Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Opstanding

  Paasfeest! De opstanding van de Heere Jezus. Is Hij in eigen kracht opgestaan of in de kracht van Zijn Vader? In paasliederen worden beide versies gezongen. Welke is juist?

  Bedankt voor je vraag. Die geeft mooi de gelegenheid om nog even terug te kijken naar de achterliggende dagen.

  Jezus stierf aan het kruis. Hij ging niet ten onder aan zinloos geweld. Zijn leven is niet stilletjes uit het lichaam weggesijpeld. Nee, Hij riep met grote stem: „Het is volbracht.” Hij gaf de geest. Geen doodse stilte daalde neer over Golgotha. Integendeel! „En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden.” Het machtige slotakkoord op het sterven van Jezus.

  De Heere Jezus was als een Lam. Zeker. Een Lam dat Zich gewillig liet meevoeren. Een Lam dat Zich zwijgend liet slaan, geselen, doornagelen.

  Maar denk nooit dat Hij machteloos was, toen de Farizeeërs Hem met hun onbeschaamde, duivelse kreten tergden: „Kom af van het kruis, dan zullen wij in U geloven.” Van onmacht was geen sprake.

  Als je denkt dat het de touwen en de spijkers waren die Hem aan het kruis hielden, vergis je je. Hij wist Zich gebonden door banden van gewillige gehoorzaamheid en grote zondaarsliefde! Zo trad de Leeuw uit de stam van Juda onbevreesd en met open vizier de dood tegemoet. Zo overwon Hij de dood na drie dagen, op die ultieme zondagmorgen. Majestueus zegt Hij: Ik heb macht Mijn leven af te leggen en hetzelve weer op te nemen. Wat een machtige Vorst is Hij!

  Dus Jezus is actief gestorven. Ja. Maar tegelijk was het de Drie-enige God, die Hem als verpulverde onder de vloed van Zijn toorn. Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.

  Hij is actief opgestaan. Ja. Maar tegelijk was het de rechtvaardige, heilige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die op die opstandingsmorgen als het ware Jezus’ Hand nam en zei: Het is genoeg. Alles is betaald. De rekening is vereffend. Kom, Gezegende des Vaders!

  Opgewekt of opgestaan? Beide.

  Dit alles gaat ons verstand, ons menselijk inzicht, ver te boven. Het is heilige grond. Verwonder je. Loof de Vader, die in overweldigende zondaarsliefde Zijn Zoon verbrijzelde en oprichtte. Verheerlijk de Zoon, die gewillig en gehoorzaam boog onder de verpletterende toorn van God, Die dood en duivel de nekslag toebracht, Die als een Held uit het graf verrees. Bid de Heilige Geest of Hij je persoonlijk iets van deze dingen wil leren.

  S. D. Post

  Heb jij een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl, of schrijf een brief naar Reformatorisch Dagblad t.a.v. Redactie Achterkrant.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.