Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Gaven van de Geest

  Ik ben reformatorisch opgevoed. Het rechtlijnige van deze stroming ben ik zeer gaan waarderen. Nu ik in Curaçao woon, vind ik hetzelfde rechtlijnige terug in pinksterachtige gemeentes. De leer van deze kerken is zeer Bijbels. Wat mijn aandacht heeft getrokken zijn de uitingen van de Heilige Geest, zoals we daarover lezen in 1 Korinthe 12. Waarom hoor ik geen profetieën en zie ik geen genezingen binnen de reformatorische kringen?

  Laat ik je eerst geruststellen, jonge vriend. Niet een hoofdstuk in de Bijbel is gevaarlijk om uit te leggen. Sommige hoofdstukken zijn wel moeilijk om uit te leggen (zie ook 2 Petr. 3:16). Over 1 Korinthe 12 is haast een bibliotheek vol boeken verschenen. In de lijn van de Reformatie is veel aandacht voor het meest bijzondere werk van de Heilige Geest. Dat is Christus verheerlijken in het hart van verloren zondaren (Joh. 16:14). De Geest is het Die opwekt uit de geestelijke doodstaat, geestelijk leven schenkt en geestelijke verlangens opwekt om met God verzoend te worden (Joh. 3:6, 6:63). De visie op de bijzondere Geestesgaven vinden we kernachtig samengevat in kanttekening 18 bij Markus 16:17. Mijn grote zorg over de pinksterkringen is dat het voornaamste werk van de Heilige Geest nauwelijks aandacht krijgt, ten gunste van allerlei bijzondere Geestesuitingen als gebedsgenezing, tongentaal en profetie. Helaas durf ik je daarom niet na te zeggen dat de leer in pinksterachtige gemeenten zeer Bijbels is. Genezingen op het gebed gebeuren nog! Alleen niet in genezingsdiensten. Het grijpt me altijd bijzonder aan als zulke diensten worden belegd. Alsof de Heilige Geest Zich zou laten binden aan een datum die de gebedsgenezer blijkbaar het beste uitkwam. God is toch soeverein? Nog altijd leert de Heilige Geest Zijn kinderen zuchten voor zieke geliefden en wil Hij soms een bijzondere gebedsverhoring schenken. Alleen komt dat niet in de krant te staan of in een magazine waarin vol trots genezingen worden opgesomd.

  Profetieën zijn er binnen reformatorische kring zelfs in overvloed. Je zou elke preek een profetie kunnen noemen. Profeteren betekent allereerst Gods Woord verkondigen. „Zo zegt de Heere…”, spraken de profeten telkens. Naar nieuwe profetieën over de toekomst verlangen Gods knechten niet. Alles staat al in de Bijbel, daar hoeft niets meer bij. Draagt dit Woord vrucht in ons leven?

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Stuur ’n mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (23)

  LoveJesus
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:25

   

  watjezegt
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 11:39

  hey ik wil wat dingen op een rijtje zetten. als je genezen bent of jouw gebed is verhoort, is het dan wel van de Heere. want de duivel is zo machtig. de duivel kan je ook een bekeerd 'gevoel' geven en je ook genezen enzovoort. terwijl je helemaal niet bekeerd ben. of je bent genezen maar niet door de Almachtige God maar door de machtige duivel. Almachtig en machtig. het zit zo dichtbij elkaar maar tog wir zo ver weg. want God laat heel veel dingen toe ook genezn van personen, het 'bekeren' van personen. maar het is niet allemaal echt. dus daarom als je genezen ben of bekeerd, bedenk dan is het wel van God. was het wel Zijn wil?? Als je bid zeg dan ook tegen God: U wil geschiede. want God doet alls op zijn tijd en wijze. en we hebben er niks mee te maken hoe God iets doet dus berust er in wat God doet. Al is het soms heel moeilijk. gr mij

  Hoi meid,
   

  Volgens mij heb jij niet zo heel veel verstand van de genezingsdiensten! Bijv Jan Zijlstra bid in de naam van Jezus, dit doen bijna alle genezingsbedienaars!! (er zijn idd heus wel een paar valse leraren) Maar als je dat doet kan de duivel jou niet beter maken, want je doet het in de naam van Jezus, en dan wijkt de duivel! God is daar aanwezig, want: 'waar 2 of 3 in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden.' In die diensten is er eerst een soort preek en dan gaan ze God aanbidden en prijzen. De Heilige Geest is dan ook aanwezig, en wil wonderen doen!

  Dus, dit wilde ik je meegeven! Groetjes!

  -xAK92x-
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:337

   

  LoveJesus
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 20:51

   

  watjezegt
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 11:39

  hey ik wil wat dingen op een rijtje zetten. als je genezen bent of jouw gebed is verhoort, is het dan wel van de Heere. want de duivel is zo machtig. de duivel kan je ook een bekeerd 'gevoel' geven en je ook genezen enzovoort. terwijl je helemaal niet bekeerd ben. of je bent genezen maar niet door de Almachtige God maar door de machtige duivel. Almachtig en machtig. het zit zo dichtbij elkaar maar tog wir zo ver weg. want God laat heel veel dingen toe ook genezn van personen, het 'bekeren' van personen. maar het is niet allemaal echt. dus daarom als je genezen ben of bekeerd, bedenk dan is het wel van God. was het wel Zijn wil?? Als je bid zeg dan ook tegen God: U wil geschiede. want God doet alls op zijn tijd en wijze. en we hebben er niks mee te maken hoe God iets doet dus berust er in wat God doet. Al is het soms heel moeilijk. gr mij

  Hoi meid,
   

  Volgens mij heb jij niet zo heel veel verstand van de genezingsdiensten! Bijv Jan Zijlstra bid in de naam van Jezus, dit doen bijna alle genezingsbedienaars!! (er zijn idd heus wel een paar valse leraren) Maar als je dat doet kan de duivel jou niet beter maken, want je doet het in de naam van Jezus, en dan wijkt de duivel! God is daar aanwezig, want: 'waar 2 of 3 in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden.' In die diensten is er eerst een soort preek en dan gaan ze God aanbidden en prijzen. De Heilige Geest is dan ook aanwezig, en wil wonderen doen!

  Dus, dit wilde ik je meegeven! Groetjes!

  Sorry, maar als mensen in de naam van Jezus bidden is dat geen garantie voor hun geloof dan wel goede bedoelingen. Het zal de duivel interesseren of je schermt met namen van de Heilige Drie-eenheid, de duivel is niet bang van mensen, of van heilige namen, hij is bang voor de Personen achter die namen en diegenen die door Hen bezield worden. Als je de Bijbel een beetje kent weet je de bijpassende tekst wel.

  Ik vind het wat cru om de genezingsdiensten zo te veroordelen als in dit antwoord gedaan wordt. Het is waar dat je God niet mag dwingen om in zo'n dienst te genezen, aan de andere kant vraagt God van ons dat wij Hem dwingend vragen, een gelegenheid om dat met meerderen te doen op een speciaal moment is zo fout nog niet. De grote fout van dit soort bijeenkomsten is meer dat het bijelkaar zijn van meerderen geen garantie of dwang moet betekenen voor het verkrijgen van wonderen, en dat lang niet alle organisatoren zo onschuldig zijn als Jan Zijlstra, die dan tenminste nog een min of meer christelijke boodschap probeert te verspreiden.

  Wat eerder gezegd werd dat als er geen duidelijk wonderlijke dingen gebeuren in een gemeente, dat je dan vragen moet gaan stellen bij het geloof daar aanwezig is absoluut fout. Mensen die een wonder willen, zien het bij elkaar zijn van een gemeente in vrijheid en rust vaak niet eens als een wonder, alsmede het feit dat er überhaupt nog gelovigen in die kerk zijn.

   No matter what, WE'LL KEEP ON ROCKING TILL WE DIE!!!!!!!!
  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

   

   

  Sorry, maar als mensen in de naam van Jezus bidden is dat geen garantie voor hun geloof dan wel goede bedoelingen. Het zal de duivel interesseren of je schermt met namen van de Heilige Drie-eenheid, de duivel is niet bang van mensen, of van heilige namen, hij is bang voor de Personen achter die namen en diegenen die door Hen bezield worden. Als je de Bijbel een beetje kent weet je de bijpassende tekst wel.

  Ik vind het wat cru om de genezingsdiensten zo te veroordelen als in dit antwoord gedaan wordt. Het is waar dat je God niet mag dwingen om in zo'n dienst te genezen, aan de andere kant vraagt God van ons dat wij Hem dwingend vragen, een gelegenheid om dat met meerderen te doen op een speciaal moment is zo fout nog niet. De grote fout van dit soort bijeenkomsten is meer dat het bijelkaar zijn van meerderen geen garantie of dwang moet betekenen voor het verkrijgen van wonderen, en dat lang niet alle organisatoren zo onschuldig zijn als Jan Zijlstra, die dan tenminste nog een min of meer christelijke boodschap probeert te verspreiden.

  Wat eerder gezegd werd dat als er geen duidelijk wonderlijke dingen gebeuren in een gemeente, dat je dan vragen moet gaan stellen bij het geloof daar aanwezig is absoluut fout. Mensen die een wonder willen, zien het bij elkaar zijn van een gemeente in vrijheid en rust vaak niet eens als een wonder, alsmede het feit dat er überhaupt nog gelovigen in die kerk zijn.

  Ik denk dat God zich niet LAAT dwingen, mensen kunnen doen wat ze willen, maar God stat er boven. Zodoende kan HIJ al jaren geleden besloten hebben om ene Zijlstra te roepen om in de naam van Zoon mensen te genezen... 
   

  aabbcc
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:106

   

  Music68
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 13:48

   (...)je moet het als patiënt ook geloven dat je genezen kunt worden.

  zou God het anders niet kunnen? zonder geloof van de mens?
   

   ...Veel van onze tekortkomingen vloeien voort uit ongebruikte capaciteiten...
  Kiki
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

   

  Music68
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 13:48

   

  ikisik
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 10:43

  Hoi, een iemand betekend niet dat Jan Zijlstra het doet tot eer van God. Tijdens zijn genezingsdiensten verschijnt hij op televisie, dit vind ik toch heel apart. Ook zijn er films gemaakt die zogenaamd over zijn dienst gingen, waarin ze mensen lieten lopen die niet konden lopen, terwijl dit in werkelijkheid niet gebeurt is. Hier heb ik erg mijn vraagtekens bij, groetjes


  Wat is er mis mee met een dienst die op televisie is?

  Jij zit toch ook achter het internet?

   

  Ik zou zeggen: Ga er eens naar toe. Ga eens een goed gesprek aan met ie Zijlstra.....of andere mensen. Dat iemand niet is genezen ligt niet aan Jan Zijlstra, maar aan God zelf. Zijlstra kan 100 bijzondere gaven hebben en een uitermate intieme band hebben met zijn Hemelse Vader, je moet het als patiënt ook geloven dat je genezen kunt worden.

   

  Het zou Gods eer te na zijn, als we in de Bijbel zouden lezen dat bijv. Petrus heel erg zijn best deed om in de Naam van God iemand te genezen en het gebeurt niet en dan zeggen: 'ja, dat ligt aan God, daar kan ik niets aan doen' Daarom moet je niet zeggen dat 'het aan God ligt',

  ook heb ik eens een stukje gezien uit een film van een gebedsgenezer. Hij stond te schreeuwen op dat podium, net zo lang totdat de patient ging geloven en het gebeurde. maar..... later zat ze weer met dezelfde ziekte. en dat, he, dat geloof ik gewoon niet. Dat is de duivel onder Gods toelating. Want God regeert ondanks dat wel! God heeft in de Bijbel nooit iemand genezen om daarna weer dezelfde ziekte/kwaal te geven. Daarom vind ik dat daar niets vanuit gaat. het strookt niet met de Bijbel. In de Bijbel lees ik nergens over het schreeuwen totdat iemand geneest, maar alleen over een enkel woord, bijv: Sta op en wandel. Daar gaat wat van uit. Dan valt de mens ertussenuit, dan krijgt God de eer.

   

  sus
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:66

   

  ikisik
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 10:43

  Hoi, een iemand betekend niet dat Jan Zijlstra het doet tot eer van God. Tijdens zijn genezingsdiensten verschijnt hij op televisie, dit vind ik toch heel apart. Ook zijn er films gemaakt die zogenaamd over zijn dienst gingen, waarin ze mensen lieten lopen die niet konden lopen, terwijl dit in werkelijkheid niet gebeurt is. Hier heb ik erg mijn vraagtekens bij, groetjes


  paulus in de bijbel liep ook overal en toen zijn er ook mensen geweest die zeiden dit komt van de duivel of niet gelooofden dat God dit deed

  ik vind een oordeel te veel

  maar

  God is een GOD van WONDEREN

  \XXXXXXXXXX

  Haaitje3
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:54

  Wat je van God niet gelooft, kun je ook niet van Hem ontvangen!!

  Music68
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2078

   

  Kiki
  schreef op woensdag 3 september 2008 - 15:26

   

  Music68
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 13:48

   

  ikisik
  bezorger schreef op dinsdag 2 september 2008 - 10:43

  Hoi, een iemand betekend niet dat Jan Zijlstra het doet tot eer van God. Tijdens zijn genezingsdiensten verschijnt hij op televisie, dit vind ik toch heel apart. Ook zijn er films gemaakt die zogenaamd over zijn dienst gingen, waarin ze mensen lieten lopen die niet konden lopen, terwijl dit in werkelijkheid niet gebeurt is. Hier heb ik erg mijn vraagtekens bij, groetjes


  Wat is er mis mee met een dienst die op televisie is?

  Jij zit toch ook achter het internet?

   

  Ik zou zeggen: Ga er eens naar toe. Ga eens een goed gesprek aan met ie Zijlstra.....of andere mensen. Dat iemand niet is genezen ligt niet aan Jan Zijlstra, maar aan God zelf. Zijlstra kan 100 bijzondere gaven hebben en een uitermate intieme band hebben met zijn Hemelse Vader, je moet het als patiënt ook geloven dat je genezen kunt worden.

   

  Het zou Gods eer te na zijn, als we in de Bijbel zouden lezen dat bijv. Petrus heel erg zijn best deed om in de Naam van God iemand te genezen en het gebeurt niet en dan zeggen: 'ja, dat ligt aan God, daar kan ik niets aan doen' Daarom moet je niet zeggen dat 'het aan God ligt',

  ook heb ik eens een stukje gezien uit een film van een gebedsgenezer. Hij stond te schreeuwen op dat podium, net zo lang totdat de patient ging geloven en het gebeurde. maar..... later zat ze weer met dezelfde ziekte. en dat, he, dat geloof ik gewoon niet. Dat is de duivel onder Gods toelating. Want God regeert ondanks dat wel! God heeft in de Bijbel nooit iemand genezen om daarna weer dezelfde ziekte/kwaal te geven. Daarom vind ik dat daar niets vanuit gaat. het strookt niet met de Bijbel. In de Bijbel lees ik nergens over het schreeuwen totdat iemand geneest, maar alleen over een enkel woord, bijv: Sta op en wandel. Daar gaat wat van uit. Dan valt de mens ertussenuit, dan krijgt God de eer.

   


  Heb ik ook gezien op GODCHANNEL (via de sateliet)

   

  Ik weet ook niet wat ik met die getatoeerde voorganger moet.

  Ik krijg via TRIN nog wel eens het één en ander van hem te lezen.

  «  1  2