Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Verschil tussen dominees en kerken

  Ik geloof dat de dominees van de Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten enzovoort bekeerd zijn. Maar waarom denken ze dan over veel dingen heel verschillend? Ik twijfel dan wel eens. Zo weet je toch niet wat de goede leer is?

  Je vraag begrijp ik heel goed. De verschillen tussen dominees uit dezelfde reformatorische traditie zorgen voor twijfels bij veel kerkmensen. En bij veel mensen buiten de kerk! Zijn verschillen dan zo erg? Nee, niet in alle opzichten. De kerk van Christus is wereldwijd te vinden en bestaat uit zeer verschillende mensen uit zeer verschillende achtergronden. Daarom mogen er verschillen zijn. Maar de verschillen tussen de dominees uit de genoemde kerken zijn vaak zo onbelangrijk. Geloof me: voor 95 procent geloven en leren ze hetzelfde. De behoudende kerken uit de gereformeerde gezindte staan heel dicht bij elkaar. Wat ga je doen als je geen eenheid wilt vormen en toch veel op elkaar lijkt? Dan ga je de kleine verschillen benadrukken. Anders heb je geen recht om de ander op afstand te houden. Dit is trouwens niet iets van dominees, maar van alle kerkmensen.

  Weet je wat mooi zou zijn? Als predikanten en andere mensen uit verschillende kerken met elkaar gingen praten. Niet over de vraag: Wat is het eigene van onze kerken? Maar over de vraag: Wie is de Heere Jezus voor ons? Wat er dan gebeurt, is niet zo moeilijk te voorspellen. Omdat we dan over dezelfde Heere en Zaligmaker spreken, worden we heel klein in onszelf, heel mild tegenover een ander en zien we dat de verschillen veel kleiner zijn dan we dachten.

  En die goede leer dan? Die is er in al die kerken. Dat is de leer van de belijdenisgeschriften, die gegrond is op het getuigenis van profeten en apostelen, Oude en Nieuwe Testament dus. Vraag je daarom bij elke preek af: Komen de woorden van de dominee overeen met Gods Woord? Zo ja, dan moet ik eronder buigen. Ten slotte: bid veel voor onze predikanten en om vrede in onze kerken.

  Reacties (27)

  «  1  2 
  Jantine
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:332

  Hoe zou ik dat nou eens zeggen..

  Dat God recht heeft op ons leven. En daarom behoren we toe aan Christus..

  Nee ik heb het niet over alverzoening.

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Jantine
  redacteur schreef op dinsdag 6 oktober 2009 - 18:45

  Hoe zou ik dat nou eens zeggen..

  Dat God recht heeft op ons leven. En daarom behoren we toe aan Christus..

  Nee ik heb het niet over alverzoening.


  ik kan het verband eigenlijk niet vinden, omdat God recht heeft op ons leven behoren we toe aan Christus, dat snap ik niet, hoe zie jij dat?

  Jantine
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:332

   

  OranjeBarret
  verslaggever schreef op dinsdag 6 oktober 2009 - 20:34

   

  Jantine
  redacteur schreef op dinsdag 6 oktober 2009 - 18:45

  Hoe zou ik dat nou eens zeggen..

  Dat God recht heeft op ons leven. En daarom behoren we toe aan Christus..

  Nee ik heb het niet over alverzoening.


  ik kan het verband eigenlijk niet vinden, omdat God recht heeft op ons leven behoren we toe aan Christus, dat snap ik niet, hoe zie jij dat?

  Misschien dat ik beter kan zeggen dat wij het eigendom van God zijn. en dat daarom God recht op ons leven heeft, zodat wij voor Hem leven. En dan dus toebehoren aan Christus.
   

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Jantine
  redacteur schreef op dinsdag 6 oktober 2009 - 21:06

   

  OranjeBarret
  verslaggever schreef op dinsdag 6 oktober 2009 - 20:34

   

  Jantine
  redacteur schreef op dinsdag 6 oktober 2009 - 18:45

  Hoe zou ik dat nou eens zeggen..

  Dat God recht heeft op ons leven. En daarom behoren we toe aan Christus..

  Nee ik heb het niet over alverzoening.


  ik kan het verband eigenlijk niet vinden, omdat God recht heeft op ons leven behoren we toe aan Christus, dat snap ik niet, hoe zie jij dat?

  Misschien dat ik beter kan zeggen dat wij het eigendom van God zijn. en dat daarom God recht op ons leven heeft, zodat wij voor Hem leven. En dan dus toebehoren aan Christus.
   


   

  bedoel je daarmee dat wij bekeert zijn, en dus toebehoren aan Christus?

  Jantine
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:332

  Wij moeten allemaal bekeerd zijn, dat is de opdracht!

  Dus als wij bekeerd zijn, dan behoren wij toe aan Christus

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

  Jantine
  redacteur schreef op woensdag 7 oktober 2009 - 18:51

  Wij moeten allemaal bekeerd zijn, dat is de opdracht!

  Dus als wij bekeerd zijn, dan behoren wij toe aan Christus


   

  je hebt helemaal gelijk dat wij ons moeten bekeren dat is inderdaad de opdracht, en als wij bekeerd zijn behoren wij toe aan Christus

  Maar dat is juist nu het punt waarom er zoveel verschillende kerken zijn, want de ene kerk leert de vrije wil en de andere kerk leert de uitverkiezing, en soms denk je dan weleens wat is nu de waarheid. Voor mij staat dit vast, God heeft een uitverkoren Kerk uitverkoren van eeuwigheid aan, en dit is op de Bijbel gegrond!

  Jantine
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:332

  God heeft inderdaad een uitverkoren Volk.. Maar wat doen wij met dit gegeven? Gaan we blijven wachten? Wachten tot God ons eens 'verteld' dat wij uitverkoren zijn?

  Of gaan we opzoek naar deze God? Zoeken we Hem dag en nacht, en blijven we zonder ophouden bidden?

  Ik denk dat dat de kern van de verschil is.

  Voor mij staat vast dat wie Hem oprecht zoekt Hem ook zal vinden! En daarop mogen en moeten we vertrouwen op de belofte die Hij gegeven heeft: Zoekt en gij Zult! vinden! Klopt en U zal opengedaan worden! Dat vind ik het wonderlijkste dat we niet perfect hoeven te zijn om bij God te komen.. Nee juist met onze zonden en ongerechtigheden, mogen we tot Zijn troon naderen! Bij Hem alles achterlaten, en dat elke dag weer..

  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Jantine
  redacteur schreef op woensdag 7 oktober 2009 - 20:17

  God heeft inderdaad een uitverkoren Volk.. Maar wat doen wij met dit gegeven? Gaan we blijven wachten? Wachten tot God ons eens 'verteld' dat wij uitverkoren zijn?

  Of gaan we opzoek naar deze God? Zoeken we Hem dag en nacht, en blijven we zonder ophouden bidden?

  Ik denk dat dat de kern van de verschil is.

  Voor mij staat vast dat wie Hem oprecht zoekt Hem ook zal vinden! En daarop mogen en moeten we vertrouwen op de belofte die Hij gegeven heeft: Zoekt en gij Zult! vinden! Klopt en U zal opengedaan worden! Dat vind ik het wonderlijkste dat we niet perfect hoeven te zijn om bij God te komen.. Nee juist met onze zonden en ongerechtigheden, mogen we tot Zijn troon naderen! Bij Hem alles achterlaten, en dat elke dag weer..


   

  Wat wij doen moeten met dit gegeven moeten doen, ja, ook in vorige reacties is dat al aan de orde gekomen, wat is Gods boodschap, Bekeert u! Maar omdat God alleen maar een mens kan bekeren, moeten wij helemaal niet afwachten, nee God wil er om gevraagd en gebeden worden! Maar toch zal de Heere ons niet om onze gebeden ons bekeren, nee. Het is niet om het gebed maar op het gebed. Om Jezus wil alleen.

  En toch zal het rechtvaardig zijn als wij voor eeuwig verloren zullen gaan. waarom? Omdat wij van God afgevallen zijn, wij hebben gezondigt en wij derven de heerlijkheid Gods, iedere dag weer.....aangrijpend. In het paradijs konden we nog beantwoorden aan het doel waarop God ons gemaakt heeft, namelijk om Hem te loven, nu kunnen wij dat niet meer in der waarheid, wij zijn van nature geen kinderen Gods maar kinderen van de duivel, en toch zegt de Heere Bekeert u! Daarom moeten wij smeken tot God om genade, niet zelf gegrepen maar eerlijk vanuit Gods hand ontvangen! niets uit ons kan erbij!

  Prophet
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  Wat ik meestal meekrijg van een kerk is dat ze geloven de waarheid te vertellen. (zonder dat het waar is, of gelooft wordt waar te zijn, is er niet veel aan zou ik denken) ook al is het 95% overeenstemmend(binnen een kerksoort , er zijn duizenden verschillende religies die wel meer dan 5% verschillen) Uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel de ideeen verschillen tussen hetzelfde geloof. Want als er onenigheid bestaat over 5% , wat is de waarde van de overige 95% dan als er al onenigheid bestaat over IETS. Mijn punt uiteindelijk , misschien al duidelijk, hoe kun je claimen de waarheid te verkondigen als er onenigheid bestaat BINNEN in een kerk. Als de ideeen over god , al 2000 jaar oud(christelijke god) , steeds veranderen. Veranderd de waarheid per generatie? betekend dit dat er uiteindelijk nooit ultieme waarheid gepreekt wordt maar gewoon het idee wat mensen hebben over de geschriften. En het antwoord 'dit past het meest bij me ' of 'dit vindt ik de waarheid' is natuurlijk absoluut geen antwoord. Ik wil ook wel dingen, maar dat maakt het niet WAARHEID. bedankt.
  Prophet
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  Jammer dat er niet wordt gereageerd. Post is nu al 3 weken oud. Niet erg actief dit of?
  OranjeBarret
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:950

   

  Prophet
  bezorger schreef op woensdag 18 november 2009 - 19:05

  Wat ik meestal meekrijg van een kerk is dat ze geloven de waarheid te vertellen. (zonder dat het waar is, of gelooft wordt waar te zijn, is er niet veel aan zou ik denken) ook al is het 95% overeenstemmend(binnen een kerksoort , er zijn duizenden verschillende religies die wel meer dan 5% verschillen) Uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel de ideeen verschillen tussen hetzelfde geloof. Want als er onenigheid bestaat over 5% , wat is de waarde van de overige 95% dan als er al onenigheid bestaat over IETS. Mijn punt uiteindelijk , misschien al duidelijk, hoe kun je claimen de waarheid te verkondigen als er onenigheid bestaat BINNEN in een kerk. Als de ideeen over god , al 2000 jaar oud(christelijke god) , steeds veranderen. Veranderd de waarheid per generatie? betekend dit dat er uiteindelijk nooit ultieme waarheid gepreekt wordt maar gewoon het idee wat mensen hebben over de geschriften. En het antwoord 'dit past het meest bij me ' of 'dit vindt ik de waarheid' is natuurlijk absoluut geen antwoord. Ik wil ook wel dingen, maar dat maakt het niet WAARHEID. bedankt.


   

  hoe kun je weten of er binnen een kerkverband de wwaarheid wordt gepredikt? jij zegt er nog achteraan als er onenigheid is. Laat ik er het bij houden hoe kun je het weten dat de waarheid verkondigt wordt binnen een kerkverband?

  1. Waar het Woord (dus de Bijbel) recht verkondigt wordt, dus dat de Bijbel op een Schriftuurlijke wijze verkondigt wordt.

  2. Waar de sacramenten goed gebruikt worden

  3. Waar de kerkelijke tucht gehandhaaft wordt.

  Dat zijn drie kenmerken van de ware kerk.

  Prophet
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  OranjeBarret: je reageert alleen op 1 stuk van wat ik zeg, halverwege een zin. Je reactie zegt alleen maar dat de waarheid gelijk staat aan de bijbel , in essentie. het Woord(de bijbel) staat zo gigantisch open voor interpretatie. Als alles LETTERLIJK gelezen wordt , beweer je dus ook dat de aarde maar 6000 jaar oud is? Dat er pratende slangen bestonden? en dat we niet zijn ge-evolueerd? zo ja, dan heb je wel heel bijzonder bewijs nodig om dat aannemelijk te maken. Hoe verklaar je alle inzichten in wetenschap, die haaks staan tegen wat de bijbel zegt. Dus, waar jij het antwoord geeft: als je waarheid wil, volg je de bijbel. Zeg ik, hoe verklaar je dat geloof dienst veranderd , als de waarheid/bijbel al 2000 jaar hetzelfde is. (in grote vorm, het is sowieso vandaag de dag een vertaling van een vertaling van een vertaling) Daar bovenop, verschillen dus kennelijk ook de ideeen over de waarheid/god/etc. binnen in een kerk. Met zo veel verschillende verhalen, hoe kun je dan nog claimen dat het de waarheid is.
  «  1  2