Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Na je belijdenis aan het heilig avondmaal

  Waarom word je na je belijdenis niet aan het heilig avondmaal verwacht? Dat is toch Bijbels? Met belijdenis doen vraag je toch toegang om aan te mogen? In de Bijbel staat in 1 Korinthe 11:33: „Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.” Die houding kom ik bij ons in de kerk niet tegen!

  Vanzelf is belijdenis doen meer dan het toegang vragen tot het heilig avondmaal. Met je jawoord verbind je jezelf plechtig aan de Heere en Zijn dienst, beloof je de Heere om altijd vast te houden aan de zuivere leer van Gods Woord en om godvruchtig te leven. Maar inderdaad, door je toe te laten tot de geloofsbelijdenis opent de kerkenraad ook de toegang tot het avondmaal. Je krijgt, zoals dat wel genoemd wordt, een kerkelijk recht.

  Toch bepaalt niet de kerk wie aan het avondmaal deelnemen. Het is immers een instelling van Christus. Voor wie? In het Avondmaalsformulier lezen we dat Christus „deze spijze alleen voor Zijn gelovigen verordineerd heeft.” Het komt er dus op aan of we een Goddelijk recht hebben.

  Worden we door Christus genodigd tot Zijn tafel? Hij nodigt hongerigen, dorstigen en vermoeiden door zonde en schuld (Matth. 5:6, Joh. 7:37, Matth. 11:28). Zonder schuldbeleving hongeren we niet naar Christus. Maar als de Heere Jezus persoonlijk waarde voor ons krijgt, zullen we tot Zijn gedachtenis het avondmaal mogen houden (Luk. 22:19).

  Lees 1 Korinthe 10-11 maar eens rustig door. Ernstig wijst Paulus in het begin van hoofdstuk 10 op de duizenden Israëlieten die geestelijke spijze aten, geestelijke drank dronken, maar toch verloren gingen. Het manna en het water in de woestijn waren tekenen van Christus. Wat een waarschuwend voorbeeld (1 Kor. 10:11)! Nu begrijpen we ook dat Paulus de gemeente oproept tot zelfbeproeving. Twee keer waarschuwt hij tegen onwaardig eten en drinken (11:27, 29). 1 Korinthe 11:33 is daarom niet bedoeld als bewijs dat iedereen aan het Avondmaal wordt verwacht. Paulus probeert met deze opdracht orde te scheppen in de avondmaalsviering in Korinthe.

  Wees blij dat er in je kerk niet de houding heerst dat alle belijdende leden aan het avondmaal worden verwacht. Hoe gemakkelijk wordt het heilig sacrament haast een automatisme, waarbij de diepe betekenis van het avondmaal nauwelijks meer wordt beseft. En tegelijkertijd, het is een ernstige zaak als je als belijdend lid niet kunt deelnemen aan het sacrament. Afblijven is ook een belijdenis! Die ernst van het sacrament geve je veel werk aan Gods genadetroon. Bij Hem is raad, bij Hem alleen.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (20)

  schooltas
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:1716

  Ik denk dat je Goddelijkrecht  MOET hebben....................en ook kinderen kunnen niet aan alleen als ze eg.................oprechtsgronden  bekeerd zijn.......... dan is bij dominee bekent of kerkraad................in Utreg gaan geen

  kinderen aan.helaas verdriet me....!!!!! als we naar ons zelf kijken kan nooit..

  onze gebedt moet zijn bekeer ons Nu vandaag niet alleen voor avondmaal..dagelijks

  Siska
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:163

  Goed antwoord!
  muisjuh
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:129

  Waarom zou je niet aan het Avondmaal gaan na je belijdenis? Bij je belijdenis heb je persoonlijk voor God gekozen. En dan laat je hem 'in de kou staan' terwijl Hij je roept?
  hoihoi
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2992

  goed stukje!!!!!!!!!!!!!!
  ike
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:39

  je doet belijdenis omdat je voor God kiest en als christen wil leven waarom dan niet aan het avondmaal? ik vind dat je dan wel aan het avondmaal mag.
  sommige-mensen-kun-je-niet-missen
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:77

  muisjuh
  stagiair schreef op maandag 16 juni 2008 - 15:32

  Waarom zou je niet aan het Avondmaal gaan na je belijdenis? Bij je belijdenis heb je persoonlijk voor God gekozen. En dan laat je hem 'in de kou staan' terwijl Hij je roept?

  inderdaad, wanneer je met je hart belijdenis hebt afgelegd, dan moet je wel aangaan... het is een oase in de woestijn het avondmaal, waar je als kind van de Heere kracht mag krijgen...
  ccvvrr
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:106

  ike
  bezorger schreef op maandag 16 juni 2008 - 16:53

  je doet belijdenis omdat je voor God kiest en als christen wil leven waarom dan niet aan het avondmaal? ik vind dat je dan wel aan het avondmaal mag.

  kies jij voor God of God voor jou? als je kiest om als christen te levn is toch geen grond om aan te gaan? ik denk dat God voor jou heeft moeten kiezen, en dat God met zijn Geest in je hart moet werken..natuurlijk haal ik hier de verantwoordelijkheid vande mens neit wet...ik ben soms zo bang dat dit echte geloof niet veel meer wordt gevonden...
   ...Veel van onze tekortkomingen vloeien voort uit ongebruikte capaciteiten...
  ookikreageer
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:41

  Iedereen zou aan het Heilig Avondmaal moeten aangaan die belijdenis heeft gedaan, daar is de belijdenis voor bedoeld. Tegenwoordig (trouwens al lange tijd) doen veel mensen belijdenis omdat dat erbij hoort en omdat je dan niet meer naar Cat. hoeft. Maar je hoeft helemaal nog niet op een bepaalde leeftijd belijdenis doen, je kan op den duur dan van Cath. af maar dat betekent niet automatisch belijdenis.

  Doe dit pas als je daar zelf aan toe bent en als je met je hart ja kunt zeggen!

  muisjuh
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:129

  ccvvrr
  stagiair schreef op maandag 16 juni 2008 - 18:22

  ike
  bezorger schreef op maandag 16 juni 2008 - 16:53

  je doet belijdenis omdat je voor God kiest en als christen wil leven waarom dan niet aan het avondmaal? ik vind dat je dan wel aan het avondmaal mag.

  kies jij voor God of God voor jou? als je kiest om als christen te levn is toch geen grond om aan te gaan? ik denk dat God voor jou heeft moeten kiezen, en dat God met zijn Geest in je hart moet werken..natuurlijk haal ik hier de verantwoordelijkheid vande mens neit wet...ik ben soms zo bang dat dit echte geloof niet veel meer wordt gevonden...

  Ik snap wat je bedoelt. God kiest voor ons, ja. Maar wij doen toch niet niks? Jij zegt toch ja bij de belijdenis? Dan zeg je 'ja' op Gods roep. Het initiatief komt van God uit, ja..maar wij kiezen toch wel om voor Hem te leven. Op een bepaald moment in je leven kom je toch voor de keuze te staan, of God te volgen of de wereld te volgen?
  mam
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:29

  Als er een waarachtige bekering heeft plaats gevonden, en dan bedoel ik ook het eerste stuk van onze belijdenis, de ellende, en je hebt mogen zien dat er een breuk is geslagen tussen de Heere en je hart, en er nog maar 1 gebedje overblijft: Is er dan nog een middel om de verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, en de Heere wil dan naar je omzien, dan is het groot als je aan mag gaan aan de Tafel des Verbonds!

  Dit gun ik jullie van ganser harte!!

  margroet
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2881

  helemaal mee eens!!! ik denk zelfs dat jongeren die het kawoord zeggen, diep in hun  hard nee zeggen!!
   B3VA is the best..
  Haaitje3
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:54

  De volgorde die in de catechismus wordt aangehouden, is niet altijd een vanzelfsprekende volgorde!

  In mei heb ik belijdenis gedaan... omdat God voor mij koos, toen ik nog kind was... Hij wilde mij. Hij wilde mijn Vader zijn! Toen ik belijdenis deed, koos ik voor God! En Hij verwachtte mij aan Zijn tafel!

  De hoge drempel die er in veel kerken ligt, ligt er in mijn gemeente niet. En ik denk dat het goed is zo. Gods tafel is niet hooggedrempeld.. Hijzelf lag ook aan... Zo wil Hij met Zijn kinderen aanliggen!

   

  Joskegirl
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

  Ik citeer:

  "Worden we door Christus genodigd tot Zijn tafel? Hij nodigt hongerigen, dorstigen en vermoeiden door zonde en schuld (Matth. 5:6, Joh. 7:37, Matth. 11:28). Zonder schuldbeleving hongeren we niet naar Christus. Maar als de Heere Jezus persoonlijk waarde voor ons krijgt, zullen we tot Zijn gedachtenis het avondmaal mogen houden (Luk. 22:19)."

  Ik ben het eens met dat het Heilig Avondmaal geen automatisme moet worden. Maar hier kan ik me niet in vinden. Schuldbeleving is geen voorwaarde om te hongeren naar Christus! Waar wordt in de Bijbel gesproken over schuldbeleving (en dan in het bijzonder als voorwaarde voor honger naar Christus)? Wat vrijer vertaald is schuldbeleving: schuldgevoel. Ik denk dat in deze uitspraak van ds. de Heer het gevaar schuilt dat mensen teveel op hun eigen gevoel afgaan. Heb ik wel een schuldgevoel - zou dan wel eens de grote vraag kunnen worden. Zoals gezegd, hier lees ik niets over in de Bijbel. Ik vind dit puur menselijke logica. De vraag is: heb ik Jezus Christus al aangenomen als mijn Verlosser en Zaligmaker? Dát is de grote vraag. Als het gaat om Avondmaalsgang speelt natuurlijk ook de vraag of je niet in grote zonde leeft, dit is echter iets anders dan één of andere 'schuldbeleving'.

  boon
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:10

  Wees blij dat er in je kerk niet de houding heerst dat alle belijdende leden aan het avondmaal worden verwacht. Aldus een citaat van Ds. de Heer. Wat jammer dat hij dat zegt. Zou Ds. de Heer dan zelfs mensen die belijdenis hebben gedaan willen weigeren aan het avondmaal, zou hij mensen willen verloren laten gaan die misschien met hart en ziel ja hebben gezegd op de belijdenisvragen. Staat hij in de plaats van God om te zeggen wie er aan het avondmaal moet gaan en wie niet. Wat een zegen is het als ieder belijdend lid met God aan zijn rechterhand aan het avondmaal mag deelnemen. Wat een arme gemeente als er weinig die belijdenis hebben gedaan aan gaan aan het avondmaal.
  lienepien
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:53

  boon
  bezorger schreef op dinsdag 17 juni 2008 - 13:14

  Wees blij dat er in je kerk niet de houding heerst dat alle belijdende leden aan het avondmaal worden verwacht. Aldus een citaat van Ds. de Heer. Wat jammer dat hij dat zegt. Zou Ds. de Heer dan zelfs mensen die belijdenis hebben gedaan willen weigeren aan het avondmaal, zou hij mensen willen verloren laten gaan die misschien met hart en ziel ja hebben gezegd op de belijdenisvragen. Staat hij in de plaats van God om te zeggen wie er aan het avondmaal moet gaan en wie niet. Wat een zegen is het als ieder belijdend lid met God aan zijn rechterhand aan het avondmaal mag deelnemen. Wat een arme gemeente als er weinig die belijdenis hebben gedaan aan gaan aan het avondmaal.


  Het is niet zo dat je belijdenis doet dat je ook aan het avondmaal mag. Aan het avondmaal wordt je niet door een dominee gebracht. Je moet een Goddeljk recht hebben wil je aan de avondsmaal tafel mogen komen. En de wachters bij de tafel kunnen mensen wel weigeren dat ze niet aan het avondmaal mogen. bv. als ze onder sensuur staan.  Het is niet van belijdenis en dan avondmaal. Bij sommige kerken is het wel zo. Ik geloof niet dat dat juist is. Wij hebben afgelopen zondag avondmaal gehad en er staat in het avondsmaalformulier nergens als je belijdenis gedaan hebt aan het avondmaal hoort te komen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   iemand die niets te doen heeft
  1  2  »