Yord herfst logo
Home      Zoeken      

„Samen bidden geeft een onderlinge band”

Biddag. Op veel plaatsen in Nederland gaan christenen komende woensdag twee keer naar de kerk. Zomaar op een doordeweekse dag. Leerlingen krijgen er zelfs vrij voor van school. Wat moeten jongeren met zo’n dag? Waar bidden ze om? Wat betekent het gebed persoonlijk voor hen? Arianne van ’t Hof (16) van de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen geeft haar mening.

„Een speciale dag om te bidden? Dat vind ik mooi. Ik vind het positief dat je dit met je gemeente doet. Iedereen staat dan bij hetzelfde stil. Ik heb wel eens van Chinese huisgemeenten gelezen dat zij gezamenlijk hardop bidden en daarbij op de knieën vallen. In onze gemeenten is dit niet gebruikelijk, maar toch vind ik het een mooi voorbeeld van hoe bidden samenbindend kan werken. Het valt me op dat veel mensen naar beneden kijken en God niet nodig denken te hebben. Het is nodig dat we naar boven kijken, juist ook op een biddag.

Op biddag moet je in het gebed vragen of er een goede oogst mag komen en of God al het werk zegent. Dus ook bijvoorbeeld het werk van onze leraren op school. Toch vind ik dat je de onderwerpen breder mag trekken. Je mag bidden voor mensen die problemen hebben of voor christenen die worden vervolgd. Op een biddag kun je in het gebed aan iedereen wel aandacht besteden; je hebt een hele dag de tijd.

Thuis doe ik aan persoonlijke bijbelstudie. Ik zit ook op een bijbelstudiegroep van school. Na schooltijd denken we met zo’n 25 leerlingen en een paar leraren na over de Bijbel. Soms doen we ook een kringgebed. Ik vind het mooi om te zien dat het samenkomen in zo’n groep nut heeft. We zien dat God werkt. Het is mooi als één persoon bidt namens de hele groep. Toch vind ik het ook bijzonder als ieder persoonlijk in de groep mag bidden. Het is dan iets gemeenschappelijks; iedereen is één in het bidden. Je hoort de ander voor jou bidden en jij kan voor die ander bidden. Dat geeft een band.

Bidden is voor mij praten met God. Tot Wie moet je anders heen gaan? Je kunt al je problemen bij Hem kwijt. Met een vriend praat je, maar af en toe zwijg je ook. Toch blijf je met elkaar in contact. Zo is het met bidden ook. Door bidden leer je ook de Bijbel beter begrijpen.

Het is goed om eerst te bidden en daarna de Bijbel te lezen. Je dwingt jezelf om door het bidden extra stil te staan bij dingen die je bezighouden. Het is heel belangrijk om elke dag stille tijd te houden. Dit geeft meer inzicht, moed en blijdschap.

Ik doe mee aan straatevangelisatie. Dan merk ik ook dat je door te bidden veel kracht krijgt. We bidden voor de juiste woorden, om iets uit te stralen, om jezelf te vergeten en vrijmoedig met de ander te spreken. Als je dan gelijk daarna een goed gesprek hebt met een ongelovige is dat voor mij een directe verhoring.”

Er zijn nog geen reacties geplaatst.