Yord herfst logo
Home      Zoeken      

Madonna vertegenwoordigster van slangenzaad

Bij het optreden van Madonna moeten we ons realiseren dat de efa waarvan sprake is in Zacharía 5 weer meer gevuld is geworden. Langzaam maar zeker zondigen wij als natie de maat vol. Het optreden van Madonna verhaast het oordeel, aldus ir. H. van der Kooij.

Protest tegen Madonna

Protest tegen Madonna


Het RD heeft terecht paginagroot stilgestaan bij Madonna. We moeten weten wat er gaande is. En ik waardeer het bijzonder dat de jongerenorganisatie van de SGP deze week aangifte hoopt te doen wegens smalende godslastering. Waar de moslimwereld fel heeft geprotesteerd tegen cartoons over de profeet Mohammed, mogen christenen zeker wel protesteren nu de kern van het Evangelie -het kruislijden van dé Profeet- nagebootst en daarmee bespot wordt. Wat dat betreft had ik meer protest van de kerken verwacht. Niet zozeer vanuit een bewogenheid met Madonna, maar omdat het werk en daarmee de Naam van de Koning in het geding is.

Waardig protesteren is geboden. De kruisigingscène verbieden kan echter niet in ons democratische landje. Want er is vrijheid van godsdienst, en dat betekent dat er „ook vrijheid is voor hen die het geloof bestrijden, bekritiseren of persifleren” (RD 1-9). Heldere woorden, die duidelijk aangeven hoe onze democratie aan het verworden is. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting mogen de heiligste zaken door de modder worden gehaald.

Naderen wij de tijd van de antichrist? De show van Madonna in de ArenA was nota bene op de dag des Heeren. Tot twee keer toe konden 50.000 fans als het ware zien hoe Madonna in de hoofdstad van ons land -ja, hoe opmerkelijk: in de ArenA, dus in het strijdperk- als een vertegenwoordigster van het slangenzaad spotte met de overwinning van het vrouwenzaad.

Ja maar, als je er zelf niet bent geweest, dan heb je er toch geen last van? Duidelijk praat van deze tijd. Ik ben toch niet mijns broeders hoeder? Gods Woord leert anders. De hele wereld behoort God toe. Alles wat adem heeft love de Heere! Maar de inhoud van de boodschap was toch goed? De kruisigingsact werd alleen gebruikt om de aandacht te vestigen op de 12 miljoen aidswezen in de wereld. Heiligt het doel de middelen dan?

Paradijszonde

Bij het lezen over het optreden van Madonna moest ik denken aan Zacharía 5. De profeet krijgt een efa, een vat met een bepaalde inhoud, te zien. Het vat dat Zacharía ziet, is maatgevend voor het ganse land, met dat vat meet de Heere de zonde van het hele land. Bij het optreden van Madonna moeten we ons realiseren dat de efa weer meer gevuld is geworden. Langzaam maar zeker zondigen wij als natie de maat vol. De Heere straft dus niet elke zonde, nee, Hij is geduldig totdat de maat vol is. Het optreden van Madonna verhaast het oordeel. Zacharía krijgt in de efa een vrouw te zien. Het is vrouwe goddeloosheid. Zij symboliseert de verleidelijkheid van de zonde.

Wat weet de duivel toch op knappe wijze allerlei pionnen in te zetten om zijn doel te verwerkelijken. Kunnen wij dan zeggen: „Jesus loves Madonna”? Of moeten we met David zeggen: „Zou ik niet haten die U haten?” Madonna heeft eens gezegd: „Ik ben pas tevreden als ik zo beroemd ben als God.” Het is de paradijszonde ten top.

En waar brengt ons dit alles? Met vrouwe goddeloosheid komen we uiteindelijk terecht in Sinear, in het antichristelijke Babel. Op korte termijn aangrijpend. Gods Kerk gaat de loutering tegemoet. Maar de eindoverwinning is zeker. Babel zal vallen. Haar oordeel zal in één ure komen. Daarom: „Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt” (Openbaring 18:4b).

Er is een veldslag gaande, met name om de ziel van onze jongeren. Dat wij bidden en aandoen de volledige wapenrusting Gods.

De auteur is werkzaam in het christelijk onderwijs.

Er zijn nog geen reacties geplaatst.