Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Breken en bidden

  Waarom doe ik iets waartegen ik niet eens wil bidden?

  Je bent eerlijk, beste vriend. Je weet diep in je hart dat je met een zondige gewoonte moet breken. Ik noem maar iets: je bent verslaafd aan internet, je gaat met vrienden mee naar het café, je luistert naar muziek die Gods Naam onteert, je koestert zondige gedachten of fantasieën, er zijn zo veel voorbeelden te noemen.

  Je voelt de kracht van de zonde, je beseft dat je er in eigen kracht nooit mee kunt breken, je weet dat je Gods hulp nodig hebt.

  Maar eigenlijk wil je die hulp niet eens hebben, want de zonde trekt zo, je vrienden verliezen is ook zo wat, het leven van de bekering lijkt maar somber.

  Je bent eerlijk. Maar ook laat je vraag iets zien van de grote, grote nood van jouw en ons aller leven.

  We zijn door de zondeval midden in de zonde gevallen, we zijn nu slaven van de zonde. Daar ligt ons hart.

  We horen Gods oproep tot bekering, we horen de grote ernst van het leven, we horen dat God de zonde zeker straft, we horen dat de eeuwigheid snel dichtbij komt. Het maakt ons soms onrustig, we beseffen dat we zo niet door mogen gaan, maar de zonde is zo sterk.

  Eigenlijk zouden we liever de zonde blijven doen, een beetje genietend van het leven, om dan aan het einde van ons leven bekeerd te worden en zo de hemel in te gaan.

  Waarom is onze nood zo groot? Met allemaal van dit soort gedachten bekommeren we ons geen halve tel om de eer van Gods Naam. Terwijl we geschapen zijn tot Gods eer! Ik hoop dat déze nood je zo aangrijpt dat je niet meer verder kunt, dat je op je knieën valt en jezelf gaat aanklagen bij de Heere: „O wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben!” (Klaagl. 5:16).

  Wat je daarvoor nodig hebt? Een wonder van God, een wonder waardoor we van dood levend worden gemaakt (Ef. 2:1). Dan, alleen dan gaan we het verschrikkelijke van de zonde zien. Dan krijgen we berouw en worden we bedroefd dat we God door de zonde zo onteren (2 Kor. 7:10). Dan valt er een keuze in het hart om met de zonde te breken en de Heere te dienen (Jes. 30:22, 31:7). Dan leren we smeken om genade door de Heere Jezus.

  Bid veel om dat wonder. De nood is groot. En toch is de Heere gewillig om zulke zondige mensen te bekeren. Dat is groot!

  Ds. J. M. D. de Heer

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl, of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (5)

  @ikke@
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:2

  who ja klopt wel heel erg!!! k hoop ook dat er een wonder voor mij is!! k gloof egt in wonderen dus er is hoop!! mooi artikel!!!
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  @Rachel/Carel Ik geloof dat jullie een stap(je) overslaan. Ja, het grootste wonder is gebeurd. Dat Christus in de wereld is gekomen voor verloren zondaren. Is het nu klaar? Nee! Er moet nóg een groot wonder gebeuren. Dat de Heere Jezus stierf moet ook in jouw persoonlijke leven worden toegepast! Jezus is niet voor iedereen gestorven! Als je dat gelooft, dan gaat jullie verhaal inderdaad op. "De Geest zucht voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen", maar dat zegt een kind van God! Hij mag het zeggen door geloof. Dat kan niet iedereen zeggen! Groot als jij mag geloven dat de Geest ook voor jou bid. Maar hoe gevaarlijk om iemand het bidden zomaar af te raden omdat de Geest toch voor je bid. Of om goed te praten dat je niet wilt bidden. Het gebed wordt in Gods Woord geeist! Een mooi antwoord van Ds. de Heer. Hij geeft DE weg aan. Ondanks je onwil toch bidden dat God je willig wil maken en dat grote wonder aan je leven wil toepassen.
  ikjeh
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:50

  @HAJ ben het helemaal met je eens
  Meish-16
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:147

  Mooi artikel!!!
  -Marleen-
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:156

  Heej,

  Ik zal proberen je vraag te beantwoorden. Daarbij leg ik ook nog wat uit.
  Ik hoop dat het je helpt.

  Uitverkorenen is een andere naam voor Gods kinderen. God weet alles (een kenmerk van God-zijn). In de eeuwigheid heeft Hij hen uitgekozen (=uitverkoren). Wij mensen, weten niet alles. Wij weten ook niet wie God uitgekozen heeft om bij Hem te zijn. Hij zegt alleen: ‘Ik houd van je. Wil je meer beter leren kennen?’ De mensen, die niet op zijn vraag ingaan en Hem haatten, kunnen niet meer bij Hem komen. Behalve als Hij, ondanks alles, zo van hen houd dat Hij voor altijd bij hen wil zijn.

  Maar als je Hem beter leert kennen, en vaak ‘contact’ met Hem heb (bidden = praten tegen God) en van Hem houd, maar vooral omdat Hij van jou houdt, zal Hij je vragen bij Hem te komen. Hij heeft geen slechte bedoelingen, Hij heeft het goede met je voor. Het leven met God wordt vaak vergeleken met een huwelijk. Als twee mensen bij elkaar horen en de één wordt verliefd op de ander, zal de ander ook verliefd op de een worden.

  God heeft mensen uitgekozen, die mensen zullen van Hem gaan houden, ook al kan het zijn dat ze Hem juist eerst helemaal niet mogen. De mensen, die niet uitverkozen zijn, hebben geen behoefte aan Hem. Zij hebben vrienden genoeg. Ze zien niet hoe vol liefde God is. Zij zien de vrede, de troost en de rust die bij Hem zijn niet. Zij zien niet hoe groot en goed Hij is.

  Zoals de Vader Mij van mij houd, heb Ik ook jou liefgehad; blijft in deze liefde van Mij. Als je Mijn geboden bewaart, zal je in Mijn liefde blijven; zoals Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en blijf in Zijn liefde. Johannes 15:9,10

  Het is een beetje een lang verhaal geworden. Ik hoop dat ik je geholpen heb, maar ik kan me voorstellen dat het je nog niet helemaal duidelijk is en dat je nog meer vragen hebt. Als je nog meer vragen hebt, stel die dan op Greetzz (je kan hier namelijk niet reageren als je geen email hebt), dan beantwoord ik ze op dezelfde plek, ja?

  Liefs,
  Marleen