Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Zonde tegen de Heilige Geest

  In de Bijbel staat dat als je een gebod overtreden hebt, je alle geboden hebt overtreden. Maar als je gezondigd heb tegen de Heilige Geest, kun je niet meer bekeerd worden. Kunt u mij daar meer over uitleggen?

  De teksten in de Bijbel over de onvergeeflijke zonde (bv. Marcus 3:28-29, Hebreeën 6:4-6, 10:26-27 en 1 Johannes 5:16) zijn lievelingsteksten voor de duivel. Hij heeft er zijn persoonlijke missie van gemaakt om mensen moedeloos te maken. Zeker als je misschien onder een preek een sprankje hoop hebt gekregen, gaat bidden en God zoeken, wordt de satan actief. Hij dropt dan graag de woorden „zonde tegen de Heilige Geest” in je gedachten. En maar al te vaak heeft hij succes.

  De Bijbel roept ons op om nuchter te zijn en te waken tegen de duivel (1 Petrus 5:8). Dat betekent ook dat je je niet door je angst laat meevoeren. Sombere gevoelens zijn een effectief voertuig voor de satan. Onderzoek biddend wat de Heere bedoelt met zonden tegen de Heilige Geest.

  In Marcus 3:28-29 staat: „Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen waarmee zij ook maar gelasterd zullen hebben; maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.”

  Het gaat hier over de Farizeeën. Ze kenden de Bijbel. Ze zagen hoe Jezus zieken genas en duivelen uitwierp. Ze waren er diep in hun hart van overtuigd dat deze Jezus de Messias was. Maar welbewust voedden ze hun haat. Probeerden ze Zijn werk brutaal verdacht te maken. Besloten ze Hem te doden. Bij de zonde tegen de Heilige Geest gaat om een zeer bewuste miskenning en tegenwerking van Gods werk, zo bruut, dat het hier duivelswerk wordt genoemd. De farizeeën zeiden: „Hij heeft Beëlzebul”, en: „Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij demonen uit.”

  Eigenlijk begint voor degene die deze zonde gedaan heeft de hel al in dit leven. Het kenmerkende van de hel is dat er een ononderbroken lijn is van toenemende haat tegen God en voortschrijdende verharding. Iemand heeft eens geschreven dat de hel van binnenuit op slot zit. Hij bedoelde dit. Als je de deur van de hel open zou doen en je zou aan de verdoemden aanbieden verlost te worden op voorwaarde dat ze Jezus Christus zouden erkennen: ze zouden niet uit de hel weg willen. Zo is het met degenen die de onvergeeflijke zonde hebben gedaan. De enige beweging in hun leven is een toenemen in haat en afkeer tegen God. Wie bang is de zonde tegen de Heilige Geest te hebben gedaan, heeft deze per definitie niet gedaan!

  Als je hiermee loopt, ga er over in gesprek met iemand. Je zonden vormen geen belemmering om tot Christus te komen. Integendeel, Hij roept juist zondaren op om tot Hem te gaan. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was.

  S. D. Post

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (4)

  17--jarige
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:27

  Erg mooi stukje! Heel bemoedigend denk ik als je met de vraag worstelt of je deze zonde hebt gedaan. Wat een wonder dat het nu nog het heden der genade is, en wie je ook bent, je wordt geroepen om tot Christus te komen!

  Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen! (Joh. 6:37)

  dockie
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:148

  ook ik heb hier erg mee geworsteld.. Maar op een dag hield ik het gewoon niet meer uit en heb ik onze eigen dominee een mail gestuurd... Ik was zo ontzettend bang dat ik niet meer bekeerd kon worden dat het mn leven domineerde... Maar na een bemoedigende mail van onze dominee is het gelukkig weer anders...

   Alle goede dingen komen langzaam...
  jettuh
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:136

  heel mooi stukje!! vooral als je met zulke dingen worstelt!!! dan kun je hier een hoop bemoediging uit halen....

  Ik snapte eigenlijk nooit wat nou zonde tegen de Heilige Geest was... maar nu is het me wel duidelijker...

   

  AvdP
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:87

  Sommige dementeerden mensen die denken dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan.

  De zonder tegen de Heilige Geest is God voorgoed vaarwel zeggen... Vraagsteller ik durf je te vertellen dat jij deze zonden niet hebt gedaan. Dan ga je dus echt niet God zoeken! Ik wens je veel sterkte en praat/schrijf er met iemand over! Want wie schrijft die blijft! Gods genade toegewenst, AvdP

   ~Meer over het geloof? ~ Lees de Bijbel~ Bijbel en verdieping? ~ thebiblestories.web-log.nl ~