Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Wedergeboren maar Christus niet aangenomen

  Hoe zit het als je sterft en je bent wel wedergeboren, maar je hebt door het geloof Christus nog niet aangenomen? (een 15-jarig meisje)

   

  Eerst een theologisch antwoord: Wedergeboorte vindt plaats op het moment dat de Heilige Geest je van dood levend maakt. Dat doet Hij door je te verbinden met Christus. Welk middel gebruikt Hij daarvoor? Het geloof in het Woord van God. Dat Woord veroordeelt de mens en openbaart Gods genade in Christus. Wedergeboorte en geloof in Christus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Buiten Christus is geen (geestelijk) leven. Wedergeboorte zonder Christus is geen wedergeboorte. En geloof zonder wedergeboorte is geen geloof. Dus: als je wedergeboren bent, ben je in Christus en sterven betekent dan eeuwig leven.

  Nu een antwoord vanuit de beleving van Gods kinderen: Hoe en wanneer de wedergeboorte plaatsvindt, hoort bij de verborgen werking van de Heilige Geest (Johannes 3:8). Veel gelovigen kunnen het moment van hun wedergeboorte niet aanwijzen. Maar de verandering die de Heilige Geest werkt, is duidelijk merkbaar. Door de wedergeboorte ga je Gods goedheid en je eigen zonde zien. Het berouw over je zonde brengt je aan Gods genadetroon. Daar zoek én vind je Christus, Die je tot je Zaligmaker aanneemt. Hoe? Door te geloven wat God in Zijn Woord over Christus zegt: „Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!”

  Hoeveel tijd hier overheen gaat, is heel verschillend. Bij de een liggen wedergeboorte en het bewust gelovig aannemen van Christus heel dicht bij elkaar. Bij de ander liggen die ervaringen verder uit elkaar. Dat kan allerlei redenen hebben: de een heeft meer schuldbesef nodig dan de ander. De een is vrijmoediger om Gods beloften te geloven dan de ander.

  Maar vanaf de wedergeboorte is er sprake van geloof, geloof dat zich richt op de Zaligmaker. En dat is wat in Gods oog telt: of er geloof is in Christus, al is het nog zo zwak. Dus: als je dit geloof hebt en je sterft zonder volle geloofszekerheid, ben je eeuwig zalig.

  Dit is overigens geen pleidooi voor een klein geloof. Christus roept iedereen op tot een vrijmoedig en krachtig geloof in Zijn Naam (Matthéüs 15:21-28, Markus 11:22-24, Hebreën 4:16). Hij ziet namelijk zo graag dat we Zijn Vader verheerlijken (Johannes 15:8).

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (2)

  ikkuhhhhhhhh
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:37

  huh ... wat een moeilijke taal allemaal ik doe mijn best maar begrijpen kan ik het eigenlijk ni! ik heb geleerd dat geloof en wedergeboorte bij elkaar horen maar als je gelooft dan ben je tog niet wedergeboren of wel?
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  Als je gelooft dat Jezus jouw Zaligmaker is, dat je Hem nodig hebt, dan mag je bij God komen. Moeilijker hoeven wij het niet te maken, want dat doet de Bijbel ook niet.