Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Bekeerd zonder iets te doen

  Hoe kun je bekeerd worden als je er zelf helemaal niets aan kunt doen? En ik weet wel dat ik bekeerd moet worden, maar ik voel verder niets. Hoe zit dat dan?

  De bekering is een gave van God. Dat lezen we duidelijk in de Bijbel (Ez. 36:26, Hand. 11:18). Maar, mag je nu zeggen dat je er zelf niets aan kunt doen?

  Wat doen we aan onze bekering? Tegenwerken! Altijd maar tegenwerken (Luk. 19:27, Joh. 5:40, Hand. 7:51). Door onze diepe val in het paradijs zijn we het nooit meer met de Heere eens, willen we Hem niet meer dienen en hebben we een sterke liefde tot de zonde. De smalle weg naar de hemel vinden we eigenlijk veel te smal, de brede weg trekt veel meer. Ja, we zijn totaal verdorven, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad (Heidelbergse Catechismus, vraag 8).

  Wat moeten we doen? Stoppen met tegenwerken. Verhard je hart niet langer, zo roept de Heere ons toe (Ps. 95:7-8). Breek toch met de zonde. Deze oproep hebben de profeten heel vaak aan het hart van Israël gelegd. Ga eerlijk in je leven na welke zonden je vasthoudt. Leg de tien geboden eens naast je leven. Breek vandaag (!) met de wereld van de film, breek met zondige muziek, gooi alle boeken en tijdschriften weg waarin Gods geboden worden overtreden.

  Ik hoop niet dat je nu verzet voelt in je hart. Want dat is nu net ons tegenwerken tegen de Heere. We willen niet wat God wil.

  Ben je er nu? O nee. De oproep tot bekering betekent ook dat je berouw hebt over je zonden en dat je er van ganser harte mee breekt. Scheurt uw hart en niet uw klederen, zo sprak de profeet Joël.

  Kun je dat zelf? Ach, hoe moet je je harde, stenen hart toch breken. Is dat je nood?

  Kom, overdenk aan de hand van Gods Woord eens hoe kwaad en bitter het is om tegen een goedertieren God te zondigen (Jer. 2:19). Overdenk Gods goedheid in je leven. Hoeveel voorrechten kreeg je. De Heere bracht je onder de prediking van Zijn Woord, je kreeg het teken van de doop, je hoort dagelijks uit de Bijbel, je hebt zelf een Bijbel waar je zo vaak als je wilt in lezen kunt. Wat is de Heere goed voor slechte mensen! Overdenk die goedertierenheden, opdat ze tot bekering leiden (Rom. 2:4, en vergeet vers 5-6 niet). Want weet, hoe vijandig wij ook zijn, de Heere is nog barmhartig en genadig (Joël 2:13). Om Christus wil.

  Ds. J.M.D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over relatie, geloof of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl of stuur een brief t.a.v. redactie Achterkrant.

  Reacties (35)

  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  janusju
  correspondent schreef op dinsdag 18 november 2008 - 11:03

  reactie op Maj 18 nov 9:51

  Jij schrijft: "Je kun nog zo hard lezen en bidden maar diep in je hart wil je niet komen"

  Is God niet machtig om dat Bijbel lezen te gebruiken voor ons behoud?  Kan God dan een onwillige zondaar niet gewillig maken? Zeker wel! En ik spreek uit eigen ervaring. Ook ik wilde niet, maar God gebruikte een aantal preken om mij gewillig te maken. En dat niet omdat ik het verdiend had. Want als het daarom gaat hebben we niks verdiend. En het is iedere dag een strijd.   Ik proef uit jou antwoord dat we met onze armen over elkaar moeten gaan zitten en maar wachten.....en wachten..... omdat God toch al verkozen heeft. Maar dat wil God niet. Hij wil er wel om gevraagd zijn. En God is bij machte om aan één woord genoeg te hebben om jou en mij de trekken.

  Weet je die tekst op het dak nog langs de A 15? 'Jezus redt' stond daar op. Daar is toen ook flink over gediscuseerd. God is toch machtig om dit in het hart te werken van een automobilist die daar gereden heeft? Ook al wilde deze misschien wel helemaal niet.  

   


  Ja ik geloof ook dat God dmv de Bijbel werkt.. mar het is miss een hele brutale vraag.. je mag zelf wete of je er antw. op wil geve. mar hoe ben je tot geloof gekome?? Is het een soeverein Gods werk?

   

  veel mensen zegge dat ze graag tot geloof willen komen. Maar ik geloof dat niet!! er staat namelijk in de Bijbel dat wij geneigd zijn God en onze naaste te haten.

   

  Beste Cokky,

  wij hebben de drempel al gelegt vanaf de zondeval en die is nog niet weg. die zal je hele leven niet weggehaald worden. Jij kan en bovendien je WIL niet over die drempel heen. Ik zeg niet dat je alleen maar af moet wachten. De eisom te bekeren ligt op schouders. Maar door de zondeval bukken we niet meer onder die last. Je wil nog geen eens wete dat je zonde hebt. Je leeft maar door en door. En de eis is er om in de Bijbel te lezen. en te bidden. Maar daardoor wordt je niet bekeerd. ook al lees je je hele leven en al bid je je hele leven. God moet het zegenen en Hij moet jou trekken. Want anders lijk je op de farizeeer. die dacht ook door Bijbellezen en bidden zalig te worden. zelf kun je nooit de deur van je hart opendoen.

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

  cokky,

  Jij haalt een tekst aan uit de Bijbel, en lees je in die tekst: die in Hem gelooft je kunt het geloof niet zomaar pakken en aannemen en het is goed, God moet het doen door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus door de toepassing van de Heilige Geest.

  En de Heere wil er om gevraagd worden

  En lees dan in de Heidelbergse catechismus Zondag 7 vraag 20 en 21.

  En lees dan zelf de Bijbelteksten maar die eronder staan.

  Heel de Bijbel spreekt over geloof en dan is dat het waar zaligmakend geloof (lees maar in Efeze 2:8)

  En die andere geloof historisch enz. ik vraag me af, weet jij wat dat betekend?

  Rinekus
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:75

   

  maj
  redacteur schreef op dinsdag 18 november 2008 - 09:51

   

  janusju
  correspondent schreef op dinsdag 18 november 2008 - 09:00

  Maj schrijft in één van de reacties het volgende:  'Trek mij... en wij zullen nalopen'. Maar dan moet er wel eerst aan je getrokken worden.

  Mooie uitspraak, maar de vraagsteller voelt helemaal niks. Dan kunnen wij toch niet zeggen 'je moet wachten tot er aan je getrokken wordt?' 

  Als iemand helemaal niks voelt dan moeten we toch adviseren om in de Bijbel te gaan lezen? Hij/Zij moet gaan bidden. We kunnen toch niet gaan zitten wachten? Dat is volgens  mij ook niet goed. Want het is al eerder genoemd: Zoekt en gij ZULT vinden. Dat is de beloning die wij krijgen als we echt gaan zoeken.

  Laten wij ook allemaal voor de vraagsteller/ster bidden.

   


  Je wilt niet getrokken worden. je wilt zelfs nog niet zoeken. De Heere moet alles in je werken. want uit jezelf kom je nooit. Je kun nog zo hard lezen en bidden maar diep in je hart wil je niet komen en daar hangt het allemaal op vast. De eis ligt er om ons te bekeren maar we willen niet!


   

  Maj..

  Het is de vraag of je bekeerd wil worden en als je dit wilt dan zul je de Bijbel willen gaan lezen en dan bidt je: Heere,wil U mijn zonde vergeven en dan belijd dat je een zondaar ben. Je moet zelf ook wat doen.

  Zal wel makkelijk zijn als je zegt dat het afhangt van jouw! ER staat toch: Bekeer JE!!!!

  Rineke

   

  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

   

  OranjeBarret
  stagiair schreef op maandag 17 november 2008 - 18:25

   

  cokky
  bezorger schreef op maandag 17 november 2008 - 15:25

  Geachte ds de Heer

  Met trillende handen schrijf ik dit. Ik ben echt geschrokken van uw antwoord. Zonder Christus komt niemand bij God. De Bijbel zegt dat wie in Christus, Gods Zoon, geloofd niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven zal hebben. U hebt daar niet op gewezen. U zegt dat wij moeten breken met het kwaad, en dat is waar. Tegelijk is het waar dat wij dat niet kunnen. Zelfs Paulus moest dat na zijn bekering nog belijden (Romeinen 7). Als Christus ons niet genoeg is dan zal voor ons niets genoeg zijn. Ook onze strijd tegen het kwade niet, hoewel dat om andere redenen belangrijk is. Ik ben het dan ook niet helemaal met u oneens.

  Tegen de vraagsteller zou ik het volgende willen zeggen. Ga alsjeblieft niet op gevoel zitten wachten. God gaf zijn Zoon. En dat is genoeg. God is niet verplicht om daar ook nog gevoel aan toe te voegen. Ik hoop zo dat je gelooft in Jezus Christus, Zoon van God en Redder van de wereld. Hij is het Antwoord. Een ander antwoord is er niet.


  Wat jij zegt in de regel De Bijbel zegt dat wie in Christus, Gods Zoon, geloofd niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven zal hebben.

  Dat is waar, maar dan wel met een waar geloof, geen tijdgeloof of historisch geloof!

  Klinkt als een opgedreunt rijtje van de catechesatie; "Waar Geloof, Tijdgeloof, Historisch Geloof, Bijgeloof....etc."

  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 17 november 2008 - 21:19

   

  -xAK92x-
  correspondent schreef op maandag 17 november 2008 - 18:00

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 17 november 2008 - 16:37

   

  Haaitje3
  bezorger schreef op maandag 17 november 2008 - 11:02

  Opnieuw verbaas ik mij over het antwoord. Alsof er in de Bijbel staat: wordt bekeerd! Er staat heel wat anders! Namelijk; Bekeer je!!

  Het is en blijft God werk! Maar God werkt het wél in jou, zodat jij jezelf gaat bekeren!!

  kZou er aan toe willen voegen: breek vandaag met alle wetjes en regeltjes van je kerkgenootschap, en richt je puur op de Bijbel!!

   


  Wetjes en regeltjes van je kerkgenootschap? waarom zou je daarmee breken als je daarbij aangesloten bent?

  sorry dat vind ik echt een hele bizarre reactie!!

  En als je je puur op de Bijbel richt: dan moet je Hem wel in het goede verband lezen.. en niet dingen door de war gaan halen. Want er staat ook: trek miji en wij zullen U nalopen. Dat betekend wel dat God je eerst moet trekken want uit jezelf wil je nooit komen. Want van nature haat de mens God.

  Waarom breken? Omdat je gewoon kan voelen dat sommige tegen Gods wil ingaan, er zijn zoveel dwalingen bij de reformatorische en hervormde kant van de kerk, neem bijvoorbeeld de hier verdedigde van de uitverkiezing. Aangezien de meeste mensen hier met hun ouders naar dezelfde kerk moeten en dus zelf nog niet kiezen voor een kerk moet je met sommige regels wel degelijk breken en duidelijk laten merken aan je opvoeders dat je wat anders wil en dat gaat doen, ik ben het wel met je eens dat als je eerst zelf kiest voor een kerk je er niet direct mee moet breken, jij hebt het immers gekozen.


  Maar er is een uitverkiezing.

  Lees rom 8:30 maar 'en die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen'.

   

  Ef 1: 4 'Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld'.

   

  Matth 20:16b 'Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren'.

   

  Rom 9:18 'Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil en verhardt die Hij wil'.

   

  Rom 9: 16 'Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar das ontfermden Gods'. (zo zie je dat uit je zelf niks kan komen maar alleen bij God vandaan)

   

  Rom 9:11 'Opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vast bleve'.

   

  En lees Efeze 2:8 en dan staat het op het laatst: Het is al Gods gave.

  Veel mensen zullen hier tegenin gaan. Maar hou toch vast aan dat Woord van God en verdraai het niet!! Velen van ons rukken het zo uit het verband. En lezen niet verder. Ze lezen een punt waar geen punt staat.

  Lees toch goed en lees toch niet alleen de stukken waarin staat over de liefde! natuurlijk de Heere Jezus is liefde en Hij is ook gekomen voor de zonden van Zijn volk.

  Maar dat betekend niet dat hij  voor iedereen is gekomen. Waar God op het hoogst verhoogd en de mens op het diepst vernederd wordt daar wordt de reine leer gepredikt. Je kunt jezelf niet bekeren. Ook al ligt die last op je schouders... je wil erniet bij en dat kan je ook niet!! maar je hebt het gekund! De Heere stel nooit een onmogelijke eis. Nu ligt het buiten ons bereik. Het moet een souverein Godswerk worden. 'Trek mij... en wij zullen nalopen'. Maar dan moet er wel eerst aan je getrokken worden.

   

   

   

  Uitverkiezing? Het zal best wel, daar heb ik niets mee te maken, het is Gods zaak. In de zelfde Romeinenbrioef staat: "Diepten van de Rijkdopms van Gods gedachten, Wie heeft de gedachten van de Heer gekend?" Paulus heeft er zelfs een lied van gemaakt (in de latere vertalingen). Dus die hele uitverkiezing, daar moeten we soiweso van afblijven.

   

  Velen zijn geroepen: Inderdaad, maar dat is ook jouw zaak niet.

   

  Dus blijft er voor mij over de stukken die gaan over liefde. Dat is al jaren zo en ik kan je zeggen dat er geen gelukkiger mens op aarde is al ik. Alle dogma's heb ik overboord gegooid. Heerlijk! Lekker alleen maar de Bijbel, meer hebben we niet nodig.

   

  Jezus is niet gekomen voor de zonden van zijn volk, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat er mensen zijn die dat weigeren te geloven is dom.

   

  Datzelfde geldt voor jouw, want als jij maar blijft volhouden dat God dit alles moet doen en dat jij te zondig bent en weet ik veel, dan weiger je in principe in jezus Christus te geloven. Het geloof in Christsu (oftewel 'Christen zijn')  maakt het leven een stuk vrolijker en aangenamer, hoewel ook ik regelmatig de verhouding met God op het spel zet en met schaamrood op mijn kakekn maar weer bij hem aanklop om vergeving.

   

  Verder zeg je nog dat 'De HEERE geen onmogelijke eis stelt...." ...en dan spreek je jezelf heerlijk tegen.

   

  TIP: Pak je Bijbeltje en doe wat er staat.

   

  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

   

  maj
  redacteur schreef op dinsdag 18 november 2008 - 09:51

   

  janusju
  correspondent schreef op dinsdag 18 november 2008 - 09:00

  Maj schrijft in één van de reacties het volgende:  'Trek mij... en wij zullen nalopen'. Maar dan moet er wel eerst aan je getrokken worden.

  Mooie uitspraak, maar de vraagsteller voelt helemaal niks. Dan kunnen wij toch niet zeggen 'je moet wachten tot er aan je getrokken wordt?' 

  Als iemand helemaal niks voelt dan moeten we toch adviseren om in de Bijbel te gaan lezen? Hij/Zij moet gaan bidden. We kunnen toch niet gaan zitten wachten? Dat is volgens  mij ook niet goed. Want het is al eerder genoemd: Zoekt en gij ZULT vinden. Dat is de beloning die wij krijgen als we echt gaan zoeken.

  Laten wij ook allemaal voor de vraagsteller/ster bidden.

   


  Je wilt niet getrokken worden. je wilt zelfs nog niet zoeken. De Heere moet alles in je werken. want uit jezelf kom je nooit. Je kun nog zo hard lezen en bidden maar diep in je hart wil je niet komen en daar hangt het allemaal op vast. De eis ligt er om ons te bekeren maar we willen niet!

  Als je je niet wil bekeren moet je ook nooit bidden "Heere, bekeer mij..." want dat wil je toch niet?

   

  Wees dan eerlijk en verspil je tijd dan niet door naar een kerk te gaan, als je je niet wil bekeren dan weet ik wel een betere zondagsbesteding.

  Of....ga je er naartoe omdat je wel bekeerd wil worden? Dan moet je ook niet zeggen dat een 'mens zich niet wil bekeren.'

  cokky
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:116

  Best Maj, Je stelt dat de drempel tussen God en ons niet weggehaald zal/kan worden. Ik vind dat je daarmee het volbrachte werk van Christus ontkent. Inderdaad, wij willen de drempel niet weg hebben, maar God wel.

  Beste oranje Baret, je vraagt of ik weet wat historisch geloof is. Nou, ik weet het niet. Voor zover ik weet komt het in de Bijbel ook niet voor, dus het kan niet belangrijk zijn. Ik laat me niet overhalen om me een theologisch probleem op de hals te halen wat Bijbels gezien helemaal niet bestaat.

   

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Music68
  redacteur schreef op woensdag 19 november 2008 - 09:17

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 17 november 2008 - 21:19

   

  -xAK92x-
  correspondent schreef op maandag 17 november 2008 - 18:00

   

  maj
  redacteur schreef op maandag 17 november 2008 - 16:37

   

  Haaitje3
  bezorger schreef op maandag 17 november 2008 - 11:02

  Opnieuw verbaas ik mij over het antwoord. Alsof er in de Bijbel staat: wordt bekeerd! Er staat heel wat anders! Namelijk; Bekeer je!!

  Het is en blijft God werk! Maar God werkt het wél in jou, zodat jij jezelf gaat bekeren!!

  kZou er aan toe willen voegen: breek vandaag met alle wetjes en regeltjes van je kerkgenootschap, en richt je puur op de Bijbel!!

   


  Wetjes en regeltjes van je kerkgenootschap? waarom zou je daarmee breken als je daarbij aangesloten bent?

  sorry dat vind ik echt een hele bizarre reactie!!

  En als je je puur op de Bijbel richt: dan moet je Hem wel in het goede verband lezen.. en niet dingen door de war gaan halen. Want er staat ook: trek miji en wij zullen U nalopen. Dat betekend wel dat God je eerst moet trekken want uit jezelf wil je nooit komen. Want van nature haat de mens God.

  Waarom breken? Omdat je gewoon kan voelen dat sommige tegen Gods wil ingaan, er zijn zoveel dwalingen bij de reformatorische en hervormde kant van de kerk, neem bijvoorbeeld de hier verdedigde van de uitverkiezing. Aangezien de meeste mensen hier met hun ouders naar dezelfde kerk moeten en dus zelf nog niet kiezen voor een kerk moet je met sommige regels wel degelijk breken en duidelijk laten merken aan je opvoeders dat je wat anders wil en dat gaat doen, ik ben het wel met je eens dat als je eerst zelf kiest voor een kerk je er niet direct mee moet breken, jij hebt het immers gekozen.


  Maar er is een uitverkiezing.

  Lees rom 8:30 maar 'en die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen'.

   

  Ef 1: 4 'Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld'.

   

  Matth 20:16b 'Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren'.

   

  Rom 9:18 'Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil en verhardt die Hij wil'.

   

  Rom 9: 16 'Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar das ontfermden Gods'. (zo zie je dat uit je zelf niks kan komen maar alleen bij God vandaan)

   

  Rom 9:11 'Opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vast bleve'.

   

  En lees Efeze 2:8 en dan staat het op het laatst: Het is al Gods gave.

  Veel mensen zullen hier tegenin gaan. Maar hou toch vast aan dat Woord van God en verdraai het niet!! Velen van ons rukken het zo uit het verband. En lezen niet verder. Ze lezen een punt waar geen punt staat.

  Lees toch goed en lees toch niet alleen de stukken waarin staat over de liefde! natuurlijk de Heere Jezus is liefde en Hij is ook gekomen voor de zonden van Zijn volk.

  Maar dat betekend niet dat hij  voor iedereen is gekomen. Waar God op het hoogst verhoogd en de mens op het diepst vernederd wordt daar wordt de reine leer gepredikt. Je kunt jezelf niet bekeren. Ook al ligt die last op je schouders... je wil erniet bij en dat kan je ook niet!! maar je hebt het gekund! De Heere stel nooit een onmogelijke eis. Nu ligt het buiten ons bereik. Het moet een souverein Godswerk worden. 'Trek mij... en wij zullen nalopen'. Maar dan moet er wel eerst aan je getrokken worden.

   

   

   

  Uitverkiezing? Het zal best wel, daar heb ik niets mee te maken, het is Gods zaak. In de zelfde Romeinenbrioef staat: "Diepten van de Rijkdopms van Gods gedachten, Wie heeft de gedachten van de Heer gekend?" Paulus heeft er zelfs een lied van gemaakt (in de latere vertalingen). Dus die hele uitverkiezing, daar moeten we soiweso van afblijven.

   

  Velen zijn geroepen: Inderdaad, maar dat is ook jouw zaak niet.

   

  Dus blijft er voor mij over de stukken die gaan over liefde. Dat is al jaren zo en ik kan je zeggen dat er geen gelukkiger mens op aarde is al ik. Alle dogma's heb ik overboord gegooid. Heerlijk! Lekker alleen maar de Bijbel, meer hebben we niet nodig.

   

  Jezus is niet gekomen voor de zonden van zijn volk, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat er mensen zijn die dat weigeren te geloven is dom.

   

  Datzelfde geldt voor jouw, want als jij maar blijft volhouden dat God dit alles moet doen en dat jij te zondig bent en weet ik veel, dan weiger je in principe in jezus Christus te geloven. Het geloof in Christsu (oftewel 'Christen zijn')  maakt het leven een stuk vrolijker en aangenamer, hoewel ook ik regelmatig de verhouding met God op het spel zet en met schaamrood op mijn kakekn maar weer bij hem aanklop om vergeving.

   

  Verder zeg je nog dat 'De HEERE geen onmogelijke eis stelt...." ...en dan spreek je jezelf heerlijk tegen.

   

  TIP: Pak je Bijbeltje en doe wat er staat.

   


   

  oke jou mening wat jij zegt in

  Jezus is niet gekomen voor de zonden van zijn volk, maar voor de zonde van de hele wereld. Dat er mensen zijn die dat weigeren te geloven is dom.

  Daarmee ben ik het volstrekt oneens!!!

  Dat is iets wat jij gelooft maar ik niet, dus in jou ogen ben ik dom.. dat zij zo

  Maar als de Heere Jezus voor de hele wereld geleden heeft hoe zit het dan als er een mens bijv. een islamiet als die onbekeerd sterft, dan heeft de Heere Jezus eigenlijk te veel geleden dan is er bloed gevloeid wat niet nodig zou zijn, denk jij dat de Heere dat niet weet dat de Heere teveel gelden heeft? niet dus!!! De Heere Jezus is alleen gekomen voor de zonden van Zijn uitverkoren volk!

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  cokky
  bezorger schreef op woensdag 19 november 2008 - 14:03

  Best Maj, Je stelt dat de drempel tussen God en ons niet weggehaald zal/kan worden. Ik vind dat je daarmee het volbrachte werk van Christus ontkent. Inderdaad, wij willen de drempel niet weg hebben, maar God wel.

  Beste oranje Baret, je vraagt of ik weet wat historisch geloof is. Nou, ik weet het niet. Voor zover ik weet komt het in de Bijbel ook niet voor, dus het kan niet belangrijk zijn. Ik laat me niet overhalen om me een theologisch probleem op de hals te halen wat Bijbels gezien helemaal niet bestaat.

   


  Ik wil even uitleggen wat een historisch geloof  en een tijdgeloof is omdat ik vanuit de Bijbel kan bewijzen dat dit WEL bestaat en dus geen theologisch probleem is zoals jij het noemt.

  Ik zal het begrip historisch geloof regelrecht overschrijven uit een boek: Een blote toestemming aan een gekende waarheid. Dat betekend dus dat je weet dat er een God is dat wat er in de Bijbel staat waar is. nog een stukje uit dat boek: Is dat geen goed geloof? Ja, het is noodzakelijk doch niet genoeg, Jakobus 2:19. En een tijdgeloof is dat je voor eventjes wel gelooft maar voor een tijd, denk maar aan koning Agrippa die zegt tegen Paulus: Gij beweegt mij ijna een Christen te worden in Handelingen 26:28 Dat is tijdgeloof.

   

  janusju
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:639

   

  maj
  redacteur schreef op dinsdag 18 november 2008 - 16:33

   

  janusju
  correspondent schreef op dinsdag 18 november 2008 - 11:03

  reactie op Maj 18 nov 9:51

  Jij schrijft: "Je kun nog zo hard lezen en bidden maar diep in je hart wil je niet komen"

  Is God niet machtig om dat Bijbel lezen te gebruiken voor ons behoud?  Kan God dan een onwillige zondaar niet gewillig maken? Zeker wel! En ik spreek uit eigen ervaring. Ook ik wilde niet, maar God gebruikte een aantal preken om mij gewillig te maken. En dat niet omdat ik het verdiend had. Want als het daarom gaat hebben we niks verdiend. En het is iedere dag een strijd.   Ik proef uit jou antwoord dat we met onze armen over elkaar moeten gaan zitten en maar wachten.....en wachten..... omdat God toch al verkozen heeft. Maar dat wil God niet. Hij wil er wel om gevraagd zijn. En God is bij machte om aan één woord genoeg te hebben om jou en mij de trekken.

  Weet je die tekst op het dak nog langs de A 15? 'Jezus redt' stond daar op. Daar is toen ook flink over gediscuseerd. God is toch machtig om dit in het hart te werken van een automobilist die daar gereden heeft? Ook al wilde deze misschien wel helemaal niet.  

   


  Ja ik geloof ook dat God dmv de Bijbel werkt.. mar het is miss een hele brutale vraag.. je mag zelf wete of je er antw. op wil geve. mar hoe ben je tot geloof gekome?? Is het een soeverein Gods werk?

   

  veel mensen zegge dat ze graag tot geloof willen komen. Maar ik geloof dat niet!! er staat namelijk in de Bijbel dat wij geneigd zijn God en onze naaste te haten.

   

  Beste Cokky,

  wij hebben de drempel al gelegt vanaf de zondeval en die is nog niet weg. die zal je hele leven niet weggehaald worden. Jij kan en bovendien je WIL niet over die drempel heen. Ik zeg niet dat je alleen maar af moet wachten. De eisom te bekeren ligt op schouders. Maar door de zondeval bukken we niet meer onder die last. Je wil nog geen eens wete dat je zonde hebt. Je leeft maar door en door. En de eis is er om in de Bijbel te lezen. en te bidden. Maar daardoor wordt je niet bekeerd. ook al lees je je hele leven en al bid je je hele leven. God moet het zegenen en Hij moet jou trekken. Want anders lijk je op de farizeeer. die dacht ook door Bijbellezen en bidden zalig te worden. zelf kun je nooit de deur van je hart opendoen.


   

  Maj schreef het volgende: "Ja ik geloof ook dat God dmv de Bijbel werkt.. mar het is miss een hele brutale vraag.. je mag zelf wete of je er antw. op wil geve. mar hoe ben je tot geloof gekome?? Is het een soeverein Gods werk?"

  Je mag me veel vragen, maar ik ben niet van plan om mijn bekeringsgeschiedenis hier  op te schrijven. Waarom wil je dat weten? Wat wil je ermee? Weet wel dat ieder mens een uniek persoon is, dat geldt ook voor de bekeringsgeschiedenis. Jij en ik kunnen scherp zijn in reageren, ik denk niet dat het de bedoeling is dat we daar over gaan discuseren.

  We weten dat er in de gemeentes in de Ger. Gem en aanverwante gemeentes verschillen zijn. Ook hier over wordt verschillend gedacht. In de ene gemeente (lees A) gaan er 3 van de 140 belijdende leden aan het Heilig Avondmaal, en in de andere gemeente (lees B) gaan er 65 van de 140 aan het Heilig Avondmaal. Zo groot kunnen de verschillen zijn. Ik zit in een gemeente die gelijk is aan B. Zijn de leden uit gemeente B dan ruimdenkender, en gaan die 'zomaar' zoals dan door veel andere mensen gezegd wordt. Of werkt God in deze gemeente? Of moet de dominee uit gemeente van A eens nagaan of zijn prediking wel goed is? Bied hij wel iets aan maar zegt hij erbij dat je eraf moet blijven? Ook om deze reden zet ik hier niet het hele verhaal neer. Er zijn en blijven grote verschillen.

  Je mag wel weten dat een aantal preken over de Kananese vrouw ("de hondekens eten ook van de kruimels die van de tafel vallen.....") en over de Samaritaanse vrouw (Met Jezus bij de water put, Hij bood haar Levend water aan) bij mij een grote rol hebben gespeeld.

  Tot zo ver mijn antwoord. Ik hoop dat je hier tevreden mee bent, en ik kom je vast nog wel eens tegen op yord.

  Groetjes!

   Jezus heeft niet geleefd om anderen te doden, maar Hij zou sterven, opdat anderen zouden leven.
  cokky
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:116

  Beste oranje barret,

  Ik begrijp het niet. Ik kan in de hele context van Jakobus 2:19 geen historisch geloof ontdekken. Wel lees ik daar dat geloof zonder werken dood is. Als het hier gaat om een tegenstelling van "waar geloof" dan is die tegenstelling "dood geloof". Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik biddend bezig moet met 'geloof en werken". Ook voor mij persoonlijk geldt dat ik daar mijn handen meer dan vol aan heb. Ik ga het niet nog zwaarder maken door er allerlei theologische termen aan te hangen die er helemaal niet staan. Daardoor zou ik alleen maar over het hoofd zien wat er wel staat.

  Soms ben ik wat wazig in het omschrijven van wat ik bedoel. Ik hoop dan ook dat je het bovenstaande begrijpt. Als ik te onduidelijk ben hoop ik dat te horen.

  janusju
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:639

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   

   Jezus heeft niet geleefd om anderen te doden, maar Hij zou sterven, opdat anderen zouden leven.
  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  janusju
  correspondent schreef op donderdag 20 november 2008 - 20:22

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   


  Als je dood bent door misdaden en zonden kun je nooit God vinden. God moet jou vinden en trekken.!

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  janusju
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:639

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 08:50

   

  janusju
  correspondent schreef op donderdag 20 november 2008 - 20:22

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   


  Als je dood bent door misdaden en zonden kun je nooit God vinden. God moet jou vinden en trekken.!


  Waarom staat er dan in de Bijbel "wie zoekt die vindt" ???????????????

   Jezus heeft niet geleefd om anderen te doden, maar Hij zou sterven, opdat anderen zouden leven.
  maj
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:973

   

  janusju
  correspondent schreef op vrijdag 21 november 2008 - 12:15

   

  maj
  redacteur schreef op vrijdag 21 november 2008 - 08:50

   

  janusju
  correspondent schreef op donderdag 20 november 2008 - 20:22

  Cokky: "Zucht..... ik geef het op!!"

  Dat je de discussie opgeeft oké, maar je strijd om bekeert te worden niet!

  Doorgaan tot je God gevonden hebt.

   

   


  Als je dood bent door misdaden en zonden kun je nooit God vinden. God moet jou vinden en trekken.!


  Waarom staat er dan in de Bijbel "wie zoekt die vindt" ???????????????


  Waarom staat er in de Bijbel dat de mens geestelijk dood is?

   

  Als een mens lichamelijk dood is dan kan die persoon niks meer. Die persoon is lichamelijk dood. Hij kan niet meer lachen, niet meer praten, niet meer kloppen, niet meer bidden enz.

   

  Als een mens geestelijk dood is dan kan die persoon ook niks meer. Hij kan niet meer kloppen, niet bidden hij kan niks doen. Hij kan ook niet zien. Hij ziet niet hoe geod het geestelijk leven is. want die persoon is geestelijk dood dus verlang hij er helemaal niet naar om geestelijk levend te zijn.

   

  De last om je te bekeren ligt op je schouders maar je wil niet (ook al zou je het kunnen want je kunt je niet bekeren) Een varken vind het toch ook geweldig om in de modder te rollen? dat beest wil ook niet gewassen worden. Daarom moet God ons trekken.

   

  En als de mens mee kan werken aan zijn eigen bekering.. dan wordt God niet meer op het hoogst verhoogd. en de zuivere leer is waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernederd. Is het geen souverein Gods werk.. dan mag je je wel afvrage of je je niet bedriegd. God is een jaloers God. Hij alleen wil de eer en de heerlijkheid.

   Willetje I love you 4 ever!! The best friends ooit!
  «  1  2  3  »