Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Heilige Vader, Heilige Zoon en Heilige Geest

  In Matth. 28:19 en 1 Joh. 5:7 worden de drie goddelijke Personen beschreven als: Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarom staat er alleen heilig voor de derde Persoon? Het zou toch ”Vader, Zoon en Geest” of ”Heilige Vader, Heilige Zoon en Heilige Geest” moeten zijn?

  Je vraag, beste vriend, is een teken dat je nauwkeurig je Bijbel leest. Daar ben ik blij om, want in onze gejaagde tijd lezen we de Bijbel zo vaak vlug, vlug. Dan hebben we nauwelijks tijd om na te denken wat we gelezen hebben; soms zijn we het binnen tien minuten al vergeten. Gods Woord is het juist waard om overdacht te worden.

  Ik wil je eerst op enkele Bijbelteksten wijzen. In Openb. 4:8 lees ik dat in de hemel dag en nacht wordt gezongen: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Dus ook God de Vader wordt de Heilige genoemd. De Heere Jezus aanbad Zijn Vader als heilige Vader (Joh. 17:11). Zelf werd Jezus al voor Zijn geboorte heilig genoemd (Luk. 1:35). Zelfs de duivelen wisten dat Hij de Heilige Gods was (Mark. 1:24). Ernstig klonk de aanklacht van Petrus tot het Joodse volk: Gij hebt den Heilige en Rechtvaardige gedood (Hand. 3:14).

  Toch moet er een reden zijn waarom juist de derde Persoon in de drie-eenheid heilig wordt genoemd. Over je vraag hebben onze vaderen ook nagedacht, je kunt dat lezen in bijvoorbeeld de catechismusverklaringen van Ursinus en de oudvaders. Voor een antwoord op je vraag wijzen ze op het bijzondere werk van de Heilige Geest. Je kunt dat ook lezen in zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Het bijzondere werk van de Heilige Geest is de heiligmaking, ofwel de toepassing van de zaligheid die Christus voor Zijn volk verdiend heeft. De catechismus heeft dit trouwens niet zelf bedacht, maar in de Bijbel gelezen. In 1 Petrus 1:2 wordt de uitverkiezing in het bijzonder het werk van de Vader genoemd, het storten van Zijn bloed het werk van de Zoon en de heiligmaking het werk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest Die het wonder van de wedergeboorte werkt (Joh. 3:6). Dan schenkt de Heilige Geest het ware, zaligmakende geloof, zodat er een band wordt gelegd tussen een rijke Christus en een verloren zondaar. Nu zie je ook hoe nodig je de Heilige Geest hebt! Zonder Geest is er geen geestelijk leven. Wat een wonder dat de Heilige Geest is uitgestort en dat Hij nog zondaren tot kinderen van God bekeren wil (Rom. 8:14). Smeek de Heere maar veel om dat werk van de Heilige Geest.

  Ds. J.M.D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (4)

  Jez
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:64

  Dat is een mooie uitleg! ik had het nog nooit zo gehoord, maar het is wel mooi!

  ALLxSTAR
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:294

   

  Jez
  bezorger schreef op maandag 14 juli 2008 - 13:19

  Dat is een mooie uitleg! ik had het nog nooit zo gehoord, maar het is wel mooi!


  Inderdaad

  hoihoi
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2992

  mooie uitleg!

  -xAK92x-
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:337

  Dan krijgt de Geest dus de indicatie "Heilig" vanwege zijn heiligmakende functie?

  Dat klinkt weliswaar aannemelijk, maar roept toch enige twijfels bij me op, de Heilige Geest is in onze kringen zo'n begrip dat ik het niet hetzelfde vind klinken als: de Geest die heilig maakt. Dat Heilig zegt expliciet iets over de Geest, en dan ben ik weer terug bij af.

  Persoonlijk heb ik altijd de verklaring gezocht in het feit dat God de Vader God de Heilige Geest geheiligd heeft tot zijn werk. In dat verband zou dat "Heilige" dus iets zeggen over de status van de Geest bij de Vader. Bij die verklaring rijst bij mij echter de vraag waarom de Vader dan niet de Heilige Vader wordt genoemd. Immers, hoe zou Hij kunnen heiligen als Hij niet heilig was? En de zoon, die is ook geheiligd door de Vader, waarom wordt Hij dan niet genoemd als de Heilige Zoon?

  Op dit moment zoek ik de verklaring in het punt dat er volgens de Bijbel vele geesten zijn, uitgaand van vele personen en dingen (de duivel, maar ook allerlei wereldse personen) (de geestelijke boosheden in de lucht) en dat de term Heilige voor Geest de Geest apart zet van de geesten. Die apartzetting slaat vervolgens weer terug op de heiliging door de Vader en op zijn speciale functie onder de goede en kwade geesten. Ik vind de verklaring startend vanuit dit laatste punt eerlijk gezegd de logischte aangrijping.

  Mijn mening over dit stuk is dus dat het verhelderend is en door de oproep tot smeking tot God een zekere evangeliserende / stichtende werking heeft, maar ook dat lang niet alles gezegd is.

   No matter what, WE'LL KEEP ON ROCKING TILL WE DIE!!!!!!!!