Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Schijngeloof of waar geloof

  Wat zijn de verschillen tussen schijngeloof en een waar geloof? Ik vraag mij wel eens af of ik echt geloof! Hoe weet je dat je het echte, zaligmakende geloof hebt, zonder dat je aan het eind bedrogen uitkomt?

  Jullie beseffen, beste vraagstellers, dat je alleen door een echt geloof behouden wordt. Alleen door een waar geloof krijg je deel aan Christus. En dat is onmisbaar op reis naar de eeuwigheid.

  De Heere Jezus heeft het verschil tussen schijngeloof en waar geloof uitgelegd in Zijn gelijkenissen. Denk maar aan het huis op het zand en de rots, aan de zaaier en aan de tien maagden. De dwaze maagden geloofden vast en zeker dat ze bij de bruidegom hoorden. Toch kwamen ze bedrogen uit, net als vele anderen, zegt Jezus (Matth. 7:22). Het is daarom belangrijk om het verschil tussen schijngeloof en waar geloof te weten. In onze belijdenisgeschriften vind je dat ook terug. Telkens lezen we over een ”waar” geloof, een ”oprecht” geloof, een ”levend” geloof (bijvoorbeeld Heid. Cat. zondag 7 en antw. 53; NGB, art 22; Dordtse Leerregels I,4). Helaas vergeten veel mensen dit verschil en menen dat het goed met hen zit, want, denken ze, we geloven toch?

  Hoe weet je nu dat je het echte geloof hebt? Kunnen mensen dat beslissen? Ik hoop dat je zegt: Nee, dat moet ik van de Heere weten. Hoe doet Hij dat? Door Zijn Woord! Wat zegt de Bijbel over het ware geloof? Als God het geloof schenkt -dat gebeurt in de wedergeboorte- dan ga je diep in je hart aanvaarden wat God in Zijn Woord zegt. Dan geloof je dat er een God is, Die waard is om gediend te worden. Dan ga je verlangen om naar Zijn wil en tot Zijn eer te leven. Dan geloof je ook dat je tegen die God hebt gezondigd, je gelooft dat je Gods wet hebt overtreden.

  Maar, zeg je, dat beseffen alle kerkmensen toch? Saul en Judas beleden ook dat ze gezondigd hadden! Inderdaad, maar wat misten zij? Liefde tot God. Daarom misten ze berouw (2 Kor. 7:10). Ze vluchtten niet als een arme, verloren zondaar tot God (Luk. 15:21 en 18:13). Het geloof zoekt de zaligheid in de Zaligmaker (Matth. 5:6, Joh. 6:68). Het geloof raakt er juist steeds dieper van overtuigd dat het buiten Jezus een verloren zaak is. Maar in Hem is een eeuwige volheid (Joh. 1:14).

  Leg je leven hier eens naast. Ken je dit geloof? Bedel er de Heere maar om, het is Zijn gave (Fil. 1:29). Daarom kun je het nog krijgen.

  Ds. J. M. D. de Heer

  Reacties (6)

  jean-1986
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:2

  hoi, ik heb me dat ook wel eens afgevraagd moet je eens dit boekje lezen daar staat een heel gedeelte over schijngeloof en echt geloof in P. Immens, De godvruchtige Avondmaalganger groetjes mij
  jaap
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Hallo, als tip zou ik je de "Toetssteen van ware en valse genade" kunnen aanbevelen. Dit boek beschrijft haarscherp de tegenstellingen tussen een tijdgeloof en een waar geloof en ook hoe je jezelf moet toetsen. Ik heb een aardig aantal kenmerken van het tijdgeloof uit dit boek op een rijtje gezet, hoewel de lijst nog niet helemaal compleet is. Als je je emailadres geeft, kan ik ze toesturen, hoewel het zelf lezen van het boek meer aan te bevelen is.
  Liselotte
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:44

  @ jaap: ist een lange lijst? Zet em anders even op yord, bij dit artikel. bvd!
  edld6642
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:39

  heej ???? ik ken zulke dingen/vragen ook wel hoor(en ik denk dat er nog heel wat meer mensen met zulke vragen op de wereld lopen) Waar je je ook aan kan "onderwerpen"? Hebt je de eerste liefde gehad en heb je waarlijk zonde kennis en een verlangen naar God? groetjes mij
  jaap
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Hallo Liselotte, de lijst is te lang, om in 1x erop te zetten. Als je je emailadres geeft, zal ik hem naar je toesturen.
  Vragensteller
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:6

  Hoi Jaap... Wil je hem ook naar mij mailen? vragensteller@yord.nl Thanx...!!! Liefs