Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Ik bid, krijg rust, maar ben nog niet bekeerd

  Wat ik heel moeilijk vind, is dit. Ik ga naar de kerk, naar catechisatie, lees uit de Bijbel en bid elke dag. En ik kan God ook niet missen. Als ik problemen heb, dan bid ik tot God en dat geeft mij dan rust. Maar ik doe dit heel mijn leven al en nog steeds ben ik niet bekeerd. En dan waarschuwt de dominee elke zondag dat je bekeerd moet worden. Maar hoe dan? Doe ik dan iets verkeerds?

  Moeilijk ja. Je bidt, je krijgt rust, maar toch besef je dat dit geen ware bekering is. Maar, denk je, wat kan ik nog meer doen? Mag ik je een eerlijke vraag stellen: Vind je eigenlijk niet dat het tijd wordt dat de Heere je bekeert? (Luk. 15:29) Je hebt er al zo veel voor gedaan… Denken we niet diep in ons hart: Als de Heere nu net zo gewillig zou zijn als ik, dan…

  Weet je, beste vriendin, waarvan we bekeerd moeten worden? Van onze goede gedachten over onszelf. Zul je daar veel om bidden? Dat is bidden om ontdekkend licht, zo wordt wel eens gezegd. Diep in ons hart keren we namelijk Jesaja 65:2 om. Daar lezen we dat de Heere de ganse dag Zijn handen uitgebreid heeft. Echt, God roept ons de hele dag. Maar, wij spreken tegen, wij wandelen door op onze wegen, zo lees ik in Jesaja. En wij maar denken dat wij de hele dag onze handen uitbreiden tot de Heere en dat Hij niet wil horen! O, die verkeerde gedachten over onszelf en de Heere.

  Zwart op wit staat het in de Bijbel dat er niemand is die God zoekt (Rom. 3:11). Echt niemand zoekt uit zichzelf de Heere, al gaan we naar de kerk, de catechisatie, al lezen we trouw de Bijbel en bidden we elke dag. Ga door met die goede gewoonten. Maar in waarheid God zoeken is iets anders dan een optelsom van goede gewoonten. Daarvoor heb je een wonder nodig van hartvernieuwende genade.

  „Doe ik dan iets verkeerds?” vraag je. In de bekering laat God zien dat ik álles verkeerd heb gedaan. Dan raak je de goede gedachten over jezelf ineens kwijt. Dan zie je dat God roept, nodigt en waarschuwt, maar dat je liever de zonde vasthoudt. Dan wordt het eigen schuld dat je onbekeerd bent. Dan zie je dat je om eigen schuld verloren ligt. Heb je dit geleerd? Heb je als een onwaardige zondaar leren bedelen om genade (zie Heid. Cat. zondag 2-5)? Die genade kun je niet missen. Van harte toegewenst.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl.

  Reacties (18)

  Esther
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:30

  Mooi antwoord! met diezelfde vraag zit ik nl. ook nogal eens!maar kvind t best lastig om je zonden te belijden, want ik weet lang niet altijd goed concrete zonden te noemen.
  drz
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:16

  God heeft recht op ons, tkan niet dat wanneer je zo God zoekt je niet bekeerd wordt, dan ligt er dus iets aan jezelf. en ik vind ook dat mensen uit zich zelf God neit zoeken, maar als je dat dan toch doet, geeft God dat je hem zoekt, soort uitverkoren...dus niet afkappen als iemand dat zegt dat ie God zoekt.
  jantje10
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Je gaat naar de kerk, catechisatie, leest de bijbel & bidt en je zegt dat je God niet kan missen. (Cool!) Weet je wat zo mooi is aan het feit dat jij God niet missen kan? Dit zegt dat God veel voor jou betekent! Echt fijn voor je! Nu heb je het over dat je niet bekeerd ben... Wat versta jij onder bekeerd zijn? Als jij je leven aan de Here Jezus geeft, als jij gelooft dat hij voor onze zonden aan het kruis is gegaan, dat hij de dood overwon! En dit alles voor ONS! Wanneer je dat gelooft mag je, je veilig weten bij Hem. Jezus zegt zelf: 'Niemand komt tot de Vader dan door Mij."(lees Johannes 14:1-7) Vertrouw op Hem, neem Hem als Dè basis voor je leven(de Rots)! Leg je leven in Zijn hand, geef Hem jou leven, maak die ommekeer!Stel je vertrouwen op Hem! Hij staat al met uitgestrekte armen jou op te wachten!(lukas 15:20) Dat is pas echt cool! Leef voor Hem, Hij stierf voor jou! Ik wens je echt toe dat Jezus in jou leven bepalend mag zijn! God is goed!!!!!!!!!!!!!
  flappie
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:18

  @jantje10: hej zeg......nie ieder1 denkt dr zo makluk over or!! het moet wel van Gods kant komen or...je kan jezelf tog nie bekeerd wanen as je het nie bent??? ik geloof namelijk niet dat je as je nog maar gelooft in Jezus en dat hij voor ons gestorven is dat je dan bekeerd bent..ik geloof namelijk ook in een Jezus die voor zondaren aan het kruis gehangen heeft maar ik ben absoluut niet bekeerd. dus als jij dat meisje dit meegeeft weet ik zeker dat ze bedrogen uitkomt!! ik wil jou hierbij niet veroordelen maar ik kan er sowieso nie zo makluk over denken..! groetjes!
  ikkuhhhhhhhh
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:37

  who egt mooi!!ik vind dat egt moeilijk!!maar hoe voel je nu of je bekeert bent of nie??jij weet dat zo zekkr maar ik tweifel zo vaak!!
  Siska
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:163

  jantje10, Jij gelooft dus dat jij zelf die ommekeer kunt maken? Dan ben ik het niet met je eens! Het is niet alleen zeggen: 'Jezus, ik geloof in U', en je bent bekeerd. Alleen uit GENADE kun je een kind van God worden; er is niks van jezelf bij, helemaal niks, zelfs je bidden niet. Efeze 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.
  jantje10
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  @flappie:maar wat versta je dan onder bekeren? en waarom zal je bedrogen uitkomen als je in de liefde van Jezus Cristus gelooft.Juist Zijn liefde maakt zoveel dingen mogelijk! Fijn dat je gelooft wat Jezus voor ons gedaan heeft!Want zonder Hem ben je nergens. Ook ik heb Jezus leren kennen in mijn leven en dit betekent voor mij erg veel.Mijn hele leven geloof ik, ik ben met het Christelijk geloof opgevoed ect.Maar ik had eerst nooit die persoonlijke relatie met Jezus.En juist dat is zo belangrijk!Doordat ik mijn leven heb gegeven aan Jezus,ben ik zeg maar echt afhankelijk van Hem en daardoor wil ik leven naar Zijn wil.En weet je, elke dag faal ik.Dat doet Hem zoveel pijn, maar toch blijft Jezus mij trouw!Is dat niet super?!Hij gaat nooit bij mij weg,hoevaak ik ook bij Hem wegloop.Het is soms moeilijk om weer terug te gaan na zo'n fout,maar Jezus is Liefde!Hij wil vergeven!ALLES kan ik bij Hem neerleggen!Echt zo fijn! God is goed!!!
  jantje10
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  @ikkuh Wanneer ben je bekeerd?Ja,dat is een goeie vraag!Bij sommige mensen is dat zo duidelijk, van de ene op het andere moment staat hun leven op z'n kop, het is de hele andere kant opgekeerd.Bij de ander is er geen duidelijk moment, maar is het een proces. Ben ik bekeerd, dat is iets wat veel mensen bezig houdt.Dat het je bezig houdt is al super,je bent je bewust. Misschien is dat wel het begin,of misschien zit je er al midden in! Weet je,Gods wegen gaan heel anders dan wij mensen vaak willen of kunnen begrijpen.En twijfel...je wilt niet weten hoe vaak ik dat doe,wanneer ik weer weg ben gelopen door mijn zonden oid.Maar Jezus is de Goede Herder!(lees lukas15) En heb je vragen?Ga naar God toe en als Hij denkt nu is het tijd, dan zal Hij antwoorden op Zijn manier!Hij zegt het zelf:bidt en het zal gegeven zijn,zoekt en gij zult het vinden,klopt en de deur zal voor u open gaan(lees Math7:1-12) Dus bid,zoek en klop bij Hem aan! Vertrouw Hem maar!!
  jantje10
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  @Siska precies! Uit de genade van Jezus Christus zijn wij zalig geworden door in Hem te geloven en dat is idd een fantastische gift van God waar wij zelf nooit opgekomen zouden kunnen zijn!!! God had ons immmers ook kunnen laten zitten na de zondeval,want zulke lieverdjes zijn wij mensen niet! En nee, ik zelf kan die ommekeer niet maken!Zelf kan ik niets,zelf ben ik maar een nietsnut!!Maar ik moet wel zelf de keuze voor Jezus maken en idd ook dat komt niet uit mezelf, door Jezus' genade mag en kan ik die keuze maken! Een beetje ingewikkeld misschien, want het zijn wel je eigen keuzes die je maakt, maar gelukkig kunnen we nog kiezen(door Jezus'genade), want zoals ik al zei God had ons ook kunnen laten zitten!
  flappie
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:18

  @jantje10: ja ik geloof ook wel als ik gezondigd heb dat Jezus zo goed voor mij is om me te vergeven.. maar Jezus vergeeft je pas als hij je uitverkoren hebt hoor!! en als je voelt dat dat niet zo is, dan ben je niet bekeerd dacht ik zo!.. maar zoals ik al gezegd heb ik wil je niet veroordelen, jij gelooft wat volgens jou de ware leer is en ik geloof de mijne!... groetjes!
  eefy
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:6

  ik vind jouw vraag wel mooi, ik heb het zelf ook weleens. Je gaat naar de kerk, enz. enz. en ik heb ook momenten in mijn leven dat ik echt voel: ik hou van Jezus, als ik nu sterf dan ben ik bij God! Maar er zijn jammergenoeg ook van die momenten dat de hemel wel van koper lijkt, dan bidt ik en heb ik het gevoeld dat mijn gebed blijft hangen! Pas had onze dominee het daarover in zijn preek, dat ligt niet aan God maar dat lig aan jezelf! Je vertrouwd dan niet op God, je hart is er niet bij. Je kan dan wel denken: ik ben niet bekeerd, maar refo's hebben vaak zo'n raar idee bij bekeerd zijn, dat kunnen alleen hele nette, oude mensen zijn... maar nee! Zo is dat niet! God hoeft geen nette mensen maar zondaren! En dat is nu zo geweldig van Hem! Daar denk ik dan ook aan, ik pak dan mijn bijbel. Ik merk ook dat bijbelstudies met leeftijdsgenoten mij enorm helpt, praten over je geloof met leeftijdsgenoten, daar leer je heel veel van en je merkt dat het je verbind met elkaar en God! Jezus is goed
  PieterStad
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:36

  Hoi beste vraagsteller. Wat fijn dat je God niet kan missen in je leven en dat je rust krijgt op je gebed. Dat betekent dat God naar je luistert en dat hij met je bezig is. Geen reden om dan maar te stoppen met bidden en gerust te zijn enzo, maar dat heb je zelf wel door, je kan tenslotte niet zonder Hem, zo heb je gemerkt. Wat ik jammer vind aan het antwoord van dominee De Heer is dat hij vergeet om ook te wijzen op Zondag 1. Notabene de allereerste zondag, het uitgangspunt van de catechismus! Weet dat Christus betaald heeft. Op grond daarvan mag je tot God gaan en vragen om vergeving! Je mag God dan gaan liefhebben (daar zorgt de Heilige Geest voor) en vanuit die liefde ontdek je wat je allemaal hebt misdaan tegenover zo'n goede God. Maar boven alles: hoe groot Zijn genade is. Jammer dat dit in het antwoord onderbelicht blijft en dat deze Zondag, die de basis vormt van de catechismus, ja van heel het geloof, geheel wordt overgeslagen. Ga tot God en weet dat Hij vergeeft!
  Rosanne
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:10

  jantje10, je zegt in je stukje: 'Doordat ik mijn leven heb gegeven aan Jezus.' Maar jij doet het niet, maar God doet het!! Het is niet uit jou, maar uit God or!! Je praat ok zo alsof iedereen bekeerd wordt, die bidt. Maar alle mensen die in de kerk zitten, bidden weleens of God wil bekeren. En die gebeden worden niet verhoord. Hoe kan dat dan??
  Mary
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:1

  Beste mensen, Gisteren las ik deze vraag en het antwoord ook in de krant. Wat fijn dat er al zoveel op gereageerd is. Het antwoord bevatte namelijk maar een halve waarheid. En ik ben bang dat dit tot wanhoop leidt. Wat er ontbreekt is de Naam van Jezus. En we weten dat dat de Enige Naam is die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. (Hand. 4:12) In de Bijbel stelt ook iemand de vraag: Wat moet ik doen om zalig te worden? (Hand. 16:30) "Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden!!" Het gaat inderdaad niet om ons bidden, bijbellezen, kerkgaan, hoewel dit natuurlijk nodig is om te weten dat de redding alleen in Jezus ligt. Maar waar het om gaat is: geloof/vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus.' (Joh.3:16) Als jij werkelijk je vertrouwen op Hem stelt, heeft God dat in je gewerkt. (Joh. 1:12, 6:29) En je mag heel duidelijk weten dat God niet wil dat iemand verloren gaat!! (2Petr. 3:9, 1 Tim. 2:4)
  drz
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:16

  God zorgt ervoor dat jij zo ver bent om je leven aan hem te geven, God bestuurt ons toch? dan stuurt hij ons zo dat we zijn leven in zijn handen leggen, en wij zeggen daN: ik heb me leven in Gods handen gelegd, maar dan wel met Gods kracht, duidelijk toch..
  1  2  »