Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  ff serieus: Genadegaven

  Vraag
  Wat betekent voorwerpelijk/onderwerpelijk? Wat zijn genadegaven? Wat is: „Hij is alles en in allen”? Hoe moet je je „oefenen tot godzaligheid”? Vier vragen uit een hele serie.

  Antwoord
  Als je verkering hebt, houd je van je vriendin. Zij is het voorwerp van je liefde. Die liefde neemt je helemaal in beslag. Je bent zelf dus het onderwerp van de liefde. Als iemand je vraagt: „Wat vind je aantrekkelijk aan haar?” dan is dat bij wijze van spreken een voorwerpelijke vraag, een vraag over het voorwerp van je liefde. Als iemand je vraagt: „Wat doet die verkering met jou?” dan is dat een onderwerpelijke vraag.

  Zo heeft ook het geloof een voorwerp: Christus. Het geloof richt zich op Hem. En ook een onderwerp: de gelovige zondaar. Voorwerpelijke prediking is preken over Christus, onderwerpelijke prediking is preken over wat er in de gelovige gebeurt als die in Christus gelooft. Het mooie van de preken in de Bijbel is dat ze zowel voorwerpelijk als onderwerpelijk zijn: ze schilderen Christus voor ieder die het Evangelie hoort, en zeggen erbij wat er gebeurt als je in Hem gelooft.

  Wie in Christus gelooft, ontvangt namelijk rijke genadegaven. Dat zijn alle gaven die je uit genade om Christus’ wil krijgt: geestelijk leven, kennis van God en van jezelf, geloof, hoop, liefde, de vertroosting van de Heilige Geest, vergeving van zonden, heiligmaking enzovoort. Dit zijn de gaven die alle gelovigen ontvangen. Al die gaven komen bij Christus vandaan. Hij Zelf is het Leven, is Liefde. En Hij schenkt die gaven door Zijn Heilige Geest aan de Zijnen. Op die manier is Christus als het ware in hen aanwezig en toont Hij Zijn heerlijkheid. Gedurende het aardse leven is dit nog niet volkomen, maar straks in de eeuwigheid wel. Daarom kan Paulus zeggen dat Christus „alles en in allen is” (Kol. 3:11).

  Hiernaast spreekt de Bijbel over bijzondere genadegaven van de Heilige Geest, die niet alle gelovigen krijgen. Bijvoorbeeld de gave van de profetie. Die gave is altijd, maar vaak heel bescheiden, ook in de reformatorische kerken voorgekomen. Of de gave van de gezondmaking: het krachtige gebed waardoor een zieke geestelijk en lichamelijk genezing ontvangt. Als dit gebeurt, laat de Heere Jezus Zijn heerlijkheid op een heel bijzondere manier zien, met de bedoeling dat de boodschap van het Evangelie met extra kracht tot ons komt.

  Wat is het nu jezelf te „oefenen tot godzaligheid” (1 Tim. 4:7)? Godzalig zijn is vol zijn van God. Hoe kom je daar? Door voortdurend te bedelen om Gods genadegaven. Want wie van genade leeft, krijgt veel van God en mag zo laten zien: „Ik ben niets, maar Christus is alles.”

  L. Snoek

  Lees meer in het dossier ff serieus.  

  Reacties (4)

  Marilou
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:531

  Goed antwoord!

  xxx my

  hvjOuuww
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:1059

  mooi stukje!
   ....love....
  ritLa
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:37

  snap er nix van
  lie
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:387

  Inderdaad heel mooi!