Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Waar zijn de tekenen en wonderen?

  Waarom zijn er nu niet meer de tekenen en wonderen die we lezen in het slot van Markus 16?

  Zou het niet mooi zijn als in onze kerken de handen werden opgelegd, in de huizen zieken werden gezalfd, doven weer zouden horen, verlamden uit hun rolstoel zouden opstaan en als er in tongen werd gesproken? In allerlei pinksterkringen gebeurt het. En, het merkwaardige is, steeds meer mensen in de reformatorische kerken vinden het eigenlijk ook wel mooi.

  Dit missen wij, hoor je wel eens. Het staat tenslotte toch allemaal in Markus 16? En in de Handelingen? Onthoud dat de tijd van het Nieuwe Testament een zeer bijzondere was. Het Evangelie ging naar de heidenen! Dat was niet eerder gebeurd. Vele eeuwen lang hadden alleen de Joden de Bijbel (Ps 147:19-20). De heidenen dienden hun afgoden. Daar moest Israël zich ver van houden. Soms werd er een heiden bekeerd (Ruth, Ebed-Melech) maar dat was een zeldzaamheid.

  Maar nu zou de tijd aanbreken dat het Evangelie over de grenzen zou heengaan. Dat was én voor de Joden én voor de heidenen iets bijzonders. Uit de geschiedenis van Cornelius weten we dat Petrus eigenlijk helemaal niet naar hem toe wilde. Als je naar een heiden ging, maakte je jezelf onrein. Juist door de bijzondere tekenen werden de Joden ervan overtuigd dat nu ook de heidenen tot Gods Kerk zouden gaan behoren. Voor de heidenen waren de tekenen een bevestiging dat het Woord van God waar was. Dat Woord hadden ze niet eerder gehoord. Dat Woord was zo totaal anders dan wat de heidense priesters hun voorhielden.

  De les voor ons? De tekenen en wonderen hangen heel nauw samen met de verbreiding van het Evangelie. Als het Woord er is, zijn de tekenen niet meer nodig. En daarom moeten we er niet naar verlangen.

  Weet je wat zo opvallend is? Waar veel gesproken wordt over de bijzondere tekenen en de bijzondere gaven van de Heilige Geest, wordt bitter weinig gesproken over het grootste werk van de Heilige Geest. Dat is de toepassing van Gods Woord in het hart. Het grootste is als je tot God bekeerd mag worden, als je je zondeschuld leert kennen en Christus nodig krijgt (zie Joh. 3:3-8, 16:8-14). Dan heb je geen behoefte aan bijzondere dingen, maar krijg je behoefte aan een Zaligmaker voor je hart. Verkijk je daarom niet op de bijzondere ervaringen die in onze tijd veel mensen aantrekken. Smeek veel om het grote wonder van de wedergeboorte.

  Ds. J. M. D. de Heer, Middelburg

  Reacties (4)

  fleur
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:1

  ik vind dat er nu ook nog wonderen geberuren omdat je elke dag weer eten krijg en we mogen naar school toe gaan(ook al is dat niet altijd even leuk) toch zijn dat ook wonderen er zijn volgens mij ook wel meer wonderen die je minder goed kan zien maar ze gebeuren noch wel.
  Willemijn
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:2

  Veel mensen kijken sceptisch naar wonderen zoals genezing, tongen ed. maar in de Bijbel staat ook dat als de Heilige Geest wordt aangeroepen de wonderen van God komen. Waarom gevestigde kerken (weinig tot) geen wonderen zien gebeuren?? Zou dat iets met die Heilige Geest te maken hebben????
  HAJ
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:43

  En weer snap ik het zeker niet? Heeft Ds. de Heer ergens in zijn hele artikel ontkent dat er nog wonderen of tekenen gebeuren? Nee hoor! Het gaat hier over tekenen en wonderen uit het slot van Markus 16. Het krijgen van eten iedere dag mag je dus gerust even verplaatsen naar een ander topic. Fr@ zegt dat tekenen niet nodig zijn. Dat geloof ik niet want Christus wil ook door tekenen werken! Inderdaad, hij heeft ze niet nodig maar gebruikt ze wel degelijk. Aan de andere kant, het waar zaligmakend geloof is het grootste wonder dat er is als dat in een verloren mens wordt gewerkt. Laten we nu eens stoppen met vragen om tekenen! Zacherias is er 9 maanden stom door geworden! Vragen om tekenen, alleen maar om ze te zien is volgens Gods Woord een zonde!
  kleinknorretje
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:55

  de wonderen en de tekenen zijn er echt wel! wat was er pas op het nieuws, over een baby, met 22 wk zwangerschap geboren en levend? is dat geen groot wonder? en ik heb in mijn leven al zoveel wonderen gezien dat ik me afvraag of je oogkleppen ophebt. elke morgen dat ik opsta is een wonder, ik heb een gezonde zoon gebaard in sept 2006, dat is een wonder, ik heb een huis net op tijd gekregen, dat is een wonder, zodat we niet met z'n drieen in de kou zaten van de winter in een caravan. ik heb elke dag te eten, we hebben geen schulden als is het soms zwaar. nog meer nodig? open je ogen en kijk om je heen.