SPECIALS

Christen en kunstSommige christenen houden zich ver van kunst en cultuur. Ze voelen zich vreemdelingen in deze wereld. Anderen maken een tegengestelde keus. De schoonheid van kleur, klanken en taal trekt hen. Deze special gaat in op de verhouding tussen christendom en kunst.

ExamensMoeilijke en makkelijke vragen, mee- en tegenvallers, veel spanning en soms ook een hoop plezier. De examens 2000.

LintjesregenWelke Nederlanders kregen in 2000 een lintje opgespeld?

Special eeuw in eeuw uit Het einde van de twintigste eeuw naderde met rasse schreden. Een moment van bezinning in een turbulente tijd. Voort wentelen de eeuwen. Doelloos? We weten beter. In deze special blikken we uitgebreid terug op deze voorbije eeuw.

TheocratieDonderdag 3 juni 1999 promoveerde RD-journalist Van der Zwaag op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Een special over de dilemma's van een theocratische visie op de overheid.

Belastingherziening 2001 In 1999 rondden minister Zalm en staatssecretaris Vermeend een grootscheepse herziening van het belastingstelsel af. Een overzicht van de veranderingen.

begroting2000 Op Prinsjesdag (21 september 1999) werd de begroting van 2000 aan de Staten-Generaal gepresenteerd. Per departement analyseren we het beleid.

Een geïllustreerd dagboek van de elfde Wegwijsbeurs
in Utrecht, oktober 1999. Welgeteld 77.318 mensen
kwamen ervoor hun bed uit.

Duisternis rond het middaguur: woensdag 11 augustus 1999 was dat het geval. De maan kroop toen even tussen de zon en de aarde. Maximaal 143 seconden was er sprake van een totale zonsverduistering (eclips). Het werd echter minder schemerig dan velen verwachtten.

Bevindelijk gereformeerden zijn minder stellig geworden in hun opvattingen over leer en leven, blijkt uit een RD-onderzoek onder leerlingen.

10 juni 1999. Een groot deel van de Europese bevolking maakt zich op om vertegenwoordigers te kiezen voor het Europees Parlement.

Moeilijke en makkelijke vragen. Mee- en tegenvallers. Spanning en ontspanning. Tegenslag en blijdschap, kortom: de examens 1999.

Op 19 mei 1999 heeft premier Kok het ontslag van het kabinet aangeboden. Het kabinet kwam in grote problemen doordat VVD-senator Wiegel tegen het wetsvoorstel correctief referendum stemde.

Welke Nederlanders kregen in 1999 een lintje opgespeld?

statenverkiezingen Achtergronden, uitslagen en politiek nieuws rond
de Provinciale-Statenverkiezingen van 3 maart 1999.


  Met de turbulentie van een orkaan rolt het nieuws dagelijks onze woonkamer binnen. Rampen, oorlogen, schandalen, het ongeluk op de straat. Gelukkig ook veel gedenkwaardigs. Deze special biedt een overzicht van wat het jaar 1998 ons bracht.

Op 29 november 1998 was het honderd jaar geleden dat de Engelse schrijver, literatuurhistoricus en volkstheoloog Lewis werd geboren.

begroting1999 Op prinsjesdag (15 september 1998) werd de begroting van 1999 aan de Staten-Generaal gepresenteerd.

formatie Een special over de formatie van het tweede paarse kabinet.

kamerverkiezingen Achtergronden, uitslagen en politiek nieuws rond
de Tweede-Kamerverkiezingen van 6 mei 1998.

gemeenteraadsverkiezingen Politiek nieuws en uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen
van 4 maart 1998.

Een geïllustreerd dagboek van de tiende Wegwijsbeurs
in Utrecht, eind februari 1998. Zo’n 82.000 mensen
trokken er hun schoenen voor aan.

Op beurs Wegwijs ’98, eind
februari 1998, stond de gemeente
Kesteren centraal. Reden om de
gehele Betuwe onder de loep te
nemen.

Magneet had 23 februari 1998 wat te vieren. De jongerenrubriek bestond die dag precies 10 jaar. Hoe is het eigenlijk met de ‘oude’ garde, de jongeren die tien jaar terug Magneet haalden?

Sinds 1980 heet ze Majesteit.
Koningin Beatrix is begin 1998
zestig geworden, maar vut
of prepensioen is nog geen optie.
Foto's en tekst ter gelegenheid
van haar verjaardag.

lintjesregenWelke Nederlanders kregen in 1998 een lintje opgespeld?

examens 1998Moeilijke en makkelijke vragen, mee- en tegenvallers, veel spanning en soms ook een hoop plezier. De examens 1998. Een special met ervaringen van examenkandidaten, examenantwoorden en namen van geslaagden.