Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff vergeving: Wat is vergeving?

  Wat is vergeven eigenlijk? Als een onbekeerde om vergeving bidt, dan wordt toch eigenlijk die ene grote vergiffenis van de wedergeboorte bedoeld? Als een bekeerde om vergeving bidt, dan gaat het toch om zijn dagelijkse zonden? Waarom dan om vergeving bidden, ze zijn toch eens en voor altijd vergeven? Of blijft de schuld bestaan als je vergeving krijgt?

  In Lukas 7 staat heel duidelijk wat vergeving inhoudt. Een vrouw die in zonde leeft, komt huilend aan Jezus’ voeten en Hij zegt tegen haar: „Uw zonden zijn u vergeven” (vers 48).

  Zonden zijn overtredingen van Gods wet. Het leven van die vrouw was vol overtredingen. Maar toen ze bij de Heere Jezus kwam, vergaf Hij haar die zonden. De letterlijke betekenis van het woord vergeven is: wegsturen of verwijderen. Vanaf dat moment waren de zonden die zij had gedaan, voorgoed en volkomen weg.

  Vergaf de Heere Jezus haar toen ook haar toekomstige zonden? Dat staat er niet. Dagelijks zou zij met de zonden die ze nog zou doen, naar Hem terug moeten (Johannes 13:10). Want zij bleef een zondig mens in een zondige wereld. Maar zij mocht er wel op vertrouwen dat Hij die zonden steeds zou vergeven (1 Johannes 1:8 - 2:2).

  In Lukas 7 komt ook het woord schuld voor (vers 42). Schuld is niet hetzelfde als zonde. Als ik geld van jou leen, heb ik schuld bij jou. Als ik dat geld erdoor jaag, heb ik ook een schuld die ik niet kan terugbetalen.

  Zo staan wij tegenover God. Hij heeft ons bijzonder veel geschonken: een kostbaar lichaam met gevoelens, verstand, de Bijbel, de prediking, familie en vrienden enzovoort. Maar wij maken al die gaven met onze zonden kapot. Wij kunnen die gaven nooit meer geheeld aan Hem teruggeven, terwijl Hij dat wel eist.

  Schuld betekent dus dat de verhouding tussen God en ons verbroken is. En die verbrokenheid zit zo diep dat wij moeten zeggen: we zijn in ongerechtigheid geboren, wij hebben erfzonde (Psalm 51:7).

  Wat is nu de vergeving der zonden? God neemt je erfzonde en alle zonden die je gedaan hebt weg en verklaart daarbij dat de verhouding hersteld is (Lukas 7:50). Dit is de rechtvaardiging.

  Wanneer vindt deze vergeving plaats? Zodra de Heilige Geest ons het geloof in Christus schenkt en dat geloof werkt Hij in de wedergeboorte (Johannes 3:5 en 16).

  Hoe maakt Hij ons die vergeving bekend? Door middel van Zijn Woord, in het hart gebracht door de Heilige Geest (Romeinen 10:17). Dan zijn je schuld en je schuldgevoel weg en heb je vrede bij God (Romeinen 5:1).

  L. Snoek

  Reacties (10)

  Haaitje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:29

  Is het dan ook zo dat, wanneer je bidt om vergeving, dat ze na dat bidden dan ook daadwerkelijk vergeven zijn? Liever geen reactie met; een waar gebed enz... Want je bidt niet 'zomaar' om vergeving..
  love4u2bhappy
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:180

  Ik vind het egt heel moeilijk: Ik voel soms egt dat God dicht bij mij is... maar soms doe ik zo iets stoms (waar ik soms ook nog eens van te voren had bed8, dat ik het eigenlijk niet moet doen), waarvan ik later egt supr baal... Dan denk ik: Zie nou wel: Ik ben zo hypocriet... Waarom zouden nou MIJN zonden vergeven zijn... maar dan denk ik: Ik vind het wel heel fijn, om naar de kerk te gaan enzo... Dus blijkbaar is toch de Heilige Geest in mij aan het werk...?!?!?!?!
  watjezegt
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:13

  hey alllemaal moet de Heere luisteren naar jouw gebed als jij bidt om vergeving moet Hij jou dan ook de zonde vergeven. ik denk dat Hij een vrije wil heeft. Hij doet wat Hij wil en niet wat jij wilt al wil je het nog zo graag Hij doet wat het beste voor jou is Hij legt op je schouders wat je kan dragen. En als je echt bidt (met je hart) dan zal Hij je gebed verhoren. maar op Zijn tijd. khoop dat iemand hier wat aan heeft
  Haaitje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:29

  God wil niets liever dan jouw/mijn bekering/vergeving van zonden. God is altijd vergevinsgezind! Hij wil altijd vergeven! Hij staat altijd klaar om te vergeven!! Dus niet: ik denk dat Hij een vrije wil heeft.. God is goed!! En dat houdt in dat iedereen (ongeacht wie je bent en wat je gedaan hebt) die bij de Heere komt en vraagt om vergeving... ook echt vergeving ontvangt! Waarom: denken we zo klein van God? Waarom: gaan we liever een discussie aan ipv vergeving zoeken... Waarom: is God zo lankmoedig!! >> Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze ALLEN tot bekering komen!! DÁÁROM!!!
  klara-de-koe
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:16

  elke zonde die wij doen is voor God een klap in het gezicht. God is niets tegenover ons verplicht. ook niet om de zonden te vergeven...
  Zusje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:40

  Gisteren hoorde ik nog iets treffends in de kerk. De dominee zei, als elke zonde een klap in het gezicht is van je liefste persoon op aarde (vriend(in), Vader, moeder) dan zondig je niet goedkoop meer, want dan doe je die persoon pijn! Hoe te meer zijn dan de zonde naar God toe, Hij die geen kwaad deed en ons lief had tot het einde. Daar moest ik weer aan denken toen ik het stukje las van klara de koe. Groetjes Ar
  mrsjh
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:14

  God zal denk ik niet ieders zonden vergeven die er om vraagt. Hij is daar vrij in. Als je echt wedergeboren wordt zal Hij dat wel doen maar als jij alleen bidt of je zonden vergeven mogen worden,... ik denk niet dat je dan kan zeggen dat je zonden ook vergeven zíjn!! het is niet zo dat als je je zonden belijdt dat God ze dan altijd vergeeft denk ik. je moet echt voelen dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, maar ga daar niet meteen vanuit als je je zonden beleden hebt.. ik vind dit best een moeilijk onderwerp..! kan iemand op mijn stukje reageren? mijn mailadres is: excursie@yord.nl tnx alvast!! groetjes
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  @mrsjh God wil wel iedereen vergeven die er om vraagt. 'Bid en u zal gegeven worden'! Je hoeft niet bang te zijn dat God je zonden niet wil vergeven. Hij heeft Zijn Zoon er voor over gehad! Wat moet God dan nog meer doen? Jezus bloed is genoeg voor al onze zonden. Als we om vergeving vragen wil God ons die geven, daar is Jezus voor gekomen!
  star
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:26

  *eens met Hanniballie en Haaitje* niet omdat God het ons verplicht is, maar Hij belooft toch vergeving van zonden! Dat blijkt uit de hele Bijbel: "Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden" "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van álle ongerechtigheid" (1Joh.1:7 en 9). "Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren, en het zal u geschieden" "Zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde." (Joh. 14 en 15) Belijd de zonden die tussen God en jou in staan en je zo bij Hem vandaan houden! Breek, in Zijn kracht, radicaal met de zonden! We mogen tot God gaan en vergeving vragen. Niet omdat wij het verdienen, heel zeker niet! Wij schieten iedere keer aan het doel van onze schepping voorbij, maar in de Naam van de Heere Jezus. Zijn bloed mogen, moeten we gebruiken als pleitgrond!
  Marjootje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:49

  Ik snap echt wel dat je het heel erg moeilijk vindt. Vergeving betekent dat je iemand zijn misdaden, ook wel genoemd, slechte daden vergeeft en wegdoet. Maar wat bedoelt de Heere Jezus met vergeving. God bedoelt dat je berouw moet krijgen van je zonde. God kan, wil en zal vergeven. Ook al hebben wij het niet verdiend, Hij vergeeft. Zelfs de grootste van de zondaren. Hij kijkt niet alleen naar je slechte daden die je in je leven gedaan hebt. Hij kijkt naar je berouw.

  Een meisje

   Los je problemen zo geruisloos mogelijk op.