Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Bang voor de wederkomst

  Ik snap niet dat veel mensen ’zomaar’ kunnen leven. ’Niemand’ staat stil bij de wederkomst. Ik ben er bang voor. Ik kan nergens rusten. En mijn familie neemt me niet serieus.
  (Een 15-jarige tobber in het geloof)

   

  Bij Eén kun jij rusten: Christus. Straks is Hij jouw Rechter, misschien al heel gauw. Maar nu is Hij voor jou beschikbaar als Zaligmaker, als Degene Die rust geeft en je nooit alleen laat.

  Je begrijpt niet dat veel medemensen zomaar doorleven. Alsof de Heere Jezus niet elk moment kan komen om te oordelen. Dat is ook onbegrijpelijk. We weten het allemaal en toch dringt het niet tot ons door. De Heere zegt op vele plaatsen in Zijn Woord dat we moeten waken, dat we bereid moeten zijn. Maar we geloven het ’gewoon’ niet.

  Weet je hoe dat heet? Geestelijk dood zijn. Een dode voelt toch niets? Hoort toch niets? Je kunt tegen hem schreeuwen, maar hij reageert op geen enkele manier. Dat is in geestelijk opzicht de werkelijkheid. Dat is onbekeerd zijn.

  Jij schrijft dat je ook onbekeerd bent en daarom bang voor het oordeel. Jouw geweten is ontwaakt. Je bidt en je leest in de Bijbel, maar je vindt geen rust. Ik hoop dat die onrust niet over gaat, totdat je de Heere Jezus vindt.

  Waar? In Zijn Woord. Ik hoop ook dat je Hem spoedig vindt. Want elke dag kan je laatste levensdag zijn. En elke dag wordt de schuld van je zonden groter.

  Weet je wat Hij zegt als je Hem vindt? „Vrees niet!” Weet je wat Hij belooft? „Ik zal nooit meer op je toornen.” Weet je wat Hij geeft? De Heilige Geest in je hart, kracht om eenzaamheid te dragen, moed om voor je overtuiging uit te komen, verwachtingsvol gebed voor je familie, zelfs verlangen naar Zijn wederkomst.

  Je noemt jezelf een tobber. Dat waren de discipelen ook toen Jezus gestorven was. Maar vijftig dagen later staan ze vol kracht te getuigen. De Heilige Geest vervulde hen. En die Geest is er nog. In even grote overvloed.

  Bid dan aanhoudend en vertrouwend om Zijn krachtige werking, in jou en in je familie. Dan zul je merken dat God „water giet op de dorstige en stromen op het droge” (Jesaja 44:3).

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl, of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (4)

  fl*
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:2

  *Margreet Ik denk niet dat je zo maar iedereen over 1 kant kan scheren zoals: (Iedereen jaagt maar door richting ravijn) Je moet ook voor ogen hebben dat God hier al op aarde (straks volmaakt in de Hemel) een bruidsgemeente heeft met ontelbare leden waarvan Hij Christus zelf het hoofd is. De Heiland verzamlt al degene die in Hem geloven en die mogen voor eeuwig bij Hem zijn. Ook al vliegt de twijfel en ongeloof je soms aan Hij heeft het beloofd GELOOF ALLEEN EN JE ZULT BEHOUDEN WORDEN!
  my
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:41

  ik ben eigenlijk ook bang voor de wederkomst want hoe zal het dan wezen?hoe weet je dat je bekeerd ben ?want @inkie zegt :als je bang bent ben je nog niet wedergebeboren
  Maszj
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  hoj, ja ik denk er wel veel aan maar ik leef toch vrolijk verder!! ik vind het erg moeilijk!! kus..
  jolyntje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:32

  ik ken het ook ik heb vroeger ook veel getobt over de wederkomst en dan was ik echt bang maar daarna was ik niet meer bang en nu heb ik een poosje geleden een gesprek met iemand gehad en dat heeft mij heel erg goed gedaan ik ben ervan opgeknapt en vrees af en toe nog wel voor de wederkomst maar niet meer zo erg ik hoop dat jij ook met iemand ermee kan praten doe het anders met een vertrouwens persoon op school. we hadden het ook nog over het onderwerp bekeerd zijn en toen ook den kenmerken ervan ik geloof dat ik ook al veel van die bekering ken alleen het kan zijn dat de duivel mij gerust steld en dat vind ik weer eng