Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Bidden tot een alwetend God

  Waarom moet je bidden als God toch al weet wat er met je gaat gebeuren? Bijvoorbeeld: iemand is heel ziek. God weet of diegene gaat sterven of niet. Waarom moet je dan toch bidden?

  Wat is bidden? Aan de Heere vragen of Hij iets wil geven, zeg je misschien. Dus als je veel nodig hebt, bid je langer? Als het dringend nodig is, bid je ernstiger?

  Je voelt wel aan: hier gaat iets mis. In ons bidden gaat zo heel veel mis. Het is vaak wensenlijstje voor de Heere met punten waar ik zelf niet uitkom. Dat moet de Heere dan opknappen. Wat erg als ik zo bid.

  Wat is echt bidden? Het eren van de Heere! In een waar gebed erken ik dat God de Allerhoogste is, dat Hij alleen het waard is om gediend te worden. Lees maar eens rustig het Onze Vader en let goed op waar dit volmaakte gebed mee begint. Niet met mijn wensen, maar met Gods eer: Uw Naam worde geheiligd. (Lees ook Daniël 9:4, Nehemia 1:5.)

  Echt bidden is ook een belijdenis dat we niets verdienen. Een gebed zonder schuldbelijdenis is de Heere niet aangenaam. Dan hebben we eigenlijk recht op verhoring. Een echt gebed is een smeekgebed om genade, alleen om de verdienste van de Heere Jezus.

  Maar, zeg je nog steeds, de Heere weet toch of een zieke beter wordt? Let eens op Elia. Hij heeft gebeden voor een jongen die al gestorven was. Ja maar, Elia, u weet toch dat een dode niet tot leven komt? Dat is toch nooit eerder gebeurd? En toch bad Elia. Hij geloofde dat God een God is Die leven en dood in Zijn hand heeft.

  Waarom zou je bidden als je ziek bent? De Heere wil het. We lezen in Jakobus 5:15: „En het gebed des geloofs zal den zieke behouden en de Heere zal hem oprichten.” Zulke grote zaken wil de Heere dus doen op het gebed. Niet om het gebed, want we verdienen niets als we bidden. Maar in de weg van het gebed werkt de Heere wonderen. Alleen uit genade.

  Onze catechismus spreekt in zondag 45 zo eenvoudig de Bijbel na: „God wil Zijn genade en de Heilige Geest alleen geven aan hen die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.” God wil dus dat we bidden en danken. Bid zonder ophouden (1 Thes. 5:17).

  Ik hoop dat je nu met een andere vraag zit: Hoe leer ik ooit zo bidden? Dat wil de Heere nog aan je leren. Wie Hem need’rig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (4)

  MaaikeV
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:81

  Mooi antwoord!

  En daarbij: De Heere wil geven, maar Hij wil er wel om gebeden zijn!

  JannieHendrika
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:531

  Hele goeie vraag, zit ik ook wel eens mee!

  xxx my

  apie
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:236

  kbegrijp die vraag heel goed. kdenk dat da een kwestie van geloof is om tog steeds weer te bidden
   ikkuuh love die ene!!
  Haaitje3
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:54

  Het is Gods liefde die je elke keer weer aan Zijn voeten brengt!!