Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Zoeken naar antwoorden in de Bijbel

  Pas vertelde een zangeres in een EO-programma: „Als ik ergens mee zit, sla ik de Bijbel open, begin ik te lezen en vaak krijg ik dan antwoord op mijn vragen.” Maar als dit een verkeerd geloof is, waarom krijgt zo iemand dan antwoord? Of is haar geloof het echte en dat van ons niet?

  Heb je als reformatorisch christen het recht om te zeggen dat evangelische medechristenen een verkeerd geloof hebben? Nee. Dan maak je je schuldig aan godsdienstige hoogmoed (Fil. 2:3) en overtreed je het gebod van Christus: „Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” (Matth. 7:1). Gods kerk is gelukkig breder dan de gereformeerde gezindte. De ene christen krijgt een plaats in een reformatorische, de ander in een evangelische gemeente. Bovendien is het fundament van de evangelische en de reformatorische geloofsovertuiging hetzelfde: de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en het geloof in Gods Zoon als de enige Zaligmaker.

  Maar er zijn toch ook grote verschillen? Zeker. En die moeten we niet verbloemen. Net als jouw ouders maak ik me zorgen over de invloed van de evangelische beweging. De volgende punten laten zien dat je blij mag zijn met je eigen traditie en bezorgd over het evangelische denken:

  a) De reformatorische traditie heeft, in tegenstelling tot de evangelische beweging, belijdenisgeschriften die de Bijbelse boodschap evenwichtig en kernachtig samenvatten. Onze traditie heeft veel goede boeken waarin geestelijk leiding wordt gegeven. Pak liever een oudvader dan een EO-programma!

  b) Wie gereformeerd denkt, ziet de mens zoals die werkelijk is: verloren in zonde en geheel afhankelijk van Gods genade. Als je denkt dat je zelf kunt kiezen voor God, sta je je eigen geestelijke vrede in de weg. Want Gód werkt het geloof. Dat is Zijn eer!

  c) Wie reformatorisch denkt, zal zijn geestelijk voedsel vooral uit Gods Woord halen en beducht zijn voor zijn bedrieglijke gevoel. Daarom is het gevaarlijk als muziek en persoonlijke getuigenissen een grotere rol gaan spelen dan de verkondiging van het Woord. Door je godsdienstige gevoel te voeden, sta je open voor inbeelding. Daarom ben ik huiverig voor het verhaal van die zangeres. De Heere gebruikt zo’n bijzondere manier soms om ons te leiden, maar wij moeten vooral met verstand in Zijn Woord naar leiding zoeken. Door het voeden van je gevoel word je ook innerlijk gejaagd en zoek je naar nieuwe ervaringen. Maar het gaat niet om gevoel, maar om geloof. Het gaat om een vast vertrouwen, dat gevoelens van rust, liefde en geborgenheid met zich meebrengt. Wie dat kent, heeft het echte geloof, of hij nu reformatorisch of evangelisch heet.

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (1)

  schooltas
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:1716

  Denk dat die Zangers beetje missch gelijk heeft........antwoorden vinden op levensvragen..moet je toch ook eerst Bidden...........!! soms duurt op antwoorden

  wachten heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang hebben wij geduldt ? dacht niet