Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ff serieus: Leerverschillen

  Er zijn veel kerken met allerlei leerverschillen, van evangelisch tot gereformeerde gemeente in Nederland. Toch hoor je in al die kerken van bekeerde mensen. Hoe kan dat? (Een meisje)

  In alle kerken waar het Woord van God verkondigd wordt, heeft de Heere Zijn kinderen. Er staat: „Mijn Woord zal niet ledig tot Mij wederkeren” (Jes. 55). Het Woord heeft door het werk van de Heilige Geest kracht, onafhankelijk van mensen en omstandigheden.

  Maakt het dan niet uit hoe dat Woord verkondigd wordt? Jawel. De Heere gebiedt dat Zijn héle Woord gepreekt wordt. Dat Hij verheerlijkt wordt in Zijn macht, liefde en trouw en dat de zondaar vernederd en naar Christus gedreven wordt. Op die prediking rust rijke zegen. Onder die prediking groeit Gods Koninkrijk in de breedte (er worden zondaren bekeerd) en in de diepte (groei in het geloofsleven).

  Is God dan afhankelijk van hoe er gepreekt en geluisterd wordt? Nee, als Hij wil, breekt Hij door alles heen: dwaling, doodsheid, wereldgelijkvormigheid, verdeeldheid, tekort aan eerbied, oppervlakkig zondebesef of wat dan ook. Maar hoe dichter een gemeente of kerk bij het Woord leeft, hoe rijker Gods werk en het geloofsleven.

  Kunnen er dus in alle kerken bekeerde mensen zijn? Ja, maar on-Bijbelse gedachten over God, de Bijbel en het geloofsleven zijn een grote sta-in-de-weg, waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn.

  Maar waarom dan zo veel kerken? Omdat we niet dicht genoeg bij het Woord leven.

  Als de kerk een valse kerk wordt, kan het niet anders of er ontstaan afscheidingen. Die kunnen dan zelfs verplicht zijn (art. 28 Ned. Geloofsbelijdenis). Maar dat geldt niet voor de kerken van precies dezelfde reformatorische grondslag.

  Dicht bij het Woord leven, betekent dicht bij Christus leven. Dat betekent ook verlangen en streven naar eenheid. Want Hij wil eenheid, nederigheid en onderlinge liefde (Joh.17, Matth.11, 1 Joh. 4). Hij wil dat wij de ander uitnemender achten dan onszelf, ook al mogen we ons hartelijk verbonden voelen met ons eigen kerkgenootschap.

  Er liggen eeuwen van zo veel kerkelijke strijd en pijn achter ons, dat wij elkaar nauwelijks meer kunnen vinden. Maar dat neemt niet weg dat Christus boven alle kerkmuren staat. Als wij allen meer op Hem en minder op onszelf gericht zouden zijn, zouden er in kerkelijk opzicht wonderen kunnen gebeuren.

  L. Snoek

  Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail dan naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.

  Reacties (4)

  Carola
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:42

  @leerling van de Gomarus: die mensen zitten in iedere kerk! Er kunnen denk ik wel bekeerde mense binnen de RK zijn, maar dat zal niet lang zijn, want dan gaan ze vanzelf ook zien dat de RK dergelijke dwalingen heeft. Maar mensen die van ZICHZELF denken dat ze bekeerd zijn zijn er in welke kerk dan ook, van evangelisch tot ou gergem! Heb je soms godsdienst van mr Grandia? Die heeft dergelijke opvattingen bij ons in de klas ook weleen dor laten schemeren...
  wil
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:0

  Niemand nooit gehoord dat alle instrumenten die in de bijbel genoemd worden, hele andere waren als die in onze tijd!!! En waarom zou je instrumenten gebruiken die ook vd popmuziek worden gebruikt, vind je dat dan tot eer van God?? Als je het Nieuwe Testament goed leest dan lees je ook dat God orde en rust in de kerk wil!!! Wij zouden ons meer moeten laten gezeggen door het Woord, en het in het verband moeten laten, en niet alleen de stukjes eruit pikken die ons goed van pas komen!!! Dat is vaak het probleem, we lezen de Bijbel zoals het in ons straatje te pas komt!! Laten we heeeel de Bijbel maar eens goed lezen!
  Amandatjuh
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:8

  het gaat er om he Gods Woord verkondigt wordt. Dat moet verkondigd worden door bekeerde mensen. anders ben ik er van overtuigd dat ik niemand door middel van dat Woord zalig kan worden
  Hanniballie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:82

  @Amandatjuh Dat is helemaal niet waar! Gods Woord is zo krachtig dat het zelfs je kan bereiken als het door niet-bekeerde mensen wordt verteld! God is zo machtig en liefdevol dat Hij ons hoe dan ook wil bereiken! Hij is echt niet gebonden aan de bekeerde mensen. Hij kan ook door onbekeerden je Gods Woord laten horen. Ook dan kun je zalig worden, Gods Woord is niet gebonden aan de spreker, maar aan de Spreker. God kan ook door onbekeerden heen spreken.