Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Zondekennis, een voorwaarde?

  Is de zondekennis een voorwaarde om tot de Heere Jezus te gaan? Hoe moet je dat doen? (een meisje)

  Nee, zondekennis is geen voorwaarde om tot Jezus te gaan. Jezus hield de bloedvloeiende vrouw niet tegen met de vraag: „Vertel eerst eens of je je ervan bewust bent dat je ongeneeslijk ziek bent.” Hij zei niet tegen Zachéüs: „Ik moet heden in uw huis zijn, maar daarvoor moeten we even praten over de vraag of je wel voelt hoe fout je zit.” Hij bood die vrouw bij de Jakobsbron het levende water aan, nog voor er een woord gerept was over haar losbandig leven.

  De gedachte dat zondekennis een voorwaarde is, is ontworpen in de hel. De duivel wil de weg naar Jezus afsluiten. En dit is immers een onneembare barrière. Als je alleen naar Jezus mag gaan als je voldoende zondekennis hebt, kom je er nooit. Het is het Evangelie naar de beschrijving van de vorst der duisternis.

  Daar komt nog iets bij. Je zult niets van zonde begrijpen voor je de Heere leert kennen. Pas als je iets gaat zien van Zijn rechtvaardigheid, liefde, heiligheid en geduld, krijgt het begrip zonde inhoud.

  Heeft zondekennis dan niets te maken met bekering? Luister naar wat de Heere Jezus zo treffend zegt. „Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig.” Dat is het. Als ik niets voel van mijn onbekeerlijkheid, mijn ontembare hoogmoed, mijn schuld, als ik me geestelijk redelijk gezond voel, waarom zou ik tot Jezus gaan?

  Die Samaritaanse vrouw zag in Jezus een rabbi met wie ze theologische discussies kon aangaan. Tot het moment dat de pijl over haar zondige leven het hart trof. De bloedvloeiende vrouw had alle financiële reserves aan dokters besteed, tot ze voelde dat haar kwaal dodelijk was.

  Zondekennis is geen voorwaarde. Het is de weg waarlangs.

  Hoe moet je tot Jezus gaan? Het ziet er somber uit met ons. We hebben een hartgrondige afkeer van genade. We zijn felle tegenstanders. Zelfs als je tegen je zondige leven aanloopt, zul je nog alles op alles zetten om het probleem zelf onder de knie te krijgen. Pas als iedere afslag een doodlopende weg blijkt, als de Geest alle hulpbronnen afsnijdt, krijg je Hem in het oog. Jezus is nooit een van de opties. Hij is de énige Weg. Een mens gaat niet naar Jezus, maar vlucht tot Hem.

  En wie komt, zal Hij geenszins uitwerpen. Je bent bij Hem hartelijk welkom.

  S. D. Post

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (1)

  R-and-W
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:9

  Luister www.jijdaar.nl lezing dominee Simons! Hoe weten wij dan ooit wanneer de zondekennis genoeg is???? God zegt: Kom met lege handen en Ik zal ze vervullen! Hij zal dan laten zien wie je bent!