Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Ontdekkend licht

  Ik heb een ontzettend moeilijke vraag, waar ik al vrij lang mee bezig ben om hier antwoord op te krijgen! Ik bid, ik geloof, ik ga naar de kerk, maar wat is nu precies het ontdekkend licht?

  Maandenlang voelde David dat het niet goed zat. Zijn geweten klaagde hem aan. En toch bedekte hij zijn zonde met Bathséba, hij beleed het niet aan de Heere. Wat had David nodig? Ontdekkend licht. David had nodig dat de Heere hem zijn zonde aanwees. Dat deed de Heere door Zijn knecht Nathan. Met de scherpe woorden „Gij zijt die man” wees de profeet de zonde van David aan. Toen werd Davids zonde ontdekt. Toen ging het deksel van de beerput van Davids zonde af. Toen zag de koning dat hij tegen God had gezondigd. Toen durfde hij zijn zonde niet langer te bedekken (Ps. 32:5).

  Dit ontdekkend licht hebben we allemaal nodig. We beseffen best dat we tekortschieten; ons geweten spreekt nog. Maar zonder ontdekkend licht zien we de ware aard van de zonde niet. We zijn er totaal blind voor! Saulus van Tarsen wist als Farizeeër uitstekend wat zonde was en toch wist hij er niets van. Hij kon met zijn verstand precies zeggen wat de wet vroeg. Maar nooit had hij door de wet gezien dat hij God beledigde en vertoornde (Rom. 7:9-10). Daarom kwam hij nooit als een verloren zondaar aan Gods voeten. Maar toen het ontdekkende licht op weg naar Damascus ging schijnen (Hand. 9:3-4) werd zijn zonde haarscherp aangewezen. Zo werd de keurige Saulus zondaar voor God. Ken je dit?

  Weet je wat nu het wonder is? Als de Heilige Geest dit ontdekkend licht in het hart laat schijnen, laat Hij het daar niet bij. De ontdekking van zonde baant de weg naar een andere ontdekking. Dat is de ontdekking van het Evangelie, de ontdekking van de zaligheid in de Heere Jezus.

  Om de Heere Jezus te kennen is ook ontdekkend licht nodig. Al lezen we op elke bladzijde van de Bijbel over de Zaligmaker, toch is Hij zo verborgen voor ons (1 Kor. 2:7, 10, 2 Kor. 3:3-4). Zonder het ontdekkende licht van de Heilige Geest kent niemand persoonlijk de Heere Jezus.

  Wat is het een wonder als Gods Geest in een verloren zondaar het licht van de verlossing laat opgaan en de Heere Jezus geopenbaard wordt (2 Kor. 4:6, Gal. 1:16). Die ontdekking vervult het hart met hartelijke liefde, grote blijdschap en een zalige vrede.

  Zul je veel bidden om het ontdekkend licht van zonde én genade?

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Reacties (2)

  inkie
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:365

  Pas op meisje, dat je je niet laat afschrikken door 'moeilijke woorden'. Je geloof moet niet dogmatisch zijn, dat de leer dogmatisch is, is tot daar aan toe. God is een God van liefde. Hij maakte het niet moeilijk om te geloven: Wie in Mij gelooft, heeft (!) het eeuwige leven. Dat leven begint hier al, tijdens je leven. En het zet zich voort, in de hemel, na je aardse leven. Geloof je dat . . . .?
  Rups
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:46

  he, ksnap de vraag niet helemaal?
   Zorgen moet je doen, niet maken