Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: „Ik krijg geen antwoord”

  Een 15-jarig meisje stelt een heleboel vragen (bijvoorbeeld over de hemel) en eindigt met: „Ik heb God gebeden om antwoorden, maar ik krijg ze niet.”

  Ik hoop dat jij (en alle vragenstellers) in je eigen familie, kerk en school mensen kent aan wie je je vragen kunt stellen.

  Want zo geeft God meestal antwoord: door middel van mensen, die uitleg geven en je bij de Bijbel brengen. Overwin daarom je schaamte en stap naar zulke mensen toe.

  Bovendien: God is het niet verplicht en jij bent het vanwege je zonde niet waard dat Hij jouw vragen beantwoordt.

  Ook is Gods tijd de beste tijd. Als wij altijd direct en volledig antwoord kregen op het gebed, zouden we verwend worden.

  Alle geestelijke vragen komen ook in een ander licht te staan, als je de Heere persoonlijk leert kennen. Hem kennen betekent zien hoe dwaas en zondig jij bent en hoe heilig en goed de Heere is. Het betekent: Christus vinden als de opperste Wijsheid.

  Door Hem ga je de Bijbel echt begrijpen. Je leert ook aanvaarden dat op sommige vragen geen antwoord komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor je vragen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

  Over die toekomst ligt een sluier. In de Bijbel licht de Heere de sluier soms een beetje op. Zoals in Jesaja 11: „De koe en de berin zullen tezamen weiden.” Veelzeggend is ook de uitdrukking „de wederoprichting aller dingen” (Handelingen 3:21). Bij de wederkomst zal de gehele schepping worden hersteld en vernieuwd. De aarde zal volkomen worden gezuiverd van alle zonden en van alle gevolgen van de zonde. De hemel, de heilige woonplaats van God, zal dan weer een eenheid vormen met de aarde (Openbaring 21).

  Hoe het dan precies staat met de dieren? En met het lichaam en de leeftijd van de hemelbewoners? Niemand die het weet of hoeft te weten.

  Wel weten we dat er volkomen geluk is. Er is dus geen verdriet over geliefden die in de hel zijn. Daarvoor zijn de verlosten veel te vol van God. Ze zijn van harte onderworpen aan Zijn oordeel en willen maar één ding: Hem verheerlijken.

  Met het oog op de hemel hoef jij eigenlijk maar één ding te weten: wil je de Heere eeuwig loven?

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail dan naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (1)

  Haaitje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:29

  Wij mensen zitten onszelf vaak met veel gevoelens en verwachtingen in de weg! Laten we in de Bijbel op zoek gaan naar GOd! En NIET naar onszelf! Dan zou een zegen te verwachtten zijn... meer nog dan wanneer we op onze gevoelens afstuiten wanneer deze niet beantwoord worden!