Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Twijfelen over belijdenis

  Ik heb mijn belijdeniscatechisatie bijna afgerond. Vanaf het allereerste moment dat ik hier aan ben begonnen, heb ik het gevoel helemaal geen belijdenis te kunnen doen. Week aan week is er nu al die strijd in me: wel of niet? Ja of nee? Enerzijds voel en ervaar ik steeds zo erg mijn tekortkomingen en zonden. Anderzijds, als ik het niet doe, loop ik dan niet weg van mijn verantwoordelijkheden? Ik bid wel: „Heere, wat wil Gij dat ik doen zal?” Maar ik heb tot nu toe geen antwoord en krijg dat misschien ook niet.

  Allereerst, in deze worsteling met levensvragen kan alleen de Heere antwoorden. Let op Hem. Als je het in deze zaak alleen van Hem verwacht, zal Hij antwoord geven. Misschien door je tijdens het lezen, luisteren, of tijdens een gesprek te wijzen op een Bijbelwoord. Of door rust en vrede te geven in je hart op de beslissing. Dus houd aan bij Hem. Laat je gebed zich vermenigvuldigen.

  Ik wil je naar aanleiding van je vraag op drie dingen wijzen. Onze zonden zijn geen verhindering om belijdenis te doen. Dat maakt de duivel je natuurlijk wijs. Hij wijst op de zonde en doet net alsof Christus iedereen wil ontvangen, behalve zondaren zoals jij. Maar zo is Christus niet! Lees het Evangelie. Hoeren en tollenaren waren welkom. De duivel zegt: Je zonden zijn een belemmering. De Heere Jezus zegt: Ik ben gekomen om zondaren te zoeken. De zonden moesten geen verhindering, maar juist een aansporing zijn om je leven aan Zijn voeten neer te leggen.

  Twee: geen belijdenis doen is ook een keus. Nee zeggen tegen de Heere is ja zeggen tegen de wereld. Nee zeggen tegen de Heere is aangeven dat je Hem (nog) niet nodig hebt. Nee zeggen tegen de Heere is het bloed van Christus onrein achten.

  Ten derde, je bidt: „Heere wat wilt Gij dat ik doen zal”, maar ik denk dat je het wel weet. God roept je door de prediking in de gemeente. En weet je wat Hem aangenaam is? Dat je tot Hem komt. (D.L. III-IV art. 8)

  Misschien wil je zelf ten diepste niet? Of kun je niet? Of durf je niet? Smeek of de Heere je wil trekken en je wil helpen. Dan zal het gemakkelijk gaan. „Want Ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.” (Jes. 41:13)

  S. D. Post

  Heb jij een vraag over geloof of relatie? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (14)

  hillegonda
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:1565

  sterkte hoowr

  lijkt me heewl moejlijk!!!!!

   sgat ik hou van je voor altijd!!!
  Dathen
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:9

  Het is niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid tegenover de Heere, maar ook een van verantwoordelijkheid tegenover de gemeente. Je doet immers belijdenis ten overstaan van de gemeente in een openbare dienst. Voor de reformatie had je het sacrament van het vormsel, de bisschop kwam dan om de gelovigen te vormen. Voor het vormsel mochten de "catechumen" het grootste deel van de kerkdienst niet bijwonen. In de oosters orthodoxe kerken zegt de priester nog in de dienst: "catechumen gaat heen". Pas na het vormsel mag je dan de volledige dienst bijwonen. Zo is het ook met de belijdenis, je wordt dan volwaardig en stemgerechtig lid van de gemeenschap van christenen. En naar hen heb je dus die verantwoordelijkheid. Je wordt dan volwaardig deel van het lichaam van Christus op aarde. En dat is een groot voorrecht.
  lienlees
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:184

  moeiljk sterkte hoor
  heli
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:115

  sterkte

  xxx

  R-and-W
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:9

  Persoonlijk vindt ik dat je pas belijdenis kan doen als je Christus kent, dat je mag weten dat Hij persoonlijk voor je zonden is gestorven. Wij leren o.a. met belijdeniscatechesatie het kort begrip. In vraag en antwoord 23 leer en belijdt je dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, om zijns Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is.
  Dit kan je pas zeggen als je Hem echt mag kennen! Een belijdenis waarin je alleen de leer beaamt is zo leeg. En daarom zoek Hem terwijl Hij te vinden is!

  Vraagsteller: Sterkte en vooral Gods zegen!

  Maar nu Heere wat verwacht ik? Mijn hoop die is op U!

  het-is-pijnlijk-om-te-merken-dat-van-wie-je-houd-een-ander-heeft
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:191

  ZEEr veel sterkte !!!!!!!!!!
   doe wel en zie niet om!!
  dockie
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:148

  moeilijk hoor... Ook ik worstel daarmee, ik wens je Gods zegen toe...

   Alle goede dingen komen langzaam...
  hoihoi
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2992

  het lijkt mij idd ok erg moeilijk!!!sterkte!!!

   

  hoihoi
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2992

  R-and-W
  bezorger schreef op maandag 17 maart 2008 - 18:49

  Persoonlijk vindt ik dat je pas belijdenis kan doen als je Christus kent, dat je mag weten dat Hij persoonlijk voor je zonden is gestorven. Wij leren o.a. met belijdeniscatechesatie het kort begrip. In vraag en antwoord 23 leer en belijdt je dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, om zijns Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is.
  Dit kan je pas zeggen als je Hem echt mag kennen! Een belijdenis waarin je alleen de leer beaamt is zo leeg. En daarom zoek Hem terwijl Hij te vinden is!

  Vraagsteller: Sterkte en vooral Gods zegen!

  Maar nu Heere wat verwacht ik? Mijn hoop die is op U!

   

  ja, dat is de ene kant, daarom moet je ook blijven bidden om bekering en genade. maar dat betekent niet dat als je niet bekeeert bent geen belijdenis mag doen, dan maak je (wat Dhr. post al zei) ook een keuze, dan wijs je eigenlijk God af, eigenlijk geef je Hem dus een schop.(met eerbied gesproken) daar doe je Hem ook onnoemelijk veel verdriet mee!!!

  dus dat is (naar mijn idee) geen goede oplossing!!!!!!!!!!!1

  Haaitje3
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:54

  Als je niet bekeerd bent, is belijdenis doen onzin. Want: waarom zou je overal 'ja' op zeggen: Op de waarheid van God, op de waarheid van de Bijbel.. kortom op alle dingen. Behalve op dát punt dat God ook jouw Vader is!!

  Dan is belijdenis doen toch niet nuttig?

  -Marleen-
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:156

  Haaitje3
  bezorger schreef op dinsdag 18 maart 2008 - 13:06

  Als je niet bekeerd bent, is belijdenis doen onzin. Want: waarom zou je overal 'ja' op zeggen: Op de waarheid van God, op de waarheid van de Bijbel.. kortom op alle dingen. Behalve op dát punt dat God ook jouw Vader is!!

  Dan is belijdenis doen toch niet nuttig?

  Ik snap je vraag. Maar ik weet het ook niet.. ik dacht altijd dat belijdenis grotendeels te maken had dat je bij die kerk wil blijven horen... en dat je belijdt dat God God is. Maar niet direct dat God jouw God is..
  voor mij was belijdenis iets vrijblijvends (ik heb nog geen belijdenis gedaan en ik volg het ook nog niet).

  En een nieuwe vraag...: Meneer Post zegt dat als je geen belijdenis doet, je Hem niet nodig denkt te hebben. Dat is toch ook wel zwart-wit?

   

  Marjootje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:49

  Hoi meisje,

  Ik begrijp wel dat je het moeilijk hebt. Je bent in tweestrijd of je Belijdenis zal doen of niet. Ik vind zelf dat je pas belijdenis kan doen als je ook echt gelooft. Anders heeft het toch geen zin om op al die vragen een antwoord te geven. Niet iedereen die belijdenis doet is bekeerd, maar het zou eigenlijk wel moeten. Als je niet gelooft, laat staan bekeerd bent kun je het eigenlijk toch ook niet echt serieus menen. Daar is toch geloof en bekering voor nodig. Ik zeg natuurlijk niet dat jij niet serieus bent. Je hebt het er moeilijk mee, je weet gewoon niet wat je moet doen. Je schrijft dat je, je tekortkomingen en zonden voelt. Dat snap ik en dat kan heel zwaar zijn. Je moet wel denken dat niemand volmaakt is. Iedereen doet zonden, maar het is wel belangrijk. Verder weet ik ook niet wat je het beste kunt doen. Ik denk dat bidden het beste helpt. Jezus leeft nog en Hij luistert graag naar je.

  Succes en groetjes van een meisje.

   Los je problemen zo geruisloos mogelijk op.
  R-and-W
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:9

  hoihoi
  verslaggever schreef op maandag 17 maart 2008 - 22:48

  R-and-W
  bezorger schreef op maandag 17 maart 2008 - 18:49

  Persoonlijk vindt ik dat je pas belijdenis kan doen als je Christus kent, dat je mag weten dat Hij persoonlijk voor je zonden is gestorven. Wij leren o.a. met belijdeniscatechesatie het kort begrip. In vraag en antwoord 23 leer en belijdt je dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, om zijns Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is.
  Dit kan je pas zeggen als je Hem echt mag kennen! Een belijdenis waarin je alleen de leer beaamt is zo leeg. En daarom zoek Hem terwijl Hij te vinden is!

  Vraagsteller: Sterkte en vooral Gods zegen!

  Maar nu Heere wat verwacht ik? Mijn hoop die is op U!

   

  ja, dat is de ene kant, daarom moet je ook blijven bidden om bekering en genade. maar dat betekent niet dat als je niet bekeeert bent geen belijdenis mag doen, dan maak je (wat Dhr. post al zei) ook een keuze, dan wijs je eigenlijk God af, eigenlijk geef je Hem dus een schop.(met eerbied gesproken) daar doe je Hem ook onnoemelijk veel verdriet mee!!!

  dus dat is (naar mijn idee) geen goede oplossing!!!!!!!!!!!1

  Ik denk dat je niet over oplossing moet spreken... Onbekeerd blijven dat is veel erger. Je kan wel zeggen ik ben niet bekeerd en wil ook God (eerbied gezegd) geen schop geven dus doe ik maar belijdenis. Van welk geloof dan als je dat niet bezit? Breng dan die nood bij Hem en bekeer je!!! God zegt niet voor niets: Bekeert u want waarom zou je sterven?? Elke zondag onder de predeking en elke keer zijn roepstem afwijzen... is dat niet veel erger?!
  janet
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:103

  als je belijdenis ga doen dan beloof je in de eerste plaats wel, dat je voor altijd aan de kerk blijft. Dat is bij categesatie veel anders. de belijdenis caegesatie is een veel groterdere stap. als je dus belijdenis ga doen, moet je wel zeker weten dat je aan de kerk blijft. je legt wel een eed af voor de Heere, als je, je belijdenis afleg. Sterkte er mee!