Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  CHECK: Schiep God het heelal met een oerknal?

  APELDOORN - Sommige mensen proberen de oerknal te combineren met de scheppingsgeschiedenis van Genesis 1. Maar ze lopen tegen onoplosbare problemen aan.

  Wat is ouder: De zon of de aarde?
  „De zon”, zegt de evolutionist. „Sommige sterren zijn wel 13,5 miljard jaar oud. Precies 4,56 miljard jaar geleden klontert gas in ons zonnestelsel samen en vormt de zon. Allerlei gloeiend puin cirkelt in banen rond de zon. Langzamerhand trekt dat samen in bollen, waardoor planeten -zoals de aarde- ontstaan.”

  „De aarde”, zegt een christen. „De eerste scheppingsdag schiep God het heelal en de aarde. God schiep het licht, voordat Hij zon en sterren schiep. Dat gebeurde pas op de vierde dag. Uit de scheppingsgeschiedenis blijkt dat God de zon en de sterren ten dienste van de aarde heeft geschapen.”

  Het sterrenstelsel.

  Het sterrenstelsel.

   

   

   

   

  Wanneer verscheen de eerste mens op aarde?
  Volgens een evolutionist is de aarde miljarden jaren oud voor dat de eerste mens ontstaat uit een aapachtige. Maar dat is niet te combineren met Markus 10:6. De Heere Jezus zegt daar: „Vanaf het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt.”

  Als alles zolang heeft geduurd, is de schepping toch niet nodig geweest? Een evolutionist zegt: „Inderdaad.” Tijdens die miljoenen jaren was er tijd genoeg voor de ontwikkeling van leven en de vorming van aardlagen. De fossielen die daarin begraven liggen, zijn dus ook miljoenen jaren oud. De gesteentelagen bewijzen dat ingewikkelder dieren uit primitieve dieren zijn ontstaan. Ze zijn dus niet in één week door God geschapen.

  Maar uit Genesis 1 blijkt het tegendeel. Was de schepping wel volmaakt? Fossielen laten volgens een evolutionist zien dat de dood al jaren bestond, voordat Adam van de boom at. Ziekte, lijden en dood zijn dan geen gevolg van de zondeval, maar van een onvolmaakte schepping. Maar dat is volkomen in tegenspraak met Gods Woord: En God zag dat het goed was.

  Dit is het tweede deel in een serie over schepping en evolutie.

  Reacties (33)

  «  1  2  3 
  Polly
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

  De bijbel is geschreven door mensen. Dit was in een tijd dat de wetenschap niet bestond en mensen naar een verklaring zochten.

  De bijbel is eigenlijk het boek van het Joodse volk en Jezus was dus ook een Jood die het Joodse geloof wilde veranderen, niet een nieuw geloof beginnen. Dat hebben zijn volgelingen gedaan in Rome in ongeveer 180 jaar na zijn dood. Door de evangelien die geschreven zijn door mensen die de overleverings verhalen zijn gaan opschrijven.

  Het is toch heel vreemd dat mensen vandaag niet de evolutie als een feit aannemen terwijl je dit iedere dag om je heen kunt zien. Een geloof is een persoonlijke houdvast maar het is een "geloof" en geen "feit" vooral omdat er zoveel verschillende religies bestaan die ieder overtuigt zijn van de waarheid van hun geloof.

  Evolutie is wetenschap en de wetenschap wilt bewijzen hebben. Sommige facetten veranderen omdat men nu fossielen vindt of de biologie van cellen beter begrijpt. Genen, chromosomen die allemaal erfelijk zijn.

  In de tijd van Darwin bestonden deze wetenschappen nog niet en hij heeft na 5 jaar wereldreis ontdekt dat niets gelijk blijft en alles veranderd. De wetenschap heeft hem gelijk gegeven, door bewijzen.

  Toch jammer dat jonge mensen vandaag niet de wetenschap maar een boek geloven. Boeken die allemaal fictie zijn, dus ook de boeken van andere religies. Binnen het Christendom zijn er al splitsingen te zien. Tussen verschillende protestante kerken en daarnaast de katholieke kerk. Het is dus geloof en niet de bewezen waarheid.

  moderator
  Quote bericht

  Beste Polly, in reactie op jou stuk een paar punten:
   
  1. Evolutie is niet hetzelfde als wetenschap. Iemand als Isaäc Newton kon prima christen zijn en wetenschapper, Kepler, Kelvin en anderen trouwens ook. Wetenschap is niets anders dan dat je door gebruik te maken van een wetenschappelijke methode dingen onderzoekt. Pas sinds ongeveer 1830 zijn de miljoenen jaren en pas sinds 1850 is evolutie de wetenschap binnengeslopen als atheïstische tegenhanger van de bijbelse scheppingsgeschiedenis. Evolutionisme is een bepaalde manier van denken zonder rekening te willen houden met God en alles te willen verklaren vanuit het hier en nu, het zichtbare.
  2, De Bijbel is geen menselijk boek. Het is namelijk geïnspireerd door God Zelf, Die van Zichzelf getuigt dat Hij niet liegen kan. Dit is een geloofskwestie, dat geef ik gelijk toe, maar dat is het evolutionisme ook.
  3. Genetica en DNA noem je ook, maar weet je dat dat juist een argument is tegen evolutie? Het is onmogelijk dat ingewikkelder dieren ontstaan uit simpeler dieren, omdat er dan spontaan extra genetisch materiaal moet ontstaan om dat mogelijk te maken, zelf tot miljoenen basenparen in de goede volgorde! Dat is pas een wonder! Evolutionisten geloven dus ook in wonderen ;-)
  4. De wetenschap is er inmiddels achter dat Darwin's evolutietheorie hen voor grote moeilijkheden heeft geplaatst: Evolutie is genetisch niet mogelijk, missing links zijn er niet (van de rijtjes dieren op volgorde is niet bewezen dat ze van elkaar afstammen), dat gaf de onlangs overleden evolutionist Stephen J. Gould zelf toe! en van Darwins evolutiebomen bestaan inmiddels verschillende vormen: een voor uiterlijke eigenschappen, een voor stofwisseling, een voor getische eigenschappen, en noem maar op.
  5. Bovendien hangt er aan opgegraven fossielen geen kaartje met de ouderdom eraan. Die geven wetenschappers aan de hand van de ouderdom van gesteenten, die weer bepaald is door uit te gaan van de ouderdom van de fossielen die in een bepaalde gesteentelaag zitten. Dat is een cirkelredenering, en dat is zeker niet wetenschappelijk. De ouderdom van steenten wordt ook bepaald door radiometrische dateringen, maar daarvan is inmiddels duidelijk dat die aantoonbaar niet kloppen (zie RATE-onderzoek, 2005).
  6. Conclusie: evolutie is zeker geen feit, maar een theorie die gebaseerd is op het drijfzand van een geloof zonder God!

   Dit zegt Yord!
  muscleman
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:2

  Ik ben het er helemaal mee eens dat de mens - en de aarde - niet ouder dan 6000 - 10000 jaar is.

  Ook staat er idd in de bijbel dat de aarde eerder is geschapen (en de zon dus later) Maar over het onstaan van het heelal staats niks beschreven in de bijbel. Ik weet niet of jullie en degene die dit geschreven heeft enig idee heeft over hoe groot het heelal is? Maar dat is echt gigantisch. Ons zonnestelsel met de zon en alle bekende planeten is net zo klein (of zelfs kleiner nog) dan één zandkorrel van al het zand op aarde. En ik heb daarom zo mijn twijfels of het hele heelal wel 6000 jaar geleden is geschapen. Dat de aarde en onze zon en planeten zo oud is geloof ik, dat staat ook gewoon in bijbel. Maar zoals ik net al zei, stelt de grootte van ons zonnestelsel helemaal niks voor bij de grootte van het heelal, wat kan betekenen dat sommige andere delen van het heelal veel ouder zijn. Ik heb een artikel gelezen van een creationist die astronomie heeft gestudeerd, en die zegt dat het feitelijk is aangetoond dat er sterren zijn (op een gigantisch grote afstand) die veel ouder zijn dan onze aarde. Dus geen redenering of zoiets, maar echt een feit. Hij zegt o.a dat we het beste kunnen aannemen dat God gaandeweg de sterren en planeten heeft geschapen, en niet allemaal op hetzelfde moment.

  Het valt me altijd op dat veel christenen van wat behouderende kerken, zoals de gereformeerde gemeenten, sommige christelijk gereformeerden enz. altijd hetzelfde antwoord geven op de vraag hoe oud het heelal is. Ze zeggen: '6000 jaar, want dat staat in de bijbel.' En dan zeg ik: nee, dat staat niet in de bijbel. Ik wil dus eigenlijk aangeven dat we bijna niets over het ontstaan van het heelal kunnen zeggen, want we weten het niet. het staat niet in bijbel.

  «  1  2  3