonlijke overtuiging.

  "Popmuziek is zo’n verleiding, omdat deze muziek uitgaat van waarden en normen die haaks staan op Gods Woord."

   

  Ook dat is geen argument, maar een persoonlijke overtuiging. Muziek is een middel waarmee je iets uitdrukt, je kunt niet het hele middel weggooien als de inhoud in sommige gevallen niet deugt. Wordt klassieke muziek ook als 'van de duivel' beoordeeld omdat veel componisten (b.v. Mozart) er niet bepaald een christelijke leefwijze op nahielden?

   

  Nou ja, één argument kan ik er wel uithalen: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” is volgens ds. Kaptein de reden waarom popmuziek fout is, omdat popmuziek dit juist niet doet.

   

  Maar mag je dan wel naar een mooi schilderij kijken, als het geen expliciet christelijke boodschap heeft (b.v. een schilderij van een landschap)? Mag je een concert van Beethoven bijwonen? Mag je je een goede maaltijd laten smaken? Mag je überhaupt ergens van genieten als je het niet direct kunt verbinden aan de stelregel "alles wat adem heeft, love de Heer"? Mag je God niet dankbaar zijn dat je op een verantwoorde manier kunt genieten van goede dingen?

  het hoeft niet persé enkel christelijk te zijn, je mag van dingen genieten, maar zoals ik al eerder zei, popmuziek is niet alleen niet christelijk maar het verwekt ook Gods toorn, door de teksten. en dan kan je wel zeggen dat dat iemand z'n eigen levensopvatting is, maar het is niet de onze... moet je het dan wel gaan luisteren en meezingen?? terwijl er nog zoveel andere goede muziek is die wel ter ere van God is!!
   

  lopske
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:27

  enige goede artikel in deze serie. in elk artikel werd steeds weer benadrukt hoe slecht de jongeren zijn. als het niet direct was dan wel indirect. maar deze mannen leggen tenminste de zere plek neer bij de kerk. dus mijn voorstel. ga daar nu eens op in. ga daar eens een reeks over maken. Want wat doet de kerk met de jongeren. staan ze er wel voor open.

  wat ik wel jammer vind dat je steeds terug leest dat jongeren aangeven meer te voelen bij een liedje dan een preek. volgens mij was in het eerste artikel 1 jongen die zei dat hij bij liedjes van een christleijke band meer steun kreeg dan bij preken van een dominee. dus beetje uit verband gerukt.

  Trijntje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:597

   

  kruimeltje
  correspondent schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 13:53

   

  GJH
  bezorger schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 12:32

  Een heel verhaal, maar ik zie geen enkel argument waarom popmuziek nu precies zo verkeerd is. "Popmuziek lijkt mij niet iets van de wereld van God" is geen inhoudelijk argument, maar een persoonlijke overtuiging.

  "Popmuziek is zo’n verleiding, omdat deze muziek uitgaat van waarden en normen die haaks staan op Gods Woord."

   

  Ook dat is geen argument, maar een persoonlijke overtuiging. Muziek is een middel waarmee je iets uitdrukt, je kunt niet het hele middel weggooien als de inhoud in sommige gevallen niet deugt. Wordt klassieke muziek ook als 'van de duivel' beoordeeld omdat veel componisten (b.v. Mozart) er niet bepaald een christelijke leefwijze op nahielden?

   

  Nou ja, één argument kan ik er wel uithalen: „Alles wat adem heeft, love de Heere.” is volgens ds. Kaptein de reden waarom popmuziek fout is, omdat popmuziek dit juist niet doet.

   

  Maar mag je dan wel naar een mooi schilderij kijken, als het geen expliciet christelijke boodschap heeft (b.v. een schilderij van een landschap)? Mag je een concert van Beethoven bijwonen? Mag je je een goede maaltijd laten smaken? Mag je überhaupt ergens van genieten als je het niet direct kunt verbinden aan de stelregel "alles wat adem heeft, love de Heer"? Mag je God niet dankbaar zijn dat je op een verantwoorde manier kunt genieten van goede dingen?

  het hoeft niet persé enkel christelijk te zijn, je mag van dingen genieten, maar zoals ik al eerder zei, popmuziek is niet alleen niet christelijk maar het verwekt ook Gods toorn, door de teksten. en dan kan je wel zeggen dat dat iemand z'n eigen levensopvatting is, maar het is niet de onze... moet je het dan wel gaan luisteren en meezingen?? terwijl er nog zoveel andere goede muziek is die wel ter ere van God is!!
   

  Niet de jouwe. Je kunt beter, denk ik, alleen voor jezelf spreken :)

  Ook ik denk dat je volop mag genieten. Zie bijvoorbeeld 1 Tim. 6:17
   

  ForLife
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2239

  Oke!

  missisriekie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:56

   

  kruimeltje
  correspondent schreef op zaterdag 27 juni 2009 - 13:53

  het hoeft niet persé enkel christelijk te zijn, je mag van dingen genieten, maar zoals ik al eerder zei, popmuziek is niet alleen niet christelijk maar het verwekt ook Gods toorn, door de teksten. en dan kan je wel zeggen dat dat iemand z'n eigen levensopvatting is, maar het is niet de onze... moet je het dan wel gaan luisteren en meezingen?? terwijl er nog zoveel andere goede muziek is die wel ter ere van God is!!
   

  Ik ben het hier niet mee eens, dat popmuziek Gods toorn verwekt door de teksten. Er zijn genoeg onschuldige teksten, die gewoon over het dagelijks leven gaan, net zoals kinderliedjes, die gaan ook overal en nergens over. Er zijn natuurlijk popliedjes die niet goed zijn, heel veel zelfs, maar dan vind ik het je eigen verantwoordelijkheid dat je kritisch naar de teksten luisterd en niet zomaar alles luisterd zonder je af te vragen wat het nu eigenlijk inhoud.
   

  Ik vond trouwens in dit artikel geen enkel argument dat rechtstreeks uit de Bijbel komt waarvan ik zeg: dat is nou es een goed argument. Alles wat adem heeft love den Heere: Ik las net dat iemand had geschreven dat je hele leven tot Gods eer moet zijn, dat je niet alles expliciet moet bekijken of het tot eer van God is. Want dan kun je idd bijna niets meer, niet naar een restaurant lekker uit eten, en dat soort dingen. Daar ben ik het helemaal mee eens.

  'in ps 150 staat natuurlijk weldat je Hem mag loven met de cimbel, maar dat was in Israël, en daar haden ze een hele andere cultuur dan in Nederland. En ik denk dat het er in Israël heel wat eerbiediger aan toe ging dan in Nederland.'

  Als je het op de boeg van cultuur gaat gooien.. dan kun je het ook andersom bekijken. In Nederland gaat men heel ver, en gospel gaat daar minder ver in. Ik vind dit geen goed argument. Ik ben het er wel mee eens dat het er werelds uitziet, maar is dat niet met alles zo? Wij leven toch eigenlijk precies hetzelfde als mensen uit de wereld? We gaan uit eten, we gaan naar school, enzovoort.. Ik denk niet dat wij zo heel veel verschillen in ons dagelijks leven van mensen die niet christelijk zijn, misschien wel op het vlak van uitgaan en dergelijke, maar verder niet.. Dus zou je daar dan ook niet iets aan moeten veranderen? Meer uit laten stralen dat je christelijk bent? Dat denk ik dan namelijk wel, als je zo ver gaat.

   

  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  @Kruimeltje, ik luister kritisch naar popmuziek en daarom luister ik lang niet alles dus idd..teksten die haaks staan op de bijbel zijn verkeerd en luister ik niet. Maar echt waar...er is popmuziek die qua inhoud echt onschuldig is.

  @97HOIHOIHOI97
  Denk je dat de buurlanden van Israël geen cimbel hadden? Denk je dat de instrumenten van Israël heel anders waren dan hun buurlanden?

  Nee, maar de inhoud was anders want die prees God. En dat is precies het verschil tussen gewone muziek en gospelmuziek. Het gaat om de inhoud niet om de vorm. Dat geldt voor zoveel. Ook om je eigen leven. Het gaat niet om de uiterlijke schijn, maar om de binnenkant.

  Als je op de EOJD bent geweest, weet je dat de sfeer daar heel anders is dan bij gewone concerten. Dat verschil is cker wel te zien, ongelovigen zien iig wel dat op de EOJD een hele sfeer heerst. Voor hen is wel te zien dat iedereen daar gericht is op God.

  Wat eerbiedig is, is cultureel bepaald. Jouw argumenten zijn puur gevoelsmatig en niet bijbels onderbouwd. Waarom moet jouw muzieksmaak of sociale achtergrond maatgevend zijn hoe anderen God eren?

  Er is wel degelijk onderscheid tussen gospelmuziek en gewone muziek, tussen de EOJD en gewone concerten/disco's. Iedereen die er geweest is beaamt dat, dus wees niet te snel veroordelend over het geloofsleven van anderen en hun aanbidden van God. God is zo groot, Hij moet niet in een hokje gestopt worden van reformatorisch nederland.

  ADDER
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:1

  Ik ben er absoluut van overtuigd dat wereldse muziek niet tot Gods eer is. En aangezien muziek toch een van de (bewezen) indringendste zaken is die een mens kan beïnvloeden, snap ik de zorg wel. Dus ik hoop dat iedereen heel kritisch zijn/haar eigen cd-verzameling of Mp3-files doorneemt om te kijken of elk afzonderlijk liedje tot Gods eer is. Daarna ga je eel kritisch datzelfde doen bij je ouders, want in heel veel gezinnen is een lading klassieke componisten aanwezig die een uitsraling hebben van wat we nu waarschijnlijk 'satanistisch' beïnvloede muzikanten noemen. Maar, oei, wat raken hier de gesprekspartners een gevoelig punt recht in de hart. Want eerlijk is eerlijk: de kerken zijn op dit punt aanbeland op het nulpunt. Waant daar ontbreekt ehct de kennis oevr de jongerencultuur enzo. Klinkt als een uitdaging! (of is dat were te evangelisch)

  Mickey
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

  Ik vind dat popmuziek in de reformatorische wereld een te negatieve strekking heeft. Zoals altijd in de wereld maakt het meest uitspringende en slechte het beeld van een groep uit. Ik denk dat je popmuziek niet zo moet zien. Popmuziek is gewoon een stroming in de muziek, waar zoals altijd misbruik van wordt gemaakt maar waar ook veel goeds bij zit! Neem Michael Jackson maar, die afgelopen week (heel tragisch) is overleden, en hier absoluut in een negatief daglicht wordt geplaatst. Zijn liedjes bevatten een boodschap voor je leven. Een boodschap aan ons allemaal, waarin wij tot orde worden geroepen. Is dat niet in overeenstemming met onze principes, zorgen voor de wereld en de naaste om ons heen?


  Onze voorvaders uit de Renaissance die voor het eerst psalmen en geestelijke liederen berijmden, deden dat op de wijs van wereldse liederen die soms zelfs schunnige teksten hadden. De kerkvaders vonden zo aansluiting bij het publiek, en zij zeiden: 'Het gaat God niet om de toon (wijs), maar om de boodschap die een lied heeft.' Liederen als deze heten contrafacten. Onder deze zogenaamde contrafacten vallen ook onze eerste psalmen in de strijd tegen Spanje voor godsdienstvrijheid!

  Zo vind ik dat je ook naar liedjes moet kijken. Er zijn er die niet door de beugel kunnen, maar zulk soort liedjes zijn overal, in welke muziekstroming dan ook. Dan moet je je grenzen kennen en daar ook niet naar luisteren. Een kwestie van zelfdiscipline. Als een liedje echter een boodschap heeft voor jóú leven of dat van een ander, moet je dat kunnen verantwoorden. Als dat kan, als je dat kan voor jezelf en voor God, zijn popliedjes best te luisteren. Als bij ons de negatieve klank van het woord maar weg is. Ik denk dat we op dit punt eerlijk naar zaken moeten kijken en niet te krampachtig met dingen omgaan.

  AvdP
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:87

  Als ik weleens met mensen uit mijn klas praat over popmuziek, dan moeten we eerlijk zijn en oprecht... En niet zeggen dat je niet graag naar zo'n liedje luistert, tenzij het echt zo is dat je niet graag naar zo'n liedje luistert. Wat betekent het? uhm... weet ik niet maar het zal wel goed zitten.... Word heel vaak gezegt...

  Vaak is het van het zal wel goed zitten. Het klinkt leuk, goed gezongen, past excact bij elkaar... Idd maar, als jij bij het vuur zit steek je toch ook je handen er niet in om te voelen of het wel echt heet is? Ik denk dat we daarom alleen al moeten zeggen dat we geen popmuziek moeten luisteren... Immers het kan van kwaad tot erger gaan! Als je niet weet of het schadelijk voor je is dan doe je het toch -voor de zekerheid- niet?

  We kunnen uiteraard de kerken de schuld geven... Maar ik denk dat we toch ook het beste weer naar ons zelf moeten kijken! Waarom boeit een preek niet? En het blijft een dooddoener om te zeggen: psalmen waren ook op de wijs van vroegere popliedjes... Tuurlijk het is wel zo(tenminste is mij ook vertelt) maar voor de rest, is dat garantie om dan maar popmuziek te gaan luisteren. Volgens mij ging het bij  Psalmen om de import van de muziek en de tekst achterwegen laten, maar bij popmuziek houden we de tekst en de muziek excact hetzelfde!

  En nu kan ik hier een 'vroom' verhaal gaan lopen afsteken... Maar ik denk dat wij(inclusief mijzelf) vergeving van onze zonden moeten vragen; wij hebben God op het hoogste misdaan, ja wij zijn van Zijn heilspoor afgegaan ja wij en onze vaderen tevens! O God wilt u ons beschermen tegen alles wat niet tot u eer is en geeft u ons daar duidelijkheid en openheid tegen over elkaaar in!

   

   ~Meer over het geloof? ~ Lees de Bijbel~ Bijbel en verdieping? ~ thebiblestories.web-log.nl ~
  1  2  »