Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Mensen met een levende relatie met God

  Waar zijn in Nederland de mensen op wie je jaloers kunt worden omdat ze een levende relatie met God hebben? (Een jongen)

  Gelukkig vraag je niet: Zijn er wel zulke mensen? Want die zijn er zeker. Maar veel jongeren zien of horen hen blijkbaar (bijna) nooit.

  Eerst een paar vragen. Aan wat voor mensen denk je? Toch niet alleen aan oudere, donker geklede mensen? Zo denken namelijk veel jongeren. De Kerk van Christus bestaat echter uit ouderen en jongeren met heel verschillende achtergronden.

  Wat verwacht je van zulke mensen? Kijk niet in de eerste plaats uit naar verhalen. Christus zegt: „Aan de vruchten kent men de boom.” Vooral de levenswandel is kenmerkend, met vruchten als: dicht bij God leven, bewogenheid met de naaste, hulpvaardigheid, verdriet over de zonde, matigheid (Gal. 5:22).

  Je denkt toch niet: Als er maar mensen waren op wie ik jaloers kon zijn, dan zou ik me bekeren?” Bekering is niet afhankelijk van mensen. Je hebt een Bijbel waarin een volkomen Zaligmaker is bekendgemaakt. Lees en mediteer veel over Hem en bid om Zijn genade. Want jij hoort ook een levende brief van Christus te zijn.

  Maar waarom laten veel christenen dan niet blijken dat ze God vrezen? Ik noem een aantal redenen. Onwennigheid om over geloofszaken te spreken. Angst voor zelfbedrog, want ons hart is angstaanjagend arglistig. Angst dat anderen er afkeurend over denken. Deze angst is wel te verklaren, maar werkt heel belemmerend. De Bijbel zegt niet voor niets: „Werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft” (Hebr. 10:35). Een geloofsleven waarin Bijbel en geloof een kleine rol spelen. Luie gelovigen ontvangen weinig geloofszekerheid en geloofsvreugde. En wie door eigen schuld veel moet twijfelen en somberen, zal niet snel laten merken dat hij God vreest. God brengt Zijn kinderen in Zijn wijsheid wel eens in duisternis, maar laten we Hem nooit de schuld van geestelijke armoede geven.

  Materialisme. Niets houdt gelovige en ongelovige christenen zo ver bij God vandaan als het gericht zijn op geld en goed.

  Ten slotte een advies: Stel gerust eens aan je vader, of moeder, of docent, of ouderling, of een jouw bekende avondmaalganger de vraag: „Hebt u de Heere lief?”

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn. Vermeld je naam, leeftijd en woonplaats. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

  Reacties (3)

  ikkuhhhhhhhh
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:37

  ikke vind t un mooi artikel!ik denk vaak aan bekeerde of onbeekeerde mensen. ik zie wel vruchten van god! mensen waar je jaloers op kan zijn! maar om zo te vragen... zo'n grote vraag waar je normaal niet snel over praat vin ik heel moeilijk! ik alen zou de kracht er niet voor hebben. gelukkig is er iemand boven mij die die kracht wil geven en misschien op te duur durf ik het en kom ik nog meer vruchten van HEM tegen!
  wil
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

  Ben helemaal met je eens ikkuhhhhh!! Moeilijk om zo'n directe vraag te stellen, vooral als je nogal onzeker van jezelf bent. Ik ben zo gelukkig om een bekeerde vader te hebben, maar toch vind ik het nog steeds heel moeilijk om over geloofszaken te praten, ik klap heel snel dicht zodra het dicht bij mij komt. Ik voel me vaak zo'n schijnheilige, omdat ik zo netjes leef, maar het m'n hart nog nooit geraakt heeft. We mogen in ieder geval gelukkig met alles naar God toe, laten we maar veel bidden of wij als jongeren dat geloof mogen krijgen als gave van God, al hebben we wel de opdracht op Gods Woord te onderzoeken. En als ik dan naar mezelf kijk wat schiet ik daar dan al vaak in tekort, ben ik druk bezig met andere dingen van deze tijd. En merk ik ook dat ik er vaak ook geen zin in heb en liever een roman pak als de bijbel. Hoe overwin ik die tegenzin??
  okheej
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:10

  lieve allemal, het is heel belangrijk om over deze zaal te denken k heb een ouderling en een vriendin waar ik veel mee praat, lugt op! ik ben ook egt jaloers op de ouderling, want k voel gewoon hoe dicht hij bij GOD leeft, ik hoop dat we allemaal een jaloers mogen worden, je moet ook eens met een ouderling gaan praten, lucht egt op en het werd mij ook allemaal veel duidelijker, k wens dat iedereen die dit leest een tot jaloers mag worden op een van GODs echte volk, en dat het indruk mag maken! een lieve groet van mij!