Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Is het slechte de wil van God?

  Is al het slechte en verdrietige op deze wereld de wil van God of van de duivel? God kan het toch tegenhouden? (Twee vriendinnen)

  Pas moest ik mijn zoontje fors straffen. Het maakte hem verdrietig, maar ik deed het toch. Het moest gewoon!

  Wilde ik dat mijn zoontje verdrietig zou worden? Nee, natuurlijk niet, ik wil dat hij blij is. Tegelijk wilde ik toch wél dat hij verdrietig zou zijn, want ik gaf hem die straf. Hij moest namelijk goed merken wat de gevolgen van vervelend gedrag zijn.

  Die straf en dat verdriet waren nodig om het weer goed te maken tussen hem en mij.

  Wil de Heere dat er zonde en verdriet is? Nee! Hij wil dat de mensen zich verheugen in Zijn heerlijkheid. Hij wil een goede verhouding tussen Hem en Zijn schepping.

  Toch is er onder Zijn regering veel kwaad en verdriet in de wereld. Wil Hij dat dan? Ja, want wij mensen moeten weten wat de gevolgen van onze zonden zijn. God zegt als het ware: „Als jij altijd tegen Mij kiest, ervaar dan nu de gevolgen. Zie je hoe ongelukkig je wordt? Keer dan naar Mij terug.”

  Toch is dit niet alles wat God zegt over Zijn wil. Kijk eens naar de Heere Jezus. Jezus ging goeddoende door Palestina: Hij vergaf zonden, Hij genas zieken, Hij bevrijdde bezetenen, Hij wekte doden op. Dat is Gods wil: een wereld zonder zonden, ziekten, duivel en dood.

  Jezus deed nog meer. Hij nam de oorzaak van alle ellende weg: de schuld van de zonde. Hij heeft geleden zoals nooit iemand heeft geleden. Hij ging erin onder, aan het kruis. En dat wilde God ook, want het moest. Zonder dat lijden en sterven is er geen herstel van de verhouding tussen God en mens.

  Kan God alle kwaad en verdriet tegenhouden? Ja. Kan Hij de duivel nu alle macht ontnemen? Ja. Maar Hij wil dat niet. De weg naar het eeuwig geluk gaat over bergen van kwaad en ellende. Waarom? Omdat wij gezondigd hebben.

  Zoek daarom de grote Overwinnaar van zonde, duivel en dood: Jezus! Zonder Hem geen toekomst. Zonder Hem geen antwoorden op je vragen over Gods wil. Maar mét Hem eeuwig geluk en onderwerping aan Gods vaak onbegrijpelijke wil.

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving?

  Mail naar achterkrant@refdag.nl, of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.