Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Geldzucht is de wortel van alle kwaad

  Hoe moet ik tegen beleggingen aankijken? Mag je bijvoorbeeld aandelen hebben en mag je beleggen in een bepaald fonds?

  De Bijbel geeft geen direct antwoord op de vraag of je mag beleggen. Daarmee is het mijns inziens een middelmatige zaak.

  De Bijbel geeft wel aanwijzingen over een paar dingen die met beleggen te maken hebben. Zo is de Bijbel helder over begeerte naar rijkdom. Bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 6:9 en 10: „Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te hunkeren, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.”

  Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dus als je gaat beleggen omdat je graag rijk wilt worden, moet je het niet doen. Onderstreep maar eens de belangrijkste woorden uit de bovenstaande tekst. Kijk ook naar andere Bijbelgedeelten, zoals Hebreeën 13:5.

  Voor veel bedrijven die naar de beurs gaan, worden de verwachtingen van de beleggers erg belangrijk. Dat is logisch, want de koers bepaalt de waarde van het bedrijf. De zorg voor het eigen personeel dreigt daaraan ondergeschikt te raken. Soms maakt een bedrijf grote winsten en worden er toch mensen ontslagen: om de beurskoers positief te beïnvloeden. De hele verkoop van ABN AMRO hing hiermee samen. De rijken, de beleggers, krijgen dan steeds meer vermogen; de zwakken moeten daaronder lijden.

  Dat lijkt me geen Bijbelse lijn (zie bijvoorbeeld 2 Korinthe 9:8 en 9). Als we geld over hebben zouden we dat juist kunnen gebruiken voor de zwakken in de samenleving. Besef dat een belegger formeel mede-eigenaar is van een bedrijf en dus medeverantwoordelijk.

  In de gelijkenis van de rentmeester leert de Heere Jezus ons dat we ons geld moeten besteden met het oog op onze eeuwige toekomst (Lukas 16:1-13). Calvijn zegt bij deze gelijkenis dat wij door milddadigheid gunst bij God moeten verwerven, die belooft dat Hij jegens de barmhartigen en welwillenden ook barmhartig zal zijn.

  Je begrijpt dat ik persoonlijk niet voor beleggen ben. Al snel heeft de begeerte naar geld ons te pakken. Die paar euro’s zijn onze zaligheid niet waard. Als je toch een fonds zoekt, moet je vraag niet zijn: waar krijg ik de meeste winst? Maar: waar wordt het Koninkrijk van God het meest door bevorderd?

  S. D. Post

  Lees meer in het dossier ff serieus

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (1)

  jaap-kaashoek
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:104

  grote belegers maken zich vaak alleen druk om hun eigen succes dan de belangen van de mensen in een bedrijf die daar werken voor hun eten. dit vind ik het gevaar van belegen de belegers krijgen hierdoor te veel macht wat ten koste gaat van het personeel. kijk maar naar die grote bedrijven de laatste tijd met al die reorganisaties en ontslagen. En dat alleen maar voor het geld? Ik vind dit soort praktijken gewoon niet kunnen tegenwoordig denkt iedereen alleen nog maar aan zichzelf en de rest zal je een worst wezen zolang jij maar goed kan leven. zo werkt het niet in deze wereld. ik zou het heel goed vinden dat er wetten komen die het beleggen veiliger maken op die manier van dat iedereen maar een bepaalt aantal aandelen in een bedrijf mag hebben (eigenaar uitgesloten) hiermee zal je een boel problemen minder hebben.

  Groeten: Jaap Kaashoek

   Wie heb ik in de hemel behalve U? Behalve U Verlang ik ook niets op aarde. psalm 73 vers 25