Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Hooglied moeilijk te vatten

  Ik was Hooglied 5:11 aan het lezen: „Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf.” ”Zijn” staat met een hoofdletter, dus wordt de Heere ermee bedoeld, maar niemand weet toch hoe de Heere eruit heeft gezien? Als ik dan aan het lezen ben, denk ik: waar lees ik het voor? Het is allemaal zo moeilijk te begrijpen.

  Het Hooglied is een moeilijk Bijbelboek. Het is namelijk een oud, oosters boek, dat je ook nog eens leest in een oude vertaling. Maar daarmee heb je meteen de sleutel om het Hooglied te leren begrijpen: kennis van de tijd waarin het geschreven werd en van de taal van de Statenvertaling. Het Hooglied is geschreven door een Israëliet, koning Salomo. Israëlieten drukten zich vaak uit in beelden. Soms in beelden die wij nooit gebruiken. „Zijn hoofd is van het fijnste goud.” Er wordt bedoeld: Goud is een prachtig glanzend edelmetaal van hoge waarde. Zo verrukkelijk mooi en kostbaar is voor de bruid het hoofd van haar bruidegom.

  Het Hooglied is eigenlijk een bundel liefdesliederen met een diepe geestelijke betekenis. Maar om die geestelijke betekenis te begrijpen, moet ik eerst de letterlijke betekenis begrijpen: de beschrijving van de liefde tussen Salomo en zijn bruid. In Hooglied 5 staat hoe aantrekkelijk het hele lichaam van Salomo is voor zijn bruid. Daar past zelfs de kleur van zijn haar bij: zwart als een raaf. Maar ook zijn lippen, zijn handen en zijn buik (vs. 13 en 14). Zo open spreekt de Bijbel over de zuivere liefde tussen een man en een vrouw!

  Daarnaast is het Hooglied vol van beeldspraak over de verhouding tussen God en het volk Israël. Of nieuwtestamentisch gezegd: over de liefde tussen Christus en Zijn kerk. De bruid zei van Salomo: „Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk” (vs. 16). Dat zegt elke gelovige ook van Christus: „Alles wat Hij is en doet, is zeer begerenswaardig, is ons hoogste verlangen waard!”

  En daarmee hebben we de diepste reden waarom het Hooglied vaak moeilijk is: als je Christus niet kent, begrijp je niet wat er over de liefde tussen Hem en de Zijnen geschreven wordt.

  Bid dat de Heilige Geest je verduisterde verstand verlicht en je gesloten hart opent voor Christus. Dan leer je het berouw van de bruid (het begin van Hooglied 5) begrijpen en dan vind je in de Heere Jezus een liefde die alle verstand te boven gaat.

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (4)

  Rosanne
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:10

  moeilijk
  muisj
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:42

  ik vin dat ook altijd moeilijk onze dominee heefter een keer over gepreekt maar tog blijft t moeiluk te begrijpen
  love4u2bhappy
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:180

  Heej... Het is best een moeilijk boek, maar ook een heel MOOI boek...! En ook over seks, spreekt de bijbel heel open... Daarom vind ik het ook jammer, dat mensen soms zo raar over seks doen... Zie het als iets moois en niet als iets vies/raars...! Liefs
  sjien
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:135

  Goed stuk Hooglied is egt mooi om te lezen! Zo...onbeschaamd ze zeggen egt van die dingen zo open tegen elkaar! kunne wij wat van leren!;) xxx