Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Hoe moet ik bekeerd worden?

  Ik wil heel graag bekeerd worden, maar ik weet niet hoe. Ik lees uit de Bijbel, ik bid, ik ga naar de kerk. Wat moet ik meer doen? Ik bid erom en ik probeer zo veel mogelijk volgens de Bijbel te leven. (Een 15-jarige)

  Je stelt een heel persoonlijke vraag. Ik voel uit je mail hoezeer dit je bezig houdt. Het is een levensprobleem voor je geworden. Je weet niet hoe het ooit nog moet veranderen in je leven.

  Ik ga je vragen om even mee te denken. Niet te voelen, maar te denken. Ga op een afstandje staan, open de Bijbel en kijk naar jezelf. Onderzoek jezelf. Je schrijft dat je graag bekeerd wilt worden en dat je uit de Bijbel leest.

  In de Bijbel lees je dan bijvoorbeeld van de tollenaar en de farizeeër in de tempel. Onderzoek -biddend om licht- naast wie jij staat. Je leest in de Bijbel dat onze beste werken, onze gerechtigheden, voor God als een wegwerpelijk kleed zijn. Wees eerlijk, zet je voor jezelf daar je handtekening onder? Je leest in je Bijbel over de rijke jongeling. Hij stelde een soortgelijke vraag. De Heere Jezus zei: „Volg mij. Laat alles los. Verlaat alles voor Mij.”

  Stel je dat eens voor. Als je eerlijk mag zeggen: „Heere, U weet alle dingen. Ik heb niemand liever dan de Heere Jezus. Om bij Hem te mogen horen, zou ik alles willen verlaten”, houd dan aan. Dan komt het goed. De Geest Die dit verlangen werkt, gaat het vervullen.

  En anders? Houd dan ook aan! Het is een teken van Gods vriendelijke bemoeienis dat deze zaken je bezighouden. Dit is de welaangename tijd. Blijf bidden, Bijbellezen, zoeken. Overdenk met de Bijbel open eens Gods heiligheid. De minste zonde, ook in ons gebed, in ons Bijbellezen, moet Hem tot toorn verwekken. Wat is de Heere toch geduldig met ons. Bid of de Heilige Geest je wil laten zien dat God geen onrecht doet als Hij je voorbijgaat. Vraag om ontdekkend licht. Wat heeft de Heere een werk aan ons, voordat we vragen: „Wees mij de zondaar genadig.”

  Als je denkt er dichtbij te zijn, ben je er soms ver van af. Maar ook andersom. Wie weet wat de Heere in jouw leven gaat doen. Leg al je vragen aanhoudend, ootmoedig, bij de Heere neer. Om Jezus wil. Er is hoop. Maar alleen in Hem.

  S. D. Post

  Heb jij een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl, of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant.

  Reacties (5)

  hoopje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:1

  @16-jarig meisje: God doet 100 procent en jij de andere 100 procent. Jij moet wel geloven en het is God alleen die je bekeerd. Schuif de verantwoordelijkheid niet van je af!!!
  meis
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  @drrz, alsjij uit de ''refo''wereld komt, zul je toch ook wel weten dat God de bekering niet als een cadeautje weg geeft. Hij geeft het aan hen die naar Hem zoeken en naar Hem vragen. een cadeautje krijg je als een verrassing. en dat je verdient! maar bekering is geen verrassing. bekering is iets, wat wij niet verdienen. als je dat beseft zie je bekering heus niet als een cadeautje dat geloof ik nooit!! misschien heb ik het HELEMAAL fout. dan mag je het gerust zeggen!
  jel
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:42

  beste allemaal ik zit er zelf ook heel erg mee we leven in de eindtijd, we hebben helemaal niet lang de tijd meer, teminste, dat denk ik! we moeten snel zijn, tis moeilijk, ik weet zelf niet hoe het allemaal moet!! we moeten bidden, en dat vint ik zelf ook heel moeilijk want wij kunnen niet bidden uit onszelf! en t lijkt of er nooit antwoord komt!!!!!!!! we moeten toch volhouden, we moeten ons bekeren nu het nog kan!!
  willetjuh
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:448

   

  meis
  bezorger schreef op dinsdag 9 mei 2006 - 14:34

  @drrz, alsjij uit de ''refo''wereld komt, zul je toch ook wel weten dat God de bekering niet als een cadeautje weg geeft. Hij geeft het aan hen die naar Hem zoeken en naar Hem vragen. een cadeautje krijg je als een verrassing. en dat je verdient! maar bekering is geen verrassing. bekering is iets, wat wij niet verdienen. als je dat beseft zie je bekering heus niet als een cadeautje dat geloof ik nooit!! misschien heb ik het HELEMAAL fout. dan mag je het gerust zeggen!


   

  bekering is zeker geen cadeautje, zoals jij dat noemt. het is genade. maar Hij moet ons zoekende maken hoor, want van onszelf gaan we echt niet zoeken. ik denk dat als je bekeert bent, je dat als genade ziet. ik hoop dat ik het zo goed heb gezegd, want ik weet het ook niet zo goed, ik vind ht ook moeilijk hoor....

   www.zondervaderleven.web-log.nl
  Ger_van_Buuren
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:6

  Willetjuh schreef: 

  maar Hij moet ons zoekende maken hoor, want van onszelf gaan we echt niet zoeken.

  Ik wil dit niet betwisten, en toch wordt hier weer het accent gelegd op wat God doet! Maar God doet veel meer, dan wat wij mensen opmerken! God zelf legt in Zijn Woord het accent ook anders! Hij zegt: Zoekt! En gij ZULT vinden! Als een mens gaat zoeken dan is dat ook volgens Gods Woord niet van de mens zelf! Dan is dat al de werking van Gods Geest! God zegt dan ook in Zijn Woord: Er is niemand die God zoekt! Ik wil dan ook iedereen die dit leest van harte oproepen: Wacht niet langer! Zeg tegen je zelf, net als de jongste zoon: Ik ZAL opstaan en tot mijn Vader gaan! En als je dan bij Hem komt, dan wordt je direct aangenomen als Zijn Kind!