Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Moet ik mijn gelofte betalen?

  Ik was ongeveer 13 jaar en het was avond. Ik lag in bed en ik voelde me zondig en was heel bang dat ik verloren zou gaan als ik die nacht zou sterven. In mijn angst deed ik God een belofte. „Als U me deze nacht spaart, zal ik zendeling worden. En ik zal met een zendeling trouwen.” Ik besef ondertussen dat God geen compromissen kan sluiten buiten Jezus om, en dat wij niets aan God kunnen aanbieden om straf te ontkomen.

  Maar ik zit daar nu erg mee. Want dit staat in de Bijbel „Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen. (…) Zeg niet voor het aangezicht des engels, dat het een dwaling was; waarom zou God grotelijks toornen, om uwer stemme wille, en verderven het werk uwer handen?”

  Ik wil erg graag dierenartsassistent worden. Dat heeft mijn interesse en daar liggen ook mijn talenten. Bovendien lijkt het me heel moeilijk een zendeling te vinden met wie ik ook wil trouwen. Ik heb lang nagedacht, maar het lijkt mij dat ik er niet onderuitkom. Moet ik dit nu echt gaan doen?

   

  Je hebt op een angstig moment iets beloofd en nu heb je een ernstig probleem, want inderdaad, de tekst uit Prediker laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

  Zoals je zelf aangeeft, heb je de belofte ingezet voor een verkeerd doel. Een gelofte doen staat in het kader van toewijding aan God, van dankbaarheid. Niet om de Heere over te halen.

  Daarnaast heb je een lichtvaardige gelofte gedaan. Je weet niet of je een zendeling ontmoet die met je trouwen wil, en bovendien, als je geen verlangen naar zendingswerk hebt, kun je geen zendeling worden. Lees hierover ook eens Brakel, ”Redelijke Godsdienst”, hoofdstuk 37, paragraaf 3, over ouders die onnadenkend beloven dat hun zoon predikant zal worden.

  Dus je kunt de belofte niet houden. En zo roepen wij door ons menselijke en onbezonnen gedrag Gods toorn over ons op.

  Beter dan het toch door te zetten, is je verootmoedigen voor de Heere en bidden om vergeving. Dat ziet de Heere graag.

  De Heere toornt over de zonde, maar als je mag ervaren hoe onbegrijpelijk ontfermend, hoe gaarne vergevend Hij is in Jezus Christus, dan wil je toch je hele leven in Zijn dienst stellen, of dat nu is als dierenartsassistent of als zendingswerker.

  S. D. Post

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl, of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.