Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  „Als diskjockey was ik populairder dan ooit”

  Aarzelend stemt Koos de Jong in met een gesprek over zijn leven in de popmuziek en over de radicale omkeer. De ex-diskjockey begint het gesprek met gebed. Hij smeekt om de leiding van de Heilige Geest en vraagt of de Heere Zichzelf wil verheerlijken door middel van het artikel.

  Koos de Jong: „Het middelpunt zijn is verslavend.

  Koos de Jong: „Het middelpunt zijn is verslavend."

  Koos de Jong weet hoe verslavend het is om in het middelpunt van de belangstelling te staan. „Ik was de macho, niemand maakte me wat. Op mijn veertiende trad ik voor het eerst als diskjockey op. Een gewéldige ervaring, want je bent populairder dan de rest van de wereld. Populair, geliefd zijn is als honing en voelt ontstellend goed. Kort daarop kreeg ik mijn eerste job als diskjockey in een dancing.”

  Welke plek nam popmuziek in uw leven in?
  „Ik was uiteindelijk geen seconde zonder muziek, behalve wanneer ik sliep. Ik heb twee keer gehuild in mijn jeugd: de eerste keer toen diskjockey Joost den Draaier met zijn programma bij Radio Veronica stopte, de tweede keer toen de stekker uit deze popzender werd getrokken. Het gedachtegoed van Veronica, ”je bent jong en doet gewoon waar je zelf zin in hebt”, sprak mij enorm aan.”

  De goddeloze inhoud van veel popliedjes vormden geen punt?
  „Absoluut niet. Het interesseerde me niet wat popmusici zongen, ik consumeerde gewoon.

  Pas toen ik christen werd, gingen mijn ogen open. Nu huil ik om wat artiesten voor troep over de wereld uitstorten. Ik bezit een videoclip van MTV waarin mensen van deze popzender zelf zeggen dat hun muziek primitief is en dierlijke instincten losmaakt. Daar ben ik het volledig mee eens.

  Ik ben ook vrij snel aan de drank geraakt. Als diskjockey drink je gratis. Meer dan vijftig glazen op een avond vormde geen enkel probleem voor me. Ach, mensen weten niet waar God me vandaan heeft gehaald.”

  Hoe heeft de Heere dit gedaan?
  „Mijn vrouw en ik zagen in die tijd nooit meer een kerk van binnen. Toen we trouwplannen hadden, wilden we er toch een dominee bij hebben. De Heere bestuurde het zo dat we tijdens onze zoektocht naar een dominee een kerkdienst in Doorn bezochten waarin een bonder voorging. Het sloeg in als een bom, want de hele preek ging over mij. Hoe wist die predikant dat allemaal? Drie maanden later gebeurde hetzelfde onder het gehoor van ds. R. van Kooten.”

  Is zo’n nieuw leven niet saai, na uw hectische bestaan?
  „Nee. Ik raakte al mijn vrienden kwijt, maar ontving Hem. De Heere heeft voorzien. Hij heeft me zo veel nieuwe dingen gegeven. Moet je nagaan: ik, die uit de wereld van popmuziek, drank en seks kwam, zat eens met een vriendin over de Bijbel gebogen, met een kopje thee!”

  Bestaat er onschuldige popmuziek?
  „Nee, popmuziek en het leven met de Heere Jezus kunnen ábsoluut niet samengaan. Je kunt geen twee heren dienen. We moeten ons gewennen aan Hem, dicht bij Hem leven. Zonder de Heere Jezus redden we het niet in de strijd tegen de zonde en tegen popmuziek.

  Het Woord van God roept onder meer op alles te bedenken wat rein is. Geef mij een voorbeeld van onschuldige popmuziek. Marco Borsato? Een aardige jongen die veel goeds doet voor War Child, een organisatie die hulp verleent aan kinderen in oorlogsgebieden. Maar zijn plaat promoot hij met schaars geklede dames. Is dat rein? Het heeft me echt verbijsterd hoeveel reformatorische jongeren naar popmuziek luisteren, hoe onvoorstelbaar diep deze muziek inmiddels in de gereformeerde gezindte zit verankerd. Zo sluipt het wereldse, on-Bijbelse gedachtegoed harten binnen.”

  Dit artikel is een samenvatting. Lees het hele artikel maandag in het katern Talent van het Reformatorisch Dagblad.

  Reacties (27)

  BarlowGirl
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:102

  We moeten niet vergeten dat er veel christelijke muziek is die ook als pomuziek word geclassificeerd zoals de muziek van MichaelWSmith die zijn muziek duidelijk tot eer van God zingt!!! De meeste liedjes zijn over God en de liedjes die niet over God zijn zijn toch tot ZIJN eer, zoals hij zelf aangeeft op www.michaelwsmith.com. Dit is een alternatief voor zangers zoals Madonna, Sean Paul enz. want die zijn echt anti-christelijk. Wisten jullie trouwens dat de Black Eyed Peas zichzelf ook christelijk noemen? Tonen kunnen niet vloeken! Woorden van zangers zoals Eminem kunnen dat wel. Jammer dat veel mensen negatief reageren op gospel. Luister een x eerlijk naar een gospel cd van bijv. Gerald Troost en leg er de bijbel naast. Je zult zien - God kan door werken!
  maarten
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:12

  @debutler: ik denk, nee, ik weet zeker dat je eerst God moet zoeken! Als je echt geloofd dat elke dag de laatste kan zijn doe je echt wel wat anders hoor... En geef nog eens wat voorbeelden van wat volgens jou inspirerende popmuziek is??
  maarten
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:12

  @anne adema: ik denk dat je de reacties niet helemaal goed leest... Niemand zegt dat het bij klassieke muziek niet zo'n heikel punt is.. Dat lees ik nergens, maar dat het bij popmuziek wel is.. dat lees ik wel. Ook bij klassieke muziek is dat fout.. Maar wat de PKN/SOW kerken met zo'n artikel te maken hebben snap ik niet helemaal..
  MaaikeV
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:81

  @ Anne, het gaat erom met welke 'hartsgesteldheid;' de muziek geschreven is.
  vogel
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  best moeilijk popmuziek beoordelen, wat is goe en wat is slecht
  Arnie
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:12

  Hey PopMuziek is cool zolang er geen rare teksten in voor komen!! Je mag echt wel naar pop muziek luisteren zoals knarlz Barkley met crazy ik bedoel hij spot niet met ons geloof en is gewoon normaal aant zingen (mijn mening) arne
  mat
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:27

  ik vindt dat je wel naar popmuziek mag luisteren maar dan moet je wel weten waar ze het over hebben er moeten geen rare teksten op staan
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  Ik kan niet begrijpen dat je kunt denken dat er artiesten zijn die popmuziek maken tot Gods eer. En dan een slappe bewering als: De gedachte of bedoeling van de auteur is goed... We praten de muziek recht in ons straatje! Wij weten het allemaal zo goed. Ik lees veel redeneringen, maar hoe verklaar je dat God in Zijn Woord zegt: Ik heb gezocht op de aarde of er iemand was die God diende.... en Ik vond er geen!? Ook psalmen kunnen we zondig zingen, wanneer we hopen dat iedereen onze stem hoort omdat we onzelf zo mooi vinden zingen. Het gaat om de muziek en niet om de tekst??? Wat een dwaze opmerking... Dat God de gave van zingen geeft is een extra dimensie, net als de kleuren. Maar het gaat om de tekst. Je wilt toch niet beweren dat de tekst van een psalm er niet toe doet, alleen maar de wijs? Het gaat om de tekst! We weten wel de teksten van David, niet meer de wijs, dat zegt genoeg! Het gaat om Gods eer! Niet om de (bedoeling van) de auteur...
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  @HAJ Het gaat om Gods eer! Amen! Dan heb ik zat nummers voor jou in voorraad van pop/rockmuziek die dat zijn: tot eer van God. Helaas inderdaad door zondige mensen als jij en ik gemaakt, maar wel mensen die in Jezus geloven als hun enige Zaligmaker. God kan door die muziek werken. Hij heeft hen die talenten gegeven om ze in te zetten in Zijn koninkrijk. Lees deze tekst maar eens (vertaald gedeelte van 'In the Light' van DC Talk) Vertel me, Wat is er aan de hand binnen in mij? Ik sta versteld van mijn eigen gedrag. Dit bevestigt al mijn gedachten die ik had, Dat ik nog steeds die persoon be die een verlosser nodig heeft. Ik wil in het licht zijn, Net als U in het licht zijn. Ik wil schijnen als een ster aan de hemel. Ooh God maak mij licht en wordt mijn Verlosser, Omdat alles wat ik wil is, bij U in het licht staan. Wat ik wil is bij U in het licht zijn.
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  Of wat dacht je van dit nummer van de Newsboys 'It is You' vertaald: We zijn naar deze plaats gekomen Om u te aanbidden God van genade en welwillendheid U bent het Die wij aanbidden U bent het Eerbied is voor Alleen u De hemel betuigd U bent het U bent het Heilig, Heilig is onze Almachtige God Heilig, Heilig is zijn naam alleen, yeah Heilig, Heilig is onze Almachtige God Heilig, Heilig is zijn naam alleen U bent het Die wij aanbidden U bent het U bent het Als we onze handen heffen Als we uw naam noemen Wilt u deze plaats bezoekn Bij U genade en welwillendheid Heilig, Heilig is zijn naam alleen
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  @Hanniballie Hoe weet jij dat deze mensen geloven in Jezus als hun enige Zaligmaker, wat trouwens geen garantie is voor goede muziek? Daarnaast vind ik een regel als: Ik wil schijnen als een ster aan de hemel, zeer dubieus. Van nature willen wij nu juist niet bij Christus in het licht staan. Verder kun je waarheden zeggen en toch liegen! Denk aan de farizeen die zeggen over Jezus: Kan dan niet alleen God de zonde van mensen vergeven? Dat is waar, maar daarmee logende ze de Godheid van Christus. Lees ook de reacties op de nieuwste artikelen over popmuziek. Het gaat niet alleen maar om de tekst. Ook om de muziek en de omgeving. Waar draait het om? Gods eer? Hoe bepaal jij of de muziek tot eer van God is? Is er een wegcijferen van de muziekmaker? Ik zie dat 'ik' een veel gebruikt woord is in het eerste nummer. Gaat het om de zanger of om God?
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  @HAJ (Eerst even een gewone vraag: Naar welke muziek luister jij?) Als ik dit liedje hoor en zing, dan is dat tot eer van God. Het gaat me niet om de artiest, maar om God! Hij kan verhoogd worden in muziek! David heeft toch ook prachtige psalmen geschreven tot eer van God. Dat mag toch ook! Waarom zouden andere christenen dan geen muziek mogen maken die tot eer is van God? Van nature willen we inderdaad niet bij God zijn, maar door Zijn genade wil Hij harten van mensen veranderen zodat ze kunnen getuigen van Zijn grootheid en heerlijkheid! Daar wordt over gezongen in 'Ik wil schijnen als een ster aan de hemel'. Zie ook Filippenzen 2: 15 waarin ons wordt opgeroepen om te schitteren als sterren aan de hemel. Uit die nummers blijkt toch dat ze God willen grootmaken? Eerlijk gezegd moet ik bij jou reactie ook spontaan aan farizeeërs denken! Waarom veroordeel je alles terwijl jij je zelf niet eens in die muziek(teksten) verdiept hebt!
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  Daarnaast heeft God door dit soort muziek gesproken in een tijd dat ik het moeilijk had. Het heeft me dichter bij Hem gebracht. Hoe ik bepaal of de muziek tot eer van God is? Door het aan Hem te vragen! Als iets niet goed is, weet ik dat snel genoeg. Daarnaast wil ik verwijzen naar Korinthe 8 en vervang 'offervlees' dan door 'christelijke moderne muziek'.
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  @HAJ Hoe ik weet dat zij geloven in Jezus als hun Zaligmaker? ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons volgt.’ 50 Jezus zei tegen hem: ‘Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie! Lukas 9:49 Of (ik weet niet waar het precies staat) maar die tekst
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  Beste Hanniballie, Allereerst vind ik het jammer dat ik aan de ene kant bij je merk dat je serieus bezig bent met deze zaken en dat je mij aan de andere kant uitmaakt voor farizeeer. Die twee dingen kan ik niet rijmen. In mijn reactie heb ik geen artiesten veroordeeld, ik heb je alleen een vraag over hen gesteld. Ik heb van jou teksten gehad, zwart op wit. Waarom zeg je dan dat ik me niet in de teksten verdiep? Ik heb de tekst gelezen en mijn mening erover gegeven. Wat heeft jouw citaat (laatste post)met dit onderwerp te maken? Het past nog eerder in het topic voor bijzondere tekenen o.i.d. Ik geloof niet dat ik je heb horen noemen dat deze zangers boze geesten hebben uitgeworpen. Daarnaast is dat ook geen direct argument voor een waar geloof. De satan kan ook veel. Ik heb je wel willen aangeven dat je niet altijd 'hoort wat wordt bedoeld' (zie vorige post) Ik luister graag naar koormuziek en zing zelf ook. Daarnaast geef ik mijn mening en veroordeel ik niemand.
  1  2  »