Kerk en Godsdienst11 oktober 2001


Dr. Graafland ziet
in geref. traditie
veel obstakels

Van onze kerkredactie
GOUDA – In de gereformeerde traditie zitten veel obstakels die geruimd moeten worden om bij de Schrift zelf uit te kunnen komen. Dat stelt prof. dr. C. Graafland in een interview in deze krant naar aanleiding van zijn nieuwste boek ”Bijbels en daarom gereformeerd”, dat volgende week verschijnt.

De emeritus hoogleraar beschouwt zijn boek als een „persoonlijke leesoefening in de Schrift.” Daarbij zegt hij naar vernieuwing van de gereformeerde theologie te streven door haar bijbels te herijken. De gereformeerde orthodoxie in haar scholastieke vorm is gesloten en kent geen ontwikkeling, zo concludeert hij.

Dr. Graafland zegt staande te houden dat de belijdenissen de legitieme identiteit vormen van de reformatorische kerken en in die zin gezaghebbend en koersbepalend zijn. „Maar dat anderen de belijdenis zien als een exclusieve en normatieve toegang tot de Schrift, dat maak ik niet mee.”

In zijn boek vallen kritische woorden over de tweenaturenleer van Chalcedon en het zogenaamde abstracte godsbegrip van de gereformeerde orthodoxie uit de zeventiende en achttiende eeuw. Hij voert een pleidooi voor gebruikmaking van het onderzoek van de moderne bijbelwetenschappen, zij het dat deze volgens hem de Schrift als openbaring van God nooit mogen aantasten.

Dr. Graafland stelt in zijn jongste publicatie ook dat het mens-zijn van de Zoon van God te weinig tot zijn recht is gekomen in de gereformeerde orthodoxie. Het docetisme (ontkenning van de menselijkheid van God) waart volgens hem nog steeds onder orthodoxe gereformeerden rond.

verwijzing naar ander art.Zie ook pag. 25: ”Een leesoefening in de Schrift”.

Zie ook:
„Een leesoefening in de Schrift”