Willem-Alexander

Geboren: 27-04-1967
Te: Utrecht
Zoon van: Koningin Beatrix en
prins Claus

Prins Willem-Alexander

Prins Willem-Alexander werd op 27 april 1967 met de doopnamen Willem Alexander Claus George Ferdinand geboren als eerste kind van Prinses Beatrix en Prins Claus der Nederlanden.

De Prins kwam ter wereld in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Zijn vroege jeugd bracht de Prins door op Kasteel Drakensteyn in de gemeente Lage Vuursche. Prins Willem-Alexander kreeg twee broers: Prins Johan Friso (1968) en Prins Constantijn (1969). Prins Willem-Alexander volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School te Baarn. Aan zijn middelbare schoolopleiding begon de Prins op het Baarns Lyceum.

Prins van Oranje
Op 30 april 1980 vond de inhuldiging plaats van Beatrix als Koningin der Nederlanden. Als gevolg hiervan werd Prins Willem-Alexander als oudste kind de eerste troonopvolger en daarmee verwierf hij zich de titel Prins van Oranje, een titel die sinds 1815 aan de oudste zoon van de Koning is voorbehouden. Het Koninklijk gezin verhuisde in 1981 van Kasteel Drakensteyn naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De Prins vervolgde zijn schoolopleiding aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in deze stad. Hij sloot zijn middelbare schoolopleiding af op het Atlantic College te Llantwit Major in Wales (Groot-Brittannië), waar hij in 1985 het diploma Internationaal Baccalaureaat behaalde.

Prins Willem-Alexander vervulde eerst zijn dienstplicht alvorens hij zich in 1987 inschreef bij de Faculteit der Letteren voor de studierichting geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. De Prins betrok tijdens zijn studie een pand aan het Rapenburg in deze stad. De studie van de Prins omvatte vakken als algemene en vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis, staatkunde en staatsrecht, recht van de Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensenrechten en economie.

De Prins sloot zijn studie af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk (onder president De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandostructuur van de NAVO te treden. In 1993 slaagde de Prins voor zijn doctoraal examen geschiedenis. Op 30 maart 2001 heeft de Prins van Oranje zich verloofd met mejuffrouw Máxima Zorreguieta.

Militaire loopbaan
De Prins van Oranje vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine van augustus 1985 tot januari 1987. Na enige maanden opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder diende de Prins aan boord van de fregatten Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. Abraham Crijnssen. In 1988 voer Prins Willem-Alexander een aantal weken mee als wachtofficier aan boord van de Hr.Ms. Van Kinsbergen voor een herhalingsoefening.

Na zijn afstuderen in 1993 behaalde de Prins het groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht. Dit brevet werd hem uitgereikt door zijn grootvader Prins Bernhard.

In 1994 volgde Prins Willem-Alexander gedurende een aantal maanden colleges bij het Instituut Defensie Leergangen, waarbij het accent lag op aspecten van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Ook bracht de Prins werkbezoeken aan onder meer het Korps Mariniers en de Koninklijke Marechaussee. In 1995 en 1996 bracht Prins Willem-Alexander bezoeken aan de in Bosnië gestationeerde troepen, het Nederlands-Duitse legerkorps en aan een NAVO-oefening in Noorwegen. In 1995 werd de Prins van Oranje bevorderd tot luitenant ter zee eerste klasse van de Koninklijke Marine Reserve, majoor van de Koninklijke Landmacht, geplaatst bij het garderegiment Grenadiers en Jagers, en majoor van de Koninklijke Luchtmacht. In 1997 volgde de bevordering tot kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine Reserve, luitenant-kolonel bij het reservepersoneel van de Koninklijke Landmacht, wapen der Infanterie, en luitenant-kolonel bij het reservepersoneel van de Koninklijke Luchtmacht. De Prins is adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin.

Klik hier voor een overzicht van de maatschappelijke functies van de prins van oranje.

Koninklijk Huis
Na zijn afstuderen vertegenwoordigt de Prins van Oranje steeds vaker het Koninklijk Huis bij officiële evenementen. In het najaar van 1994 en het voorjaar van 1995 nam de Prins deel aan tal van herdenkingen van de bevrijding van Nederland 50 jaar eerder. Ook in het buitenland trad de Prins officieel op. Regelmatig vertegenwoordigt de Prins de Koningin bij internationale gelegenheden. In 1990 vertegenwoordigde hij de Koningin bij de troonsbestijging van de Keizer van Japan. In 1991 was hij aanwezig bij de crematie van de Indiase premier Rajiv Gandhi. In mei 1994 was de Prins van Oranje in Pretoria aanwezig bij de beëdiging van President Mandela van Zuid-Afrika. De Prins vergezelde de Koningin verder op staatsbezoeken aan onder meer Japan, Zuid-Afrika, Indonesië en China.

Al in 1987 bracht de Prins zelf een officieel bezoek aan Thailand en in 1988 aan Japan. De Prins legde in het najaar van 1996 een officieel bezoek af aan Sint Petersburg in het kader van het Peter de Grote-jaar. In januari 1997 bezocht hij Australië en Nepal en in het voorjaar van 1998 Brazilië. Verder was de Prins onder meer aanwezig bij de William and Mary-herdenking in het Verenigd Koninkrijk in 1988, bij de herdenking van Victory in Europe te Parijs in 1995 en bij de opening van de Frankfurter Buchmesse in 1993. Naast zijn officiële verplichtingen brengt Prins Willem-Alexander vele werkbezoeken aan overheidsinstellingen, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. De Prins oriënteert zich verder op het binnenlands bestuur en justitie en op het functioneren van politiek Den Haag. Ook stelt hij zich op de hoogte van het werk van brandweer en politie.

Behalve overheidsinstellingen bezoekt de Prins ook vele maatschappelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld de vereniging VNO-NCW en de Federatie van Nederlandse Vakbewegingen (FNV). In 1997 volgde de Prins een introductieprogramma bij het Nederlandse bedrijfsleven. In 1987, 1992, 1995, 1996 en 1997 bracht Prins Willem-Alexander werkbezoeken aan de overzeese rijksdelen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Antillen en Aruba. Met Prins Claus maakte de Prins studiereizen naar India (1991), Indonesië (1993) en Tanzania (1995).

Waterbeheer
Een gebied dat de bijzondere aandacht heeft van Prins Willem-Alexander, is het waterbeheer. De Prins bezoekt internationale congressen en symposia op dit terrein en treedt ook zelf op als spreker tijdens deze bijeenkomsten. Eind 1998 aanvaardde hij twee belangrijke functies op dit gebied. De Prins werd erelid van de World Commission on Water for the 21st Century en beschermheer van het Global Water Partnership.

De World Commission on Water for the 21st Century is een internationaal gezelschap van deskundigen op het gebied van waterbeheer, dat een lange-termijn-visie over het watergebruik in de wereld wil ontwikkelen. Deze Wereld Water Visie werd in maart 2000 in Den Haag gepresenteerd tijdens het Tweede Wereld Water Forum. De Prins was voorzitter van dit Forum.

Het Global Water Partnership is opgericht door de Wereldbank, de Verenigde Naties en het Zweedse Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking en tracht vanuit het oogpunt van integraal waterbeheer internationale milieu-afspraken te vertalen in concrete projecten en programma's. De activiteiten van de Prins van Oranje zijn in dit kader met name gericht op het waterbeheer in Oost-Europa.

Sport
Prins Willem-Alexander is een actief en passief sportliefhebber. De Prins is regelmatig toeschouwer bij belangrijke sportwedstrijden van de nationale ploegen. In 1994 verrichtte hij de officiële opening van de Wereldruiterspelen in Den Haag. Zelf beoefent de Prins sporten als tennis, hardlopen, skiën, zeilen, golf, bergbeklimmen, paardrijden, schaatsen en duiken. In 1986 schaatste de Prins de Friese Elfstedentocht en in 1992 liep hij de marathon van New York.

De Prins was tot 1998 beschermheer van het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. In die hoedanigheid volgde hij een groot deel van de Olympische Winterspelen in Lillehammer in 1994, van de Olympische Spelen in Atlanta in 1996 en van de Olympische Winterspelen in Nagano in 1998. Sinds februari 1998 is de Prins lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Prins heeft zitting in het Comité voor Olympische Solidariteit, een van de permanente organen van het IOC, dat zich onder meer bezig houdt met de promotie van de fundamentele principes van de Olympische Beweging, de ontwikkeling van de technische sportkennis en de ondersteuning van nationale Olympische Comités door middel van ontwikkeling- en marketingprogramma's.

Luchtvaart
Een grote interesse van Prins Willem-Alexander is de luchtvaart. In 1985 al behaalde de Prins het brevet Privévlieger tweede klasse en in 1987 behaalt hij het vliegbewijs B-3. In de zomervakantie van 1989 vloog de Prins als vrijwilliger voor de medische hulporganisatie African Medical Research and Education Foundation (AMREF) in Kenya en in 1991 vloog hij een maand voor de Kenya Wildlife Service. In 1989 behaalde de Prins de aantekening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om zware meermotorige vliegtuigen te mogen vliegen. Om deze standaard te kunnen handhaven vliegt de Prins met het regeringsvliegtuig PH-KBX en als gastvlieger met de Fokker 70 bij KLM City Hopper.

In 1995 betrok de Prins van Oranje het pand Noordeinde 66 te Den Haag, dat direct naast Paleis Noordeinde gelegen is. Hier is ook het secretariaat van de Prins gevestigd.

Bron: Rijksvoorlichtingdienst