Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Bekeerd zonder iets te doen

  Hoe kun je bekeerd worden als je er zelf helemaal niets aan kunt doen? En ik weet wel dat ik bekeerd moet worden, maar ik voel verder niets. Hoe zit dat dan?

  De bekering is een gave van God. Dat lezen we duidelijk in de Bijbel (Ez. 36:26, Hand. 11:18). Maar, mag je nu zeggen dat je er zelf niets aan kunt doen?

  Wat doen we aan onze bekering? Tegenwerken! Altijd maar tegenwerken (Luk. 19:27, Joh. 5:40, Hand. 7:51). Door onze diepe val in het paradijs zijn we het nooit meer met de Heere eens, willen we Hem niet meer dienen en hebben we een sterke liefde tot de zonde. De smalle weg naar de hemel vinden we eigenlijk veel te smal, de brede weg trekt veel meer. Ja, we zijn totaal verdorven, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad (Heidelbergse Catechismus, vraag 8).

  Wat moeten we doen? Stoppen met tegenwerken. Verhard je hart niet langer, zo roept de Heere ons toe (Ps. 95:7-8). Breek toch met de zonde. Deze oproep hebben de profeten heel vaak aan het hart van Israël gelegd. Ga eerlijk in je leven na welke zonden je vasthoudt. Leg de tien geboden eens naast je leven. Breek vandaag (!) met de wereld van de film, breek met zondige muziek, gooi alle boeken en tijdschriften weg waarin Gods geboden worden overtreden.

  Ik hoop niet dat je nu verzet voelt in je hart. Want dat is nu net ons tegenwerken tegen de Heere. We willen niet wat God wil.

  Ben je er nu? O nee. De oproep tot bekering betekent ook dat je berouw hebt over je zonden en dat je er van ganser harte mee breekt. Scheurt uw hart en niet uw klederen, zo sprak de profeet Joël.

  Kun je dat zelf? Ach, hoe moet je je harde, stenen hart toch breken. Is dat je nood?

  Kom, overdenk aan de hand van Gods Woord eens hoe kwaad en bitter het is om tegen een goedertieren God te zondigen (Jer. 2:19). Overdenk Gods goedheid in je leven. Hoeveel voorrechten kreeg je. De Heere bracht je onder de prediking van Zijn Woord, je kreeg het teken van de doop, je hoort dagelijks uit de Bijbel, je hebt zelf een Bijbel waar je zo vaak als je wilt in lezen kunt. Wat is de Heere goed voor slechte mensen! Overdenk die goedertierenheden, opdat ze tot bekering leiden (Rom. 2:4, en vergeet vers 5-6 niet). Want weet, hoe vijandig wij ook zijn, de Heere is nog barmhartig en genadig (Joël 2:13). Om Christus wil.

  Ds. J.M.D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over relatie, geloof of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl of stuur een brief t.a.v. redactie Achterkrant.

  Reacties (35)

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

  OranjeBarret
  correspondent schreef op woensdag 19 november 2008 - 17:13

   

  cokky
  bezorger schreef op woensdag 19 november 2008 - 14:03

  Best Maj, Je stelt dat de drempel tussen God en ons niet weggehaald zal/kan worden. Ik vind dat je daarmee het volbrachte werk van Christus ontkent. Inderdaad, wij willen de drempel niet weg hebben, maar God wel.

  Beste oranje Baret, je vraagt of ik weet wat historisch geloof is. Nou, ik weet het niet. Voor zover ik weet komt het in de Bijbel ook niet voor, dus het kan niet belangrijk zijn. Ik laat me niet overhalen om me een theologisch probleem op de hals te halen wat Bijbels gezien helemaal niet bestaat.

   


  Ik wil even uitleggen wat een historisch geloof  en een tijdgeloof is omdat ik vanuit de Bijbel kan bewijzen dat dit WEL bestaat en dus geen theologisch probleem is zoals jij het noemt.

  Ik zal het begrip historisch geloof regelrecht overschrijven uit een boek: Een blote toestemming aan een gekende waarheid. Dat betekend dus dat je weet dat er een God is dat wat er in de Bijbel staat waar is. nog een stukje uit dat boek: Is dat geen goed geloof? Ja, het is noodzakelijk doch niet genoeg, Jakobus 2:19. En een tijdgeloof is dat je voor eventjes wel gelooft maar voor een tijd, denk maar aan koning Agrippa die zegt tegen Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden in Handelingen 26:28 Dat is tijdgeloof.

   


   

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 16:22

   

  janusju
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 12:15

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 08:50

   

  janusju
  correspondent schreef op donderdag 20 november 2008 - 20:22

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   


  Als je dood bent door misdaden en zonden kun je nooit God vinden. God moet jou vinden en trekken.!


  Waarom staat er dan in de Bijbel "wie zoekt die vindt" ???????????????


  Waarom staat er in de Bijbel dat de mens geestelijk dood is?

   

  Als een mens lichamelijk dood is dan kan die persoon niks meer. Die persoon is lichamelijk dood. Hij kan niet meer lachen, niet meer praten, niet meer kloppen, niet meer bidden enz.

   

  Als een mens geestelijk dood is dan kan die persoon ook niks meer. Hij kan niet meer kloppen, niet bidden hij kan niks doen. Hij kan ook niet zien. Hij ziet niet hoe geod het geestelijk leven is. want die persoon is geestelijk dood dus verlang hij er helemaal niet naar om geestelijk levend te zijn.

   

  De last om je te bekeren ligt op je schouders maar je wil niet (ook al zou je het kunnen want je kunt je niet bekeren) Een varken vind het toch ook geweldig om in de modder te rollen? dat beest wil ook niet gewassen worden. Daarom moet God ons trekken.

   

  En als de mens mee kan werken aan zijn eigen bekering.. dan wordt God niet meer op het hoogst verhoogd. en de zuivere leer is waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernederd. Is het geen souverein Gods werk.. dan mag je je wel afvrage of je je niet bedriegd. God is een jaloers God. Hij alleen wil de eer en de heerlijkheid.


  Ik ben het van harte met je eens!!!

  janusju
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:639

   

  OranjeBarret
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 19:41

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 16:22

   

  janusju
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 12:15

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 08:50

   

  janusju
  correspondent schreef op donderdag 20 november 2008 - 20:22

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   


  Als je dood bent door misdaden en zonden kun je nooit God vinden. God moet jou vinden en trekken.!


  Waarom staat er dan in de Bijbel "wie zoekt die vindt" ???????????????


  Waarom staat er in de Bijbel dat de mens geestelijk dood is?

   

  Als een mens lichamelijk dood is dan kan die persoon niks meer. Die persoon is lichamelijk dood. Hij kan niet meer lachen, niet meer praten, niet meer kloppen, niet meer bidden enz.

   

  Als een mens geestelijk dood is dan kan die persoon ook niks meer. Hij kan niet meer kloppen, niet bidden hij kan niks doen. Hij kan ook niet zien. Hij ziet niet hoe geod het geestelijk leven is. want die persoon is geestelijk dood dus verlang hij er helemaal niet naar om geestelijk levend te zijn.

   

  De last om je te bekeren ligt op je schouders maar je wil niet (ook al zou je het kunnen want je kunt je niet bekeren) Een varken vind het toch ook geweldig om in de modder te rollen? dat beest wil ook niet gewassen worden. Daarom moet God ons trekken.

   

  En als de mens mee kan werken aan zijn eigen bekering.. dan wordt God niet meer op het hoogst verhoogd. en de zuivere leer is waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernederd. Is het geen souverein Gods werk.. dan mag je je wel afvrage of je je niet bedriegd. God is een jaloers God. Hij alleen wil de eer en de heerlijkheid.


  Ik ben het van harte met je eens!!!


  Nou, ik laat het hierbij, en discuseer hier niet meer over. we denken er allebei duidelijk anders over. Groetjes!

   Jezus heeft niet geleefd om anderen te doden, maar Hij zou sterven, opdat anderen zouden leven.
  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  janusju
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 22:20

   

  OranjeBarret
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 19:41

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 16:22

   

  janusju
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 12:15

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 08:50

   

  janusju
  correspondent schreef op donderdag 20 november 2008 - 20:22

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   


  Als je dood bent door misdaden en zonden kun je nooit God vinden. God moet jou vinden en trekken.!


  Waarom staat er dan in de Bijbel "wie zoekt die vindt" ???????????????


  Waarom staat er in de Bijbel dat de mens geestelijk dood is?

   

  Als een mens lichamelijk dood is dan kan die persoon niks meer. Die persoon is lichamelijk dood. Hij kan niet meer lachen, niet meer praten, niet meer kloppen, niet meer bidden enz.

   

  Als een mens geestelijk dood is dan kan die persoon ook niks meer. Hij kan niet meer kloppen, niet bidden hij kan niks doen. Hij kan ook niet zien. Hij ziet niet hoe geod het geestelijk leven is. want die persoon is geestelijk dood dus verlang hij er helemaal niet naar om geestelijk levend te zijn.

   

  De last om je te bekeren ligt op je schouders maar je wil niet (ook al zou je het kunnen want je kunt je niet bekeren) Een varken vind het toch ook geweldig om in de modder te rollen? dat beest wil ook niet gewassen worden. Daarom moet God ons trekken.

   

  En als de mens mee kan werken aan zijn eigen bekering.. dan wordt God niet meer op het hoogst verhoogd. en de zuivere leer is waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernederd. Is het geen souverein Gods werk.. dan mag je je wel afvrage of je je niet bedriegd. God is een jaloers God. Hij alleen wil de eer en de heerlijkheid.


  Ik ben het van harte met je eens!!!


  Nou, ik laat het hierbij, en discuseer hier niet meer over. we denken er allebei duidelijk anders over. Groetjes!


  Jammer want het staat toch zo duidelijk in de Bijbel. En het gaat hier niet om zaken voor deze tijd maar wel voor hierna. Onderzoek jezelf toch goed en bedrieg je toch niet.

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  janusju
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:639

   

  maj
  redacteur schreef op zaterdag 22 november 2008 - 09:03

   

  janusju
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 22:20

   

  OranjeBarret
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 19:41

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 16:22

   

  janusju
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 12:15

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 08:50

   

  janusju
  correspondent schreef op donderdag 20 november 2008 - 20:22

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   


  Als je dood bent door misdaden en zonden kun je nooit God vinden. God moet jou vinden en trekken.!


  Waarom staat er dan in de Bijbel "wie zoekt die vindt" ???????????????


  Waarom staat er in de Bijbel dat de mens geestelijk dood is?

   

  Als een mens lichamelijk dood is dan kan die persoon niks meer. Die persoon is lichamelijk dood. Hij kan niet meer lachen, niet meer praten, niet meer kloppen, niet meer bidden enz.

   

  Als een mens geestelijk dood is dan kan die persoon ook niks meer. Hij kan niet meer kloppen, niet bidden hij kan niks doen. Hij kan ook niet zien. Hij ziet niet hoe geod het geestelijk leven is. want die persoon is geestelijk dood dus verlang hij er helemaal niet naar om geestelijk levend te zijn.

   

  De last om je te bekeren ligt op je schouders maar je wil niet (ook al zou je het kunnen want je kunt je niet bekeren) Een varken vind het toch ook geweldig om in de modder te rollen? dat beest wil ook niet gewassen worden. Daarom moet God ons trekken.

   

  En als de mens mee kan werken aan zijn eigen bekering.. dan wordt God niet meer op het hoogst verhoogd. en de zuivere leer is waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernederd. Is het geen souverein Gods werk.. dan mag je je wel afvrage of je je niet bedriegd. God is een jaloers God. Hij alleen wil de eer en de heerlijkheid.


  Ik ben het van harte met je eens!!!


  Nou, ik laat het hierbij, en discuseer hier niet meer over. we denken er allebei duidelijk anders over. Groetjes!


  Jammer want het staat toch zo duidelijk in de Bijbel. En het gaat hier niet om zaken voor deze tijd maar wel voor hierna. Onderzoek jezelf toch goed en bedrieg je toch niet.


  Nu wil ik er toch wel nog even op in gaan omdat ik vind dat jij tever gaat.

  Dat het over zaken gaat over de eeuwigheid weet ik. En het lijkt net of jij vind dat ik geen nieuw leven ken. Net of jij beslist aan de hand van mijn reacties of dat ik wel of niet bekeerd bent. Ik zou eigenlijk wel eens willen weten uit welke gemeente jij komt. Ik heb al eerder gezegd dat er vele verschillen zijn en blijven. En je kunt niet op de reacties af gaan en daar door zeggen dat een ander zich bedriegd. Misschien bedrieg jij jezelf wel.

  Kijk eerst naar de balk in je eigen oog voordat je naar de splinter kijkt bij een ander!

  Ik zal het nog eens zeggen: dat ik door genade mag weten een kind van God te zijn, en dit alles onverdiend!

   Jezus heeft niet geleefd om anderen te doden, maar Hij zou sterven, opdat anderen zouden leven.
  «  1  2  3